Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: MGR. JAROSLAVA SUCHÁ, ZŠ A MŠ ŠVIHOV

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: MGR. JAROSLAVA SUCHÁ, ZŠ A MŠ ŠVIHOV"— Transkript prezentace:

1 AUTOR: MGR. JAROSLAVA SUCHÁ, ZŠ A MŠ ŠVIHOV
Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. . CHARAKTER AUTOR: MGR. JAROSLAVA SUCHÁ, ZŠ A MŠ ŠVIHOV Zdroj : Wikipedie, Klipart

2 Charakter slovo z řečtiny
= RYDLO později rytina a ražba na mincích

3 jedince-individua- člověka-osobnosti (jako otisk rydla-razidla)
CHARAKTER je souhrn typických mravních a volních vlastností jedince-individua- člověka-osobnosti (jako otisk rydla-razidla)

4 V ČEM JSOU LIDÉ STEJNÍ ? V ČEM JSOU LIDÉ RŮZNÍ ???

5 ? .

6 ???

7 INDIVIDUUM-JEDINEC-OSOBNOST
VZHLED velký, malý, štíhlý, zavalitý, barva očí, vlasů, čelo, nos, rty, ruce, nohy,…) STYL OBLÉKÁNÍ sportovní, romantický,… STÁLÉ VLASTNOSTI temperament (povaha), dobré, špatné, mravní,volní,… NADÁNÍ, SCHOPNOSTI hudba, sport, výtvarné,…

8 STEJNÍ RŮZNÍ ? ??? HOMO SAPIENS (člověk rozumný) FUNGOVÁNÍ ORGANISMU
(kostra, vnitřní orgány a jejich funkce, vertikální držení těla, jídlo,pití,spánek) SCHOPNOST MLUVIT SCHOPNOST VYRÁBĚT NÁSTROJE A POUŽÍVAT JE PODOBNÝ STYL OBLÉKÁNÍ FYZICKÉ DISPOZICE, PODOBA SCHOPNOSTI NADÁNÍ POVAHOVÉ VLASTNOSTI CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI

9 CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI
MRAVNÍ přátelství, pravidla slušného chování, porozumění, ochota pomoci, uvědomělá kázeň, skromnost, odpovědnost, svědomí VOLNÍ píle, vytrvalost, odvaha, smělost,sebeovládání, rozumná statečnost, cílevědomost, zdravé sebevědomí, sebekritičnost, péče o své zdraví

10 CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI ČLOVĚKA = výsledek dlouhodobého vlivu rodiny, školy, společenského prostředí = záleží na rozhodnutí jedince být člověkem, jehož si ostatní lidé budou vážit obrázek autor

11 VOLNÍ VLASTNOSTI Silná, pevná vůle
podmiňuje významným způsobem naše projevy: SMĚLOST, STATEČNOST, ODVAHA X vyrušování, křik na druhého (matku), ubližování slabšímu(spolužákovi) Nedostatek sebekontroly a disciplinovast VYTRVALOST tu má ten, kdo si přesně uvědomuje cíl, jehož chce dosáhnout. Nedá se odradit potížemi, neúspěchy, nepřízní jiných lidí Př.) Démosthenes, slavný aténský řečník (chlapec vada řeči, slabý hlas) Ressel, lodní šroub (lidé se mu posmívali) Diviš, bleskosvod (v nebezpečí života, vina za sucho) Napoleon-posel-dopis:“Jste zraněn?“ Ne, mrtev“ Meresjev, letec; kniha: Příběh opravdového člověka

12 JAK, V JAKÝCH SITUACÍCH SE PROJEVUJÍ CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI :
VE VZTAHU K DRUHÝM LIDEM přátelství, porozumění, ochota nezištně pomoci K PRÁCI, K UČENÍ píle, uvědomělá kázeň, odpovědnost, vytrvalost, skromnost K SOBĚ SAMÉMU zdravé sebevědomí, sebekritičnost, cílevědomost, ctižádostivost, péče o své zdraví CHARAKTER SE UTVÁŘÍ, VYVÍJÍ.

13 Sebekontrola, sebevýchova
Předpokládá dobré poznání sebe sama, svých předností a nedostatků. Dobré je rozhodnutí vlastními silami se stále zdokonalovat.

14 Charakterní člověk je člověk, který jedná podle svého „charakteru“ či povahy a ne podle toho, co je právě výhodné. Dbá na svou čest, drží slovo a nemění své názory a postoje podle nálad svého okolí. Proto se na něj lze spolehnout a spolupracovat s ním, a to zejména v nesnadných nebo dokonce nebezpečných situacích opakem je člověk bezcharakterní, který se řídí jen vlastním prospěchem

15 Intelekt rozum Je schopnost lidské mysli zobecňovat jednotlivé zkušenosti, pracovat s abstraktními pojmy a činit závěry z předpokladů. Inteligence z latiny - rozlišovat, poznávat, chápat Je vlastnost, což znamená, že je vrozená, nemůžeme tedy její míru ovlivnit, ale můžeme ji rozvíjet získáváním zkušeností a procvičováním modelových situací. Ideální je, zaměřit se na jednotlivé faktory, vybrat si ty, v nichž jsme nejslabší a pokoušet se to cíleně změnit.

16 Otázky k charakteru: V čem jsou lidé stejní? V čem jsou lidé různí?
Definuj pojem: OSOBNOST ČLOVĚKA Uveď příklad člověka, kterého uznáváš a vážíš si jej a zdůvodni proč. Definuj pojem: CHARAKTER V jakých situacích se projevují charakterové vlastnosti lidí? Jak se utvářejí charakterové vlastnosti? Vyjmenuj alespoň 4 volní vlastnosti.

17 Psychologie Věda, zkoumá duševní život člověka, studuje lidské chování a prožívání Používá k tomu různé testy

18 Martin Luther King: bojovník za lidská práva
„Inteligence sama nestačí. Teprve intelekt plus charakter je cílem pravé výchovy.“


Stáhnout ppt "AUTOR: MGR. JAROSLAVA SUCHÁ, ZŠ A MŠ ŠVIHOV"

Podobné prezentace


Reklamy Google