Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Motivace, regulace chování PhDr. Eva Tomešová, PhD. FTVS UK, 11.1.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Motivace, regulace chování PhDr. Eva Tomešová, PhD. FTVS UK, 11.1.2008."— Transkript prezentace:

1 Motivace, regulace chování PhDr. Eva Tomešová, PhD. FTVS UK, 11.1.2008

2 Motivace  Komplexní proces řídící směr a intenzitu úsilí jednice  Směr úsilí: vyhledáváme, jsme přitahováni, baví nás sport  Intenzita úsilí: jak mnoho úsilí do tréninku vkládáme

3 Motivace není „nabuzení“  motivační řeči a „scény“  vysoká úroveň aktivace snižuje schopnost koncentrace!

4 …další mýty o motivaci  můžeme ji zlepšit pomocí pozitivního myšlení  motivace je vrozenou charakteristikou jedince

5 Typy motivace:  Vnitřní motivace radost a uspokojení z vykonávání aktivity radost a uspokojení z vykonávání aktivity charakteristická pro „úspěšné“ charakteristická pro „úspěšné“ spojována s: spojována s: menším subjektivně vnímaným tlakemmenším subjektivně vnímaným tlakem zábavouzábavou sníženou pravděpodobností ukončení činnostisníženou pravděpodobností ukončení činnosti

6 Typy motivace:  Vnější motivace dělám to kvůli vnějším podnětům, trestům, odměnám… dělám to kvůli vnějším podnětům, trestům, odměnám… spojována s: spojována s: zvýšenou úzkostízvýšenou úzkostí zvýšenou pravděpodobností ukončení kariéryzvýšenou pravděpodobností ukončení kariéry

7 Vnitřní motivace a vnější odměny  Vnější odměny mohou narušit vnitřní motivaci...  Kombinace??? Kontrolní aspekt odměny Kontrolní aspekt odměny Informační aspekt odměny Informační aspekt odměny

8 Jak zvýšit vnitřní motivaci?  Pomozte zažít úspěch  Každý výkon má svou odměnu  Chvalte (kontrola!)  Pestrá hodina, změny  Zapojte děti do rozhodování  Plánujte cíle...

9 Vliv očekávání na motivaci  osobní očekávání úspěchu – úspěch  očekávání trenéra – ovlivnění interakcí problém nastává, pokud jsou příliš nízká nebo vysoká problém nastává, pokud jsou příliš nízká nebo vysoká více času a instrukcí přeceňovanýmvíce času a instrukcí přeceňovaným méně kvalitní instrukce podceňovanýmméně kvalitní instrukce podceňovaným více chvály přeceňovanýmvíce chvály přeceňovaným ovlivňuje chování ovlivňuje chování to potvrzuje očekávání trenéra to potvrzuje očekávání trenéra

10 Speciální případ vnitřní motivace: FLOW  Csikszentmihalyi (1975)  Stav absolutního pohlcení aktivitou (autopilot)  Schopnosti a dovednosti odpovídají nárokům úkolu  Podmínkou je sebedůvěra, relaxovanost, zábava, zaměření pozornosti na činnost

11 Jak vypadá FLOW  Absolutní splynutí s aktivitou  Splynutí akce a vědomí akce  Ztráta sebeuvědomění  Pocit kontroly  Nepřítomnost cíle nebo odměny  Pohyb bez námahy

12 Výkonová motivace – rys osobnosti?  Orientace jedince na dosažení výkonu, na překonávání překážek a vytrvání v činnosti i v případě neúspěchu  Tendence učit se novým dovednostem, podávat lepší výkon než ostatní a být hrdý na svůj talent  Srovnává se sám se sebou  X soutěživost (srovnání s ostatními)

13 Úspěšný sportovec  Vysoká motivace dosáhnout úspěchu  Nízká motivace vyhýbat se zklamání  Připisuje úspěch stabilním faktorům a vnitřním faktorům, které kontroluje  Neúspěch připisuje nestabilním faktorům a vnějším nekontrolovatelným faktorům  Zaměření na výkon (výkonové cíle)  Vyhledává rovné soupeře a podává dobrý výkon v podmínkách hodnocení

14 Motivační orientace sportovce  Jaké si před sebe klade cíle: Zaměřené na proces (na úkol) Zaměřené na proces (na úkol) učení se dovednostemučení se dovednostem zvládnutí výzvyzvládnutí výzvy zlepšování vlastních schopností a dovednostízlepšování vlastních schopností a dovedností úspěch je přisuzován úsilíúspěch je přisuzován úsilí problém: zaměření na jeho řešeníproblém: zaměření na jeho řešení Zaměřené na výsledek (na vlastní ego) Zaměřené na výsledek (na vlastní ego) porazit druhéporazit druhé úspěch je přisuzován talentu (schopnostem)úspěch je přisuzován talentu (schopnostem) problém: zaměření na zvládání emocíproblém: zaměření na zvládání emocí ! není statické (trénink, soutěž) ! není statické (trénink, soutěž)

15 Motivační klima – instrukce  zaměřené na úkol  zaměřené na výsledek  KONTROLA!

16 Atribuce  příčina nebo důvod, kterým si lidé vysvětlují to, co se jim nebo druhým stalo  vnitřní „dispoziční“ atribuce  vnější „situační“ atribuce  stabilita  možnost kontroly

17 Atribuční styl  „pesimistické vysvětlení“  “optimistické vysvětlení“  příčiny a následky: vnější x vnitřní vnější x vnitřní stabilní x nestabilní stabilní x nestabilní globální x specifické globální x specifické  optimismu je třeba se učit, úspěch nestačí!

18 Shrnutí  různí sportovci  různí sportovci  Vaše instrukce zvyšující motivaci: chválíte a kritizujete chválíte a kritizujete odměnami nekontrolujete odměnami nekontrolujete očekáváte úspěch očekáváte úspěch úspěch sportovce mu vysvětlíte jeho snahou úspěch sportovce mu vysvětlíte jeho snahou instruujete ke zlepšování vlastních standardů instruujete ke zlepšování vlastních standardů

19 Ovlivňování chování

20 Základní principy posilování chování  Pozitivní výsledek - opakujeme (pozitivní posílení) (pozitivní posílení)  Negativní výsledek – vyhneme se (negativní posílení) (negativní posílení)

21 Je lepší odměňovat nebo trestat?  Trest po neúspěchu primární motivací je strach z trestu primární motivací je strach z trestu následuje strach ze selhání následuje strach ze selhání ztráta radosti z úspěchu ztráta radosti z úspěchu pomalé zlepšování pomalé zlepšování nechtěné chování může být naopak posíleno nechtěné chování může být naopak posíleno trest vytváří nepříjemné, averzivní prostředí pro učení trest vytváří nepříjemné, averzivní prostředí pro učení

22 Pozitivní posilování  Výběr vhodné odměny? Vnější Vnější Vnitřní Vnitřní Sociální Sociální Materiální Materiální Aktivita Aktivita Něco navíc Něco navíc

23 Pozitivní posilování  Kdy a jak často? Počáteční fáze nácviku dovedností: neustále, okamžitě po provedení, přesně Počáteční fáze nácviku dovedností: neustále, okamžitě po provedení, přesně Poté: občas Poté: občas  Co odměňovat? Postupné zlepšování techniky Postupné zlepšování techniky Úsilí Úsilí Fair-play, sebekontrolu, pomoc ostatním... Fair-play, sebekontrolu, pomoc ostatním...  Nechválit, když není za co... Vždy je!

24 Jak trestat (10-20% posilování)  Stejný trest za stejný přečin  Trestejte čin, ne žáka  Ať si trest vymyslí sami  Nepoužívejte fyzickou aktivitu jako trest  Pozor na odměnu trestem (pozornost)  Nenadávejte a nekřičte (nebuďte osobní)  Netrestejte za neúspěšné pokusy  Nezesměšňujte před ostatními  Netrestejte ostatní za provinění jiných  Jak se rozhodnete potrestat – buďte důslední

25 Chyby „z dobrého úmyslu“ trenéra NEDĚLAT NEDĚLAT  nadměrná chvála za úspěch  nedostatečná kritika po nezdaru ve snadném úkolu  nadměrná pomoc při řešení úkolu  výrazy soucitu při nezdaru DĚLAT DĚLAT  menší chvála za úspěch  ukázat zvládaný hněv při nezdaru  relativně omezit pomoc

26 Programy zaměřené na změnu chování aneb „nástěnka je mocná zbraň“  Vyberte  Definujte  Zaznamenávejte  Poskytněte smysluplný výstup  Proč to děláme?  Smysluplné odměny

27 Děkuji za pozornost! Na shledanou příště Na shledanou příště


Stáhnout ppt "Motivace, regulace chování PhDr. Eva Tomešová, PhD. FTVS UK, 11.1.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google