Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Mgr. et Mgr. Filip Dostál.  Záměrná osobnostní změna žáka  Osobnostní změna je výsledkem zkušenosti z životní situace  K zamýšlené změně dojdeme.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Mgr. et Mgr. Filip Dostál.  Záměrná osobnostní změna žáka  Osobnostní změna je výsledkem zkušenosti z životní situace  K zamýšlené změně dojdeme."— Transkript prezentace:

1 PhDr. Mgr. et Mgr. Filip Dostál

2  Záměrná osobnostní změna žáka  Osobnostní změna je výsledkem zkušenosti z životní situace  K zamýšlené změně dojdeme jen promyšlenou přípravou situace, kterou má žák zažít a která jej má v žádoucím ohledu změnit  V situaci jsou aktivní (a „svobodní“) žák i učitel

3  curriculum – běh, oběh [z latiny]  Nejširší význam – veškerá zkušenost, kterou ve výuce a v souvisejících činnostech žáci zažijí  Užší vymezení – průběh vzdělávání (v kurzu, ve stupni studia, v katechetické skupině, …)  Nejužší význam – obsah dokumentu, který popisuje průběh vzdělávání

4  Formální x neformální x skryté  Zamýšlené (doporučené x předepsané)  Realizované x hodnocené x dosažené

5  „Neplánovat znamená plánovat neúspěch“  Eliminace a minimalizace neefektivních postupů  Racionalizace  Nutná podmínka pro zhodnocení  Vazba na koncepci

6  Explicitní x implicitní  Psaná x mentální  Záměna cíle, obsahu a formy; účelu a prostředku

7

8  „Vyučování, jako každá smysluplná lidská činnost, má vždy k cíli zaměřený průběh. Cílem vyučování chápe zamýšlený a očekávaný výsledek, k němuž učitel v součinnosti se žáky směřuje. Tento výsledek je vyjádřen ve změnách, jichž se prostřednictvím vyučování dosahuje ve vědomostech, dovednostech, vlastnostech žáků, utváření jejich hodnotové orientace i v jejich osobnostním rozvoji“ (SKALKOVÁ, 1999)  Spiritualita je podmínka celistvosti osobnosti

9  Cíl stupně – cíl ročníku – cíl celku – cíl hodiny  Ne každý obecný cíl lze konkretizovat  Cíle blízké x cíle perspektivní  Taxonomie cílů (např. Bloomova)  Ne každý cíl lze hierarchický stupňovat  Didaktická analýza učiva – stanovení cíle, metod a forem z obsahu (tzv. učiva, látky, …)

10  Charakteristika kurzu  Návaznost ke kurzu předchozímu a následujícímu  Charakteristika skupiny žáků a podmínek vyučování  Stanovuje cíle dosahované za školní rok ◦ Některé nelze členit na cíle nižšího řádu – dosahují se postupně ◦ Některé se člení na konkrétní cíle jednotlivých hodin  Rámcově vymezuje obsah učiva  Chronologické rozvržení – většinou dle učiva – tematický plán  Kurikulum nebo tematický plán?

11  Stanovuje cíle a vymezuje obsah  Určuje učební činnosti (resp. situace), kterými se dosáhnou cíle a ve kterých se prezentují obsahy– vše s ohledem na potřeby žáka (nutná jejich znalost)  Strukturuje vyučovací hodinu na fáze – časový plán  Předem vyřeší řadu otázek, což umožní soustředění se jen na ty, které nelze předvídat  Inventář další přípravy (pomůcky, technika,…)  Slouží i pro další použití, proto může obsahovat včetně reflexi (poznámky, opravy,…)

12  Každá činnost trvá dvakrát déle, než plánujete  Může nastat situace, kdy skončíte dříve a nemáte nic připraveno  „Doplněk“ - závěrečná činnost, která nemá ohraničený konec  „Odbočky“ pro ty, co skončí dříve

13  „Vždy mějte hlavní plán a v případě potřeby jej použijte.“  Umění reagovat na aktuální situaci  Vědět, kdy je vhodné se přípravy držet a kdy ji částečně nebo zcela opustit.

14  KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 155 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-022-7.  PASCH, Marvin et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005, ©1998. 416 s. ISBN 80-7367-054-2.  PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002. 380 s. ISBN 80-7178-681-0.  PRŮCHA, Jan, ed. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 935 s. ISBN 978-80-7367-546-2.  SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. Vyd. 1. Praha: ISV, 1999. 292 s. Pedagogika. ISBN 80-85866-33-1


Stáhnout ppt "PhDr. Mgr. et Mgr. Filip Dostál.  Záměrná osobnostní změna žáka  Osobnostní změna je výsledkem zkušenosti z životní situace  K zamýšlené změně dojdeme."

Podobné prezentace


Reklamy Google