Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Motivace, regulace chování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Motivace, regulace chování"— Transkript prezentace:

1 Motivace, regulace chování
PhDr. Eva Tomešová, PhD. FTVS UK,

2 Motivace Komplexní proces řídící směr a intenzitu úsilí jednice
Směr úsilí: vyhledáváme, jsme přitahováni, baví nás sport Intenzita úsilí: jak mnoho úsilí do tréninku vkládáme

3 Motivace není „nabuzení“
motivační řeči a „scény“ vysoká úroveň aktivace snižuje schopnost koncentrace!

4 …další mýty o motivaci můžeme ji zlepšit pomocí pozitivního myšlení
motivace je vrozenou charakteristikou jedince Když si myslíme, že pozitivní myšlení znamená: představ si, jak plaveš jako táta, Janička, to tě motivuje (ale výsledky výzkumů dokazují, že cíle musí být kontrolovatelné a realistické aby byly efektivní) znovu: někdo je od narození mouchy snězte si mě, někdo ne…výzkum ukazuje, že může být ovlivněna prostředím a vhodnými instrukcemi

5 Typy motivace: Vnitřní motivace
radost a uspokojení z vykonávání aktivity charakteristická pro „úspěšné“ spojována s: menším subjektivně vnímaným tlakem zábavou sníženou pravděpodobností ukončení činnosti Pokud sportovec dělá aktivitu „pro ni samotnou a pro radost a uspokojení z jejího vykonávání.“ …lidé milují běh, protože jim dává pocit radosti a svobody, zlepšuje jejich subjektivní pocit kvality života …vždy závodím sám se sebou, chci zlepšit vlastní výkon, baví mě překonávat své osobní rekordy, sport jsem milovala už jako dítě a miluji ho stále…

6 Typy motivace: Vnější motivace
dělám to kvůli vnějším podnětům, trestům, odměnám… spojována s: zvýšenou úzkostí zvýšenou pravděpodobností ukončení kariéry odměny, ceny, pochvala

7 Vnitřní motivace a vnější odměny
Vnější odměny mohou narušit vnitřní motivaci... Kombinace??? Kontrolní aspekt odměny Informační aspekt odměny Podkopávají vnější odměny vnitřní motivaci? Zdá se, že by kombinace měla motivaci zvyšovat (ceny na školním turnaji ve volejbale žáků) Když lidé vidí příčinu jejich chování v tom, že to sami chtějí dělat, pokládají se za vnitřně motivované. Když vidí příčinu svého chování jako vnější (dělám to pro odměnu), pokládají se za motivované zvnějška (tím méně vnitřně). Jak narušit vnitřní motivaci: mexický dědeček Výzkum: puzzle, jedna skup. za řešení dolar, druhá nic, v přestávce si s puzzlemi dále hráli víc lidé, kteří nebyli odměněni, stejně děti a kreslení fixkama... Možný je i dlouhodobý efekt. Deci a Ryan: existují dva procesy, kterými může vnější odměna ovlivnit vnitřní motivaci kontrola: vnitřně motivovaní lidé cítí, že něco dělají, protože to chtějí dělat, ne pro odměnu. Když je někdo odměňuje, cítí to jako kontrolu, chtějí se řídit sami Informační aspekt: pokud odměna poskytuje informaci o výkonu (odměna pro nejúspěšnějšího hráče) může zvýšit vnitřní motivaci Jak odměna ovlivní vnitř. motivaci závisí na to, jestli je vnímána víc jako informační nebo jako kontrolující. Dostal jsem odměnu pro to, aby si mě trenér pojistil do týmu pro příští sezónu. Rodiče jsou na mě pyšní a chválí mě jen tehdy, když vyhrávám, jen tehdy jsou spokojení... Je to, jako když si mě chtějí koupit.

8 Jak zvýšit vnitřní motivaci?
Pomozte zažít úspěch Každý výkon má svou odměnu Chvalte (kontrola!) Pestrá hodina, změny Zapojte děti do rozhodování Plánujte cíle... Svou odměnu... Pak má především informační hodnotu, je za to, že něco děláte dobře... Rozhodování... Vymýšlení odměn a trestů, tréninkových motivů, herní strategie... Zlepšuje to pocit kompetence Pochvala: zasloužená, upřímná, je jí možné dosáhnout, je možné atribuovat kontrolovatelným faktorům

9 Vliv očekávání na motivaci
osobní očekávání úspěchu – úspěch očekávání trenéra – ovlivnění interakcí problém nastává, pokud jsou příliš nízká nebo vysoká více času a instrukcí přeceňovaným méně kvalitní instrukce podceňovaným více chvály přeceňovaným ovlivňuje chování to potvrzuje očekávání trenéra studie s přetlačováním: subjekty byli spárovány s někým o kom byli předem přesvědčeni, že je silnější, pak s viditelně slabším soupeřem prohrálo 10 z 12 studie vzpírání: 3 skupiny, 1. bylo jim řečeno, že zvedají méně než osobák, 2. více, 3. nic. Nejvíce vzepřeli ti, co jim bylo řečeno, že zvedají méně než osobák – očekávali úspěch studie s „nadanými žáky“ Dát si na to pozor, zaměřit se na podceňované… jak s nimi komunikuji…

10 Speciální případ vnitřní motivace: FLOW
Csikszentmihalyi (1975) Stav absolutního pohlcení aktivitou (autopilot) Schopnosti a dovednosti odpovídají nárokům úkolu Podmínkou je sebedůvěra, relaxovanost, zábava, zaměření pozornosti na činnost Větší požadavky – úzkost Nižší požadavky - nuda

11 Jak vypadá FLOW Absolutní splynutí s aktivitou
Splynutí akce a vědomí akce Ztráta sebeuvědomění Pocit kontroly Nepřítomnost cíle nebo odměny Pohyb bez námahy Když hraji, myslím jen na hru, ne na problémy Vnímáte to, co děláte, ale ne to, že na to dáváte pozor: nemusím myslet na hru, jde to samo Lezec má pocit, že jeho identita splývá se skálou, s přírodou Aktivně věci nekontrolujete, spíš se vůbec nebojíte možnosti ztráty kontroly Věnujete se aktivitě čistě kvůli ní samé, ne kvůli vítězství... Všechno jde samo, bez námahy, máte pocit, že můžete pokračovat do nekonečna

12 Výkonová motivace – rys osobnosti?
Orientace jedince na dosažení výkonu, na překonávání překážek a vytrvání v činnosti i v případě neúspěchu Tendence učit se novým dovednostem, podávat lepší výkon než ostatní a být hrdý na svůj talent Srovnává se sám se sebou X soutěživost (srovnání s ostatními) Jedna z teorií, která se snaží vysvětlit, co lidi motivuje

13 Úspěšný sportovec Vysoká motivace dosáhnout úspěchu
Nízká motivace vyhýbat se zklamání Připisuje úspěch stabilním faktorům a vnitřním faktorům, které kontroluje Neúspěch připisuje nestabilním faktorům a vnějším nekontrolovatelným faktorům Zaměření na výkon (výkonové cíle) Vyhledává rovné soupeře a podává dobrý výkon v podmínkách hodnocení Motivace dosáhnout úspěchu: schopnost prožívat uspokojení a hrdost, když něčeho dosáhneme, těšíme se na úspěch Motivace vyhýbat se zklamání: tendence stydět se za selhání a cítit se pokořeni prohrou, bojíme se neúspěchu

14 Motivační orientace sportovce
Jaké si před sebe klade cíle: Zaměřené na proces (na úkol) učení se dovednostem zvládnutí výzvy zlepšování vlastních schopností a dovedností úspěch je přisuzován úsilí problém: zaměření na jeho řešení Zaměřené na výsledek (na vlastní ego) porazit druhé úspěch je přisuzován talentu (schopnostem) problém: zaměření na zvládání emocí ! není statické (trénink, soutěž) Ve sportu se cítím úspěšný, když:

15 Motivační klima – instrukce
zaměřené na úkol zaměřené na výsledek KONTROLA!

16 Atribuce příčina nebo důvod, kterým si lidé vysvětlují to, co se jim nebo druhým stalo vnitřní „dispoziční“ atribuce vnější „situační“ atribuce stabilita možnost kontroly vnitřní „dispoziční“ atribuce: stabilní rysy osobnosti (nikdy to nevzdávám) vnější „situační“ atribuce: počasí stabilita: jestli to tak je pořád, nebo jen občas možnost kontroly: mohl jsem to změnit winners: internal and personally controllable factors such as en effort… self-serving bias: internal attributions for success, external for failure

17 Atribuční styl „pesimistické vysvětlení“ “optimistické vysvětlení“
příčiny a následky: vnější x vnitřní stabilní x nestabilní globální x specifické optimismu je třeba se učit, úspěch nestačí! Příčiny: vnější x vnitřní stabilní x nestabilní (vypadá to, že tato příčina potrvá i v budoucnosti x je krátkodobá) globální x specifické (zasáhne všechny aspekty našeho života x má vliv jen na to, co se děje teď a tady) Je třeba se učit optimistickému vysvětlení, abychom mohli z úspěchů vytěžit to nejlepší. Přeformulovávat příčiny … ne štěstí, ale moje snaha a práce za mnou způsobily úspěch… Atribuční styl nevidíme!

18 Shrnutí různí sportovci Vaše instrukce zvyšující motivaci:
chválíte a kritizujete odměnami nekontrolujete očekáváte úspěch úspěch sportovce mu vysvětlíte jeho snahou instruujete ke zlepšování vlastních standardů

19 Ovlivňování chování

20 Základní principy posilování chování
Pozitivní výsledek - opakujeme (pozitivní posílení) Negativní výsledek – vyhneme se (negativní posílení) Pokud to, co děláme, má pozitivní výsledek, máme tendenci stejné chování opakovat a získat tak další odměnu Pokud to, co děláme, má nepříjemné následky, máme tendenci neopakovat toto chování a vyhnout se tak další nepříjemnosti. Ale: Často na to samé posílení reagují různí lidé různě (někomu vynadáte a on to bude cítit jako trest, někdo jiný to bude brát jako příležitost upozornit na sebe před ostatními) Lidé často nedokáží zopakovat to, za co jste (vy nebo někdo jiný) je pochválili (obránce vstřelí tři góly, získá pozornost a pochvalu médií...ale v příštím utkání jeho snaha skórovat může být kontraproduktivní...) Různé typy posílení spolu soupeří a vy o nich nemusíte vědět (úspěch ve sportu kontra touha být se svým milým, hrát na hudební nástroj,škola...)

21 Je lepší odměňovat nebo trestat?
Trest po neúspěchu primární motivací je strach z trestu následuje strach ze selhání ztráta radosti z úspěchu pomalé zlepšování nechtěné chování může být naopak posíleno trest vytváří nepříjemné, averzivní prostředí pro učení Ztráta radosti z úspěchu: spíše se jen snažíme vyhnout agónii z neúspěchu Strach ze selhání způsobuje ztrátu koncentrace, žák se zaměřuje na negativní následky, které by pro něj neúspěch mohl mít. Nesoustředí se na to, na co má, aby dosáhl úspěchu. Pokud je pro úspěch potřeba sebedůvěra, asertivita a určitá úroveň riskování – nikdy nedocílíte tím, že budete žáka strašit trestem ... Bude hrát na jistotu. Někdy je trestání jediným okamžikem, kdy někomu věnujete pozornost, po které tak touží. A vnitřní motivace klesá. Žáci se většinou nenaučí správnému chování, pouze jak se vyhnout trestu. Když se trenér nedívá, ulejvají se...

22 Pozitivní posilování Výběr vhodné odměny? Vnější Vnitřní Sociální
Materiální Aktivita Něco navíc Vhodná odměna: nejlepší je zeptat se Vnější odměny: pocházejí z vnějšku, od trenéra nebo týmových kolegů Vnitřní odměny: být pyšný na úspěch, pocit vlastní schopnosti něčeho dosáhnout... Vy je nemůžete přímo nabídnout, ale můžete strukturovat prostředí tak, aby je sportovec dostal... Sociální: pochvala, úsměv, poklepání po zádech, publicita Materiální: poháry, medaile, trička Aktivita: hraní hry místo drilování, hra na neobvyklém postu, odpočinek Speciálně něco navíc: jít se podívat na profi zápas, závod, týmová párty, přednáška vynikajícího sportovce, vzoru...

23 Pozitivní posilování Kdy a jak často? Co odměňovat?
Počáteční fáze nácviku dovedností: neustále, okamžitě po provedení, přesně Poté: občas Co odměňovat? Postupné zlepšování techniky Úsilí Fair-play, sebekontrolu, pomoc ostatním... Nechválit, když není za co ... Vždy je! Při nácviku: neustálé poskytování zpětné vazby = informace, nejefektivnější je ne jen: „to bylo lepší“ ale i „teď, v první polovině bazénu, se ti to dotažení záběru povedlo opravdu švihově, tak to má vypadat!“ Jak je dovednost nacvičená: občas pochválit, žádané chování pak déle přetrvá Nemůžete odměňovat pokaždé, když někdo udělá něco dobře. a) Postupné zlepšování techniky: když se učí komplexní dovednost, odměnit buď část nebo přibližnou podobu budoucí dovednosti

24 Jak trestat (10-20% posilování)
Stejný trest za stejný přečin Trestejte čin, ne žáka Ať si trest vymyslí sami Nepoužívejte fyzickou aktivitu jako trest Pozor na odměnu trestem (pozornost) Nenadávejte a nekřičte (nebuďte osobní) Netrestejte za neúspěšné pokusy Nezesměšňujte před ostatními Netrestejte ostatní za provinění jiných Jak se rozhodnete potrestat – buďte důslední Buďte konzistentní Obzvlášť tresty za porušení pravidel Nadávání je osobní, lepší je prostě sportovci oznámit, jaký je jeho trest (měl by vědět za co, ideálně si trest sám předem vymyslel)

25 Chyby „z dobrého úmyslu“ trenéra
NEDĚLAT nadměrná chvála za úspěch nedostatečná kritika po nezdaru ve snadném úkolu nadměrná pomoc při řešení úkolu výrazy soucitu při nezdaru DĚLAT menší chvála za úspěch ukázat zvládaný hněv při nezdaru relativně omezit pomoc Mají negativní vliv na sebehodnocení dítěte, i když jsou občas trenérem považovány za pozitivní 1. 2. 3. zejména pokud není vyhledávána a očekávána 4. Tyto projevy mohou být vnímány jako negativní, ve skutečnosti signalizují sportovci dobré mínění o jeho schopnostech

26 Programy zaměřené na změnu chování aneb „nástěnka je mocná zbraň“
Vyberte Definujte Zaznamenávejte Poskytněte smysluplný výstup Proč to děláme? Smysluplné odměny Jak zlepšit docházku: - tabule se jmény, vyvěšena veřejně Kdo přišel, dostal čárku Kdo přišel včas Kdo přišel včas a odplaval celý trénink Nárůst o 45,63 a 100%. Veřejně a každý věděl kdy kdo přišel pozdě a kolik toho uplaval... vyberte: pouze několik, nepřetěžujte, také to nestihnete pozorovat Definujte: snadné pozorovat a měřit či posoudit (docházka, počet bazénů), úsilí se těžko posuzuje Zaznamenávejte Poskytněte smysluplný výstup (grafy, tabulky,jasně čitelné, vystavit veřejně)

27 Děkuji za pozornost! Na shledanou příště


Stáhnout ppt "Motivace, regulace chování"

Podobné prezentace


Reklamy Google