Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhPsychologie TémaPsychologie Tematická oblastPsychologie NázevPsychologické školy AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkŘíjen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník AnotacePřehled základních psychologických směrů od vytvoření vědecké psychologie Přínos/cílové kompetenceZískání základní orientace v oblasti vědecké psychologie VY_32_INOVACE_54_03

2 Vědecká psychologie S nástupem 19. století začínáme hovořit o vzniku vědecké S nástupem 19. století začínáme hovořit o vzniku vědecké psychologie. psychologie. Vědecká psychologie se snaží o kauzální výklad psychických jevů. Vědecká psychologie se snaží o kauzální výklad psychických jevů. Psychologie se stává přírodovědně orientovanou, k jejímu rozvoji Psychologie se stává přírodovědně orientovanou, k jejímu rozvoji napomáhají přírodovědné obory jako: fyzika, fyziologie, evoluční napomáhají přírodovědné obory jako: fyzika, fyziologie, evoluční biologie atd. biologie atd. Díky laboratorním přístupům, včetně přístrojovým prostředkům, Díky laboratorním přístupům, včetně přístrojovým prostředkům, lze docházet ke kvalitnějším řešení vědeckých problémů. lze docházet ke kvalitnějším řešení vědeckých problémů. Vznik vědecké psychologie byl podpořen mnoha novodobými Vznik vědecké psychologie byl podpořen mnoha novodobými filozofickými směry jako: kritickým empirismem, asocianismem filozofickými směry jako: kritickým empirismem, asocianismem a materialismem. a materialismem.

3 a) VĚDECKÁ PSYCHOLOGIE Počátky vědecké psychologie jsou obvykle datovány rokem 1879. Počátky vědecké psychologie jsou obvykle datovány rokem 1879. Založením první psychologické laboratoře na Univerzitě v Lipsku Založením první psychologické laboratoře na Univerzitě v Lipsku (v Německu), odstartoval rozvoj tzv. (v Německu), odstartoval rozvoj tzv. experimentální psychologie. Zakladatelem je Wilhelm Wundt, který zdůrazňuje význam Zakladatelem je Wilhelm Wundt, který zdůrazňuje význam zkušenosti, ta je zdrojem veškerého vědění, zkušenost získáváme zkušenosti, ta je zdrojem veškerého vědění, zkušenost získáváme pomocí smyslových orgánů. pomocí smyslových orgánů. W. Wundt studoval vztah mezi drážděním orgánů fyziologickými W. Wundt studoval vztah mezi drážděním orgánů fyziologickými podněty a zkušeností (prožitky), které z tohoto děje následují. podněty a zkušeností (prožitky), které z tohoto děje následují. ( zkušenost – dráždění x prožitky ) Opíral se o introspekci (pozorování a zaznamenávání povahy svého Opíral se o introspekci (pozorování a zaznamenávání povahy svého vlastního vnímání, myšlení a cítění). vlastního vnímání, myšlení a cítění).

4 Zakladatel psychologie Wilhelm Wundt zhruba okolo roku 1880 se svým výzkumným týmem v laboratoři v Lipsku.

5 b) BEHAVIORISMUS Patří k nejvýznačnějším směrům v psychologii. Patří k nejvýznačnějším směrům v psychologii. Název tohoto směru vznikl v USA, z anglického slova Název tohoto směru vznikl v USA, z anglického slova (behaviour = chování) a jedná se, že podle chování můžeme (behaviour = chování) a jedná se, že podle chování můžeme usuzovat na sled reakcí člověka = naučených odpovědí. usuzovat na sled reakcí člověka = naučených odpovědí. Tento směr byl ovlivněn pracemi ruského fyziologa I.P.Pavlova, Tento směr byl ovlivněn pracemi ruského fyziologa I.P.Pavlova, ztotožňuje duševno s chováním, je nazýván také S-R psychologií: je nazýván také S-R psychologií: stimulus (podnět) x respons (reakce). Chování je = sled naučených odpovědí !!! Zakladatelem je Američan John B.Watson. Zakladatelem je Američan John B.Watson. Navázal na něj F.Skinner - studoval roli odměny a trestu. Navázal na něj F.Skinner - studoval roli odměny a trestu.

6 Ivan Petrovič Pavlov (14. září 1849, Rjazaň – 27. února 1936, Leningrad)

7 Sigmund Freud Sigmund Freud Narodil se 6. května 1856 v Příboře, v rodině židovského obchodníka. V jeho útlém dětství se ale rodina přestěhovala do Vídně. Zemřel 23. září 1939 v Londýně, kam se uchýlil před nacisty. Byl lékařzakladatel psychoanalýzy Byl lékař –neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy. psychoterapeutickou metodu, která vychází z volných Založil psychoterapeutickou metodu, která vychází z volných asociací pacienta. asociací pacienta. Základem je vytvoření přenosového vztahu mezi terapeutem a pacientem a Základem je vytvoření přenosového vztahu mezi terapeutem a pacientem a na interpretaci jeho promluv, snů, přenosových emocí a odporu během terapie. na interpretaci jeho promluv, snů, přenosových emocí a odporu během terapie. Systém má několik větví, z nichž nejvýznamnější je pudová teorie (libido, Systém má několik větví, z nichž nejvýznamnější je pudová teorie (libido, vývojová stadia libida, narcismus, pud smrti). vývojová stadia libida, narcismus, pud smrti). 1. První topika (přání, výklad snů, oidipovský komplex, nevědomí, podvědomí, vědomí). podvědomí, vědomí). 2. Druhá topika (ego, superego a id). Velkou pozornost věnoval též kultuře a náboženství. Velkou pozornost věnoval též kultuře a náboženství.

8 Sigmund Freud (6. května 1856 Příbor (okres N ový Jičín) – 23. září 1939 Londýn)

9 Klade důraz na nevědomí člověka, zkoumá závislost mezi hluboce Klade důraz na nevědomí člověka, zkoumá závislost mezi hluboce uloženými prožitky a současnou situací. uloženými prožitky a současnou situací. Osobnost se skládá ze 3 vrstev: Osobnost se skládá ze 3 vrstev: ID (ono) EGO (já) SUPER EGO (nad já) ID (ono) EGO (já) SUPER EGO (nad já) pudy, instinkty zprostředkovatel souhrn spol. norem a pravidel pudy, instinkty zprostředkovatel souhrn spol. norem a pravidel Na Freudovo nevědomí navazuje C. G. Jung se svou teorií Na Freudovo nevědomí navazuje C. G. Jung se svou teorií kolektivního nevědomí lidstva, klade důraz na kolektivního nevědomí lidstva, klade důraz na historickou zkušenost lidstva a tvorbu naší kultury. historickou zkušenost lidstva a tvorbu naší kultury. Alfred Adler - snaha člověka překonat komplex méněcennosti ! Alfred Adler - snaha člověka překonat komplex méněcennosti ! c) HLUBINNÁ PSYCHOLOGIE PSYCHOANALÝZA

10 Přirovnání psychiky k vědomí s vědomou částí nad hladinou a podvědomím v hloubce.

11 d) HUMANISTICKÁ PSYCHOLOGIE Humanistická psychologie je učení o osobnosti jako celku se Humanistická psychologie je učení o osobnosti jako celku se zvláštním zájmem o hodnoty a morální dynamismy lidské aktivity. zvláštním zájmem o hodnoty a morální dynamismy lidské aktivity. Hlavními představiteli jsou Abraham H. Maslow a Carl R. Rogers. Hlavními představiteli jsou Abraham H. Maslow a Carl R. Rogers. Rozvinula se v USA : Rozvinula se v USA : je pro ni důležité, jak člověk vnímá sám sebe. je pro ni důležité, jak člověk vnímá sám sebe. Je v opozici k behaviorismu svou snahou po seberealizaci Je v opozici k behaviorismu svou snahou po seberealizaci a kreativitě člověka. a kreativitě člověka. Na rozdíl od Freudova nevědomí prosazuje otázky spjaté Na rozdíl od Freudova nevědomí prosazuje otázky spjaté s vědomím a sebeuvědomováním. s vědomím a sebeuvědomováním.

12 Pokus se odpovědět 1. 1. Co rozumíš pod pojmy ID, EGO, SUPER EGO? 2. 2. Kdo je považován za zakladatele psychoanalýzy? 3. 3. Pokus se formulovat hlavní úkoly S-R psychologie. 4. 4. Odliš humanistickou psychologii od behaviorismu a Freudovy psychoanalýzy.

13 Zdroje a prameny Gillernová,I - Malotínová, M.: Psychologie pro střední školy, Praha, SPN 1992 Hyhlík, F. – Nakonečný, M.: Malá encyklopedie současné psychologie, Praha, SPN 1973 Klapáč, M.: Psychologie v praxi, Praha, 1992 Novák, L.: Základy psychologie, S & M, Praha, 1992 Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie. Praha, Fortuna 1995 Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha, Budka 1993 Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, Karolinum – Academia 1993 Nakonečný, M.: Základy psychologie osobnosti. Prahy. Management press 1993 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wundt-research-group.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wundt-research-group.jpg 16.9.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wundt-research-group.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:I.P.Pavlov_by_Repin.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:I.P.Pavlov_by_Repin.jpg 16.9.2012 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:I.P.Pavlov_by_Repin.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Structural-Iceberg-cs.svghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Structural-Iceberg-cs.svg 16.9.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Structural-Iceberg-cs.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sigmund_Freud_LIFE.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sigmund_Freud_LIFE.jpg 16.9.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sigmund_Freud_LIFE.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Příbor-_Freudův_dům.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Příbor-_Freudův_dům.jpg 16.9.2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Příbor-_Freudův_dům.jpg


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google