Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ – DRUHY TRESTŮ V ČR Martina Jiříková, C3B.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ – DRUHY TRESTŮ V ČR Martina Jiříková, C3B."— Transkript prezentace:

1 TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ – DRUHY TRESTŮ V ČR Martina Jiříková, C3B

2 Obsah  Trestní právo hmotné  Druhy trestů  Otázky  Zdroje

3 Trestní právo hmotné  materiální  stanovuje, co je trestným činem  vymezuje tresty (ochranná opatření)

4 Trest odnětí svobody  nejpřísnější druh trestu  ztráta osobní svobody  výkon trestu ve věznici  univerzální trest – je možné jej uložit za každý trestný čin uvedený v trestním zákoně  nejvýše na 15 let  výjimečný trest 25 let až doživotí

5 Obecně prospěšné práce  nedbalostní a úmyslné trestné činy  ty na které trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí do pěti let  u pachatelů méně závažných trestných činů  50 – 400 hodin  trest není vykonán – mění se v trest odnětí svobody  trest je vykonán – hledí se na pachatele jako by nebyl odsouzen

6 Peněžitý trest  nahrazuje kratší trest odnětí svobody  úmyslným trestným činem pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch  připadá státu  není vykonán - trest odnětí svobody na 2 roky

7 Ztráta čestných titulů a vyznamenání  ztráta vyznamenání, čestná uznání, vědecké a umělecké hodnosti  vedlejší trest – nemůže být uložen samostatně  nevztahuje se na akademické tituly

8 Ztráta vojenské hodnosti  hodnost v ozbrojených silách se snižuje na hodnost vojína  udělen za úmyslný trestní čin  vedle jiného trestu vzhledem k povaze spáchaného trestného činu vyžaduje kázeň a pořádek ozbrojených silách

9 Zákaz činnosti  zákaz výkonu zaměstnání, které vyžaduje zvláštní povolení  výkon upravuje zvláštní předpis – činnosti tzv. svobodné povolání architektů, advokátů  na rok až deset let

10 Propadnutí majetku  postihuje veškerý majetek majitele  nevztahuje se na věci nezbytné k uspokojení životních potřeb odsouzeného  nevztahuje se na osoby o které se musí starat  vlastníkem se stává stát

11 Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty  vztahuje se na věci náležící pachateli  věc, která má propadnout musí být přesně definována ve výroku, aby nemohlo dojít k záměně  lze uložit samostatně nebo vedle dalšího trestu  vlastníkem se stává stát

12 Zákaz pobytu  zákaz pobytu v místech spojené s trestnou činností  odsouzený se nesmí zdržovat na určitém místě v určitém obvodu – při výkonu trestu  nesmí se vztahovat na místo trvalého bydliště  na rok až deset let

13 Vyhoštění  odsouzený - není občanem ČR  samostatný trest i trest vedle jiného trestu  ukládá se na vždy  pokud se zde zdržuje – dopouští se trestné činnosti maření výkonu soudního rozhodnutí

14 Domácí vězení  povinnost odsouzeného pohybovat se v určitou dobu na určité adrese  nedbalostní a úmyslné trestné činy  odsouzený dále vykonává své zaměstnání

15 Otázky  Co stanovuje trestní právo hmotné?  Co se stane když odsouzený nevykoná udělené obecně prospěšné práce?  Je možné vykonávat za městnání při udělení trestu domácího vězení?  Který trest se vztahuje pouze na cizince?

16 Zdroje  https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CE MQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.prima.skolniweb.cz%2Ffile.php%3Frid%3D51 9&ei=os4xU_TwMoHAhAeT8YHICA&usg=AFQjCNGTAgzXZ8Rn- LgtCQVs8VOtZrwm5Q&sig2=lXcwvYGN5aNxw5Gh9DFokw&bvm=bv.63587204, d.ZG4&cad=rjt 25.3.2014  http://www.albertknihy.cz/files/trestni-pravo.pdf 25.3.2014 http://www.albertknihy.cz/files/trestni-pravo.pdf  http://zsv-maturita.blogspot.cz/2011/05/15trestni-pravo-hmotne-proscesni.html 25.3.2014 http://zsv-maturita.blogspot.cz/2011/05/15trestni-pravo-hmotne-proscesni.html


Stáhnout ppt "TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ – DRUHY TRESTŮ V ČR Martina Jiříková, C3B."

Podobné prezentace


Reklamy Google