Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEBEPOZNÁNÍ JÁ Mgr. Michal Oblouk. SEBEVĚDOMÍ O sebereflexe O vědomí vlastní ceny, kvalit a schopností, víra v ně a v budoucí výkony O lidská schopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEBEPOZNÁNÍ JÁ Mgr. Michal Oblouk. SEBEVĚDOMÍ O sebereflexe O vědomí vlastní ceny, kvalit a schopností, víra v ně a v budoucí výkony O lidská schopnost."— Transkript prezentace:

1 SEBEPOZNÁNÍ JÁ Mgr. Michal Oblouk

2 SEBEVĚDOMÍ O sebereflexe O vědomí vlastní ceny, kvalit a schopností, víra v ně a v budoucí výkony O lidská schopnost sebereflexe je předpokladem odpovědnosti - jen proto, že je člověk schopen o vlastním jednání přemýšlet a sám je hodnotit, mohou se i ostatní na toto jeho hodnocení spolehnout a uznat jej jako odpovědnou, a tudíž i svobodnou osobu

3 SEBEKRITIKA O hodnocení vlastních nedostatků

4 SEBEPOJETÍ O vyjadřuje postoje a očekávání, která jedinec chová vůči sobě samému, jak vidí sám sebe (představa sebe sama) O vytváří se po celý život již od prenatálního období v sociálních interakcích (působení jedince nebo skupiny na jiného jedince nebo skupinu) O důležitými součástmi jsou sociální srovnání a zpětná vazba

5 4 OBRAZY SEBE SAMA O subjektivní JÁ – jak člověk vidí sám sebe v současné době O zrcadlové JÁ – jak mě vidí druzí lidé O reálné JÁ – jaká je skutečnost O ideální JÁ – jaký bych chtěl být, kým bych se chtěl stát

6 SEBEPOZNÁNÍ O uvědomění si zvláštností v průběhu vlastního prožívání a chování O snaha porozumět způsobu svého chování, prožívání životních situací, svým náladám

7 VŮLE O záměrné, vědomé úsilí směřující k dosažení cíle O soubor vlastností osobnosti souvisejících se sebekontrolou O vlastnosti podmíněné vůlí člověka - volní vlastnosti: iniciativa, samostatnost, důkladnost, rozhodnost, cílevědomost, vytrvalost, odpovědnost, rozvážnost, spolehlivost, sebeovládání, zásadovost, svědomitost, sebekázeň, sebekritičnost O volní vlastnosti pomáhají při překonávání překážek k dosažení určitého cíle, formují se v průběhu života zejména pod vlivem výchovy

8 SEBEVÝCHOVA O snaha člověka změnit svou povahu

9 SEBEREGULACE O plánování změn chování na základě zjištěných rozdílů mezi chováním a normou

10 SEBEHODNOCENÍ O výsledek vyhodnocování kladů i nedostatků, které jedinec dělá o sobě O měla by z něj vyjít snaha lépe se ovládat a zdokonalovat své jednání

11 PROJEVY CHOVÁNÍ O CHOVÁNÍ = aktivita jednotlivce, kterou může pozorovat druhá osoba nebo ji mohou zachytit přístroje, vzniká v interakci člověka s jeho přírodním, a zejména společenským prostředím, na základě chování usuzujeme nejen, co člověk prožívá, ale též jaké má vlastnosti O aktivitou jednotlivce, označovanou jako jeho chování, rozumíme: a) reakce - činnost svalů a žláz s vnitřní sekrecí fungujících na vrozeném (nenaučeném) základě, jsou to nejjednodušší projevy chování zahrnující nepodmíněné reflexy a instinkty b) odpovědi - činnost svalů a žláz s vnitřní sekrecí fungujících na naučeném (nikoli vrozeném) základě, jsou to složitější projevy chování založené na osobní zkušenosti, zahrnují zejména všechny návyky a zvyky člověka, při odpovědích se uplatňuje množství psychických funkcí (např. paměť, myšlení) c) jednání - všechna činnost, kterou člověk vykonává uvědoměle, představuje nejsložitější projevy chování, projevují se v něm psychické funkce (myšlení, řeč, rozhodování) a vlastnosti člověka d) vnější výrazy - změny tváře (červenání, blednutí, mimika), vegetativní změny (např. zrychlení, zpomalení nebo zastavení dýchání, změny tepu, pocení) a pantomimika (např. gestikulace, pohyby a projevy útoku v zlosti, útěky ze strachu) vyvolané prožíváním, jsou doprovodnými jevy zejména reakcí a odpovědí e) řeč - řečová aktivita (verbální chování), kterou může člověk nejvýrazněji a nejpřesněji projevit své prožívání O chování je vnějším projevem duševního života (psychiky) člověka

12 ZDROJE O http://cs.wikipedia.org/wiki/Sebereflexe http://cs.wikipedia.org/wiki/Sebereflexe O http://cs.wikipedia.org/wiki/Sebepojet%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Sebepojet%C3%AD O http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%AFle_(psychick%C3%A 1_vlastnost) http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%AFle_(psychick%C3%A 1_vlastnost) O http://cs.wikipedia.org/wiki/Voln%C3%AD_vlastnosti http://cs.wikipedia.org/wiki/Voln%C3%AD_vlastnosti O http://www.prozeny.cz/magazin/zdravi-a-zivotni-styl/nase- zdravi/22428-nizke-sebevedomi-vam-zkazi-zivot http://www.prozeny.cz/magazin/zdravi-a-zivotni-styl/nase- zdravi/22428-nizke-sebevedomi-vam-zkazi-zivot O http://www.sebevedomi-zvyseni.cz/ http://www.sebevedomi-zvyseni.cz/ O http://studentka.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=7630& P_soubor=%2Fstudent%2Findex.php%3Fakce%3Dprehled %26ptyp%3D%26cat%3D49%26idp%3D%26detail%3D1% 26id%3D3168%26view%3D1%26url_back%3D http://studentka.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=7630& P_soubor=%2Fstudent%2Findex.php%3Fakce%3Dprehled %26ptyp%3D%26cat%3D49%26idp%3D%26detail%3D1% 26id%3D3168%26view%3D1%26url_back%3D


Stáhnout ppt "SEBEPOZNÁNÍ JÁ Mgr. Michal Oblouk. SEBEVĚDOMÍ O sebereflexe O vědomí vlastní ceny, kvalit a schopností, víra v ně a v budoucí výkony O lidská schopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google