Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní právo hmotné – druhy trestů v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní právo hmotné – druhy trestů v ČR"— Transkript prezentace:

1 Trestní právo hmotné – druhy trestů v ČR
Martina Jiříková, C3B

2 Obsah Trestní právo hmotné Druhy trestů Otázky Zdroje

3 Trestní právo hmotné materiální stanovuje, co je trestným činem
vymezuje tresty (ochranná opatření)

4 Trest odnětí svobody nejpřísnější druh trestu ztráta osobní svobody
výkon trestu ve věznici univerzální trest – je možné jej uložit za každý trestný čin uvedený v trestním zákoně nejvýše na 15 let výjimečný trest 25 let až doživotí

5 Obecně prospěšné práce
nedbalostní a úmyslné trestné činy ty na které trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí do pěti let u pachatelů méně závažných trestných činů 50 – 400 hodin trest není vykonán – mění se v trest odnětí svobody trest je vykonán – hledí se na pachatele jako by nebyl odsouzen

6 Peněžitý trest nahrazuje kratší trest odnětí svobody
úmyslným trestným činem pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch připadá státu není vykonán - trest odnětí svobody na 2 roky

7 Ztráta čestných titulů a vyznamenání
ztráta vyznamenání, čestná uznání, vědecké a umělecké hodnosti vedlejší trest – nemůže být uložen samostatně nevztahuje se na akademické tituly

8 Ztráta vojenské hodnosti
hodnost v ozbrojených silách se snižuje na hodnost vojína udělen za úmyslný trestní čin vedle jiného trestu vzhledem k povaze spáchaného trestného činu vyžaduje kázeň a pořádek ozbrojených silách

9 Zákaz činnosti zákaz výkonu zaměstnání, které vyžaduje zvláštní povolení výkon upravuje zvláštní předpis – činnosti tzv. svobodné povolání architektů, advokátů na rok až deset let

10 Propadnutí majetku postihuje veškerý majetek majitele
nevztahuje se na věci nezbytné k uspokojení životních potřeb odsouzeného nevztahuje se na osoby o které se musí starat vlastníkem se stává stát

11 Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty
vztahuje se na věci náležící pachateli věc, která má propadnout musí být přesně definována ve výroku, aby nemohlo dojít k záměně lze uložit samostatně nebo vedle dalšího trestu vlastníkem se stává stát

12 Zákaz pobytu zákaz pobytu v místech spojené s trestnou činností
odsouzený se nesmí zdržovat na určitém místě v určitém obvodu – při výkonu trestu nesmí se vztahovat na místo trvalého bydliště na rok až deset let

13 Vyhoštění odsouzený - není občanem ČR
samostatný trest i trest vedle jiného trestu ukládá se na vždy pokud se zde zdržuje – dopouští se trestné činnosti maření výkonu soudního rozhodnutí

14 Domácí vězení povinnost odsouzeného pohybovat se v určitou dobu na určité adrese nedbalostní a úmyslné trestné činy odsouzený dále vykonává své zaměstnání

15 Otázky Co stanovuje trestní právo hmotné?
Co se stane když odsouzený nevykoná udělené obecně prospěšné práce? Je možné vykonávat za městnání při udělení trestu domácího vězení? Který trest se vztahuje pouze na cizince?

16 Zdroje MQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.prima.skolniweb.cz%2Ffile.php%3Frid%3D51 9&ei=os4xU_TwMoHAhAeT8YHICA&usg=AFQjCNGTAgzXZ8Rn- LgtCQVs8VOtZrwm5Q&sig2=lXcwvYGN5aNxw5Gh9DFokw&bvm=bv , d.ZG4&cad=rjt


Stáhnout ppt "Trestní právo hmotné – druhy trestů v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google