Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stop sociálnímu vyloučení MEPCO 14.2.2006 1 Sociální vyloučení začíná v dětství Milena Černá, SKOK Seminář MEPCO 14.2.2006 Stop sociálnímu vyloučení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stop sociálnímu vyloučení MEPCO 14.2.2006 1 Sociální vyloučení začíná v dětství Milena Černá, SKOK Seminář MEPCO 14.2.2006 Stop sociálnímu vyloučení."— Transkript prezentace:

1 Stop sociálnímu vyloučení MEPCO 14.2.2006 1 Sociální vyloučení začíná v dětství Milena Černá, SKOK Seminář MEPCO 14.2.2006 Stop sociálnímu vyloučení

2 Stop sociálnímu vyloučení MEPCO 14.2.2006 2 Ohrožené děti  Děti v neúplných rodinách  Děti nezletilých rodičů  Děti s vážným zdravotním postižením  Děti rodičů s velmi nízkým stupněm vzdělání  Děti rodičů trestně stíhaných  Děti v rodinách alkoholiků a drogově závislých  Děti v ústavní péči

3 Stop sociálnímu vyloučení MEPCO 14.2.2006 3 Ústavní péče od 0 – 26 let  Kojenecké ústavy  Dětské domovy pro děti 1-3 let  Dětské domovy pro děti do 18 let  Diagnostické ústavy  Výchovné ústavy pro děti a mládež  Výchovné ústavy pro mladistvé delikventy  Ústavy sociální péče -pro tělesně postižené -pro mentálně postižené -pro smyslově postižené

4 Stop sociálnímu vyloučení MEPCO 14.2.2006 4 Východiska I  V České republice vyrůstá v současné době přibližně 20 000 dětí v ústavní péči. Další poměrně početná skupina dětí vyrůstá v dysfunkčních rodinách, kde nejčastějším řešením potíží bývá umístění dítěte v ústavním zařízení. Mnohé z těchto rodin bývají označovány jako „sociálně slabé“, aniž je jim poskytnuta včasná a účinná podpora při řešení jejich problémů.

5 Stop sociálnímu vyloučení MEPCO 14.2.2006 5 Východiska II  Systém péče o dítě a rodinu netvoří jednotný funkční celek, jeho fungování se často omezuje na administrativní a represivní metody. Systém je nedostatečně koordinovaný, finančně náročný a neefektivní. V důsledku této situace jsou tisíce dětí a mladistvých vychovávány v prostředí nestálém, emočně neutrálním a mnoha dětem nesrozumitelném. Mnoho vědeckých studií a výzkumů prokazuje trvalé následky způsobené psychickou deprivací, doprovázené vytvářením negativních návyků.

6 Stop sociálnímu vyloučení MEPCO 14.2.2006 6 Východiska III  Chovanci dětských domovů, kteří je v 18 letech opouštějí, končí až v 90 % jako obyvatelé azylových domů, nezaměstnaní, potrestaní nebo jako klienti různých léčeben. Sociální služby orientované na cílovou skupinu „dětí“ opouštějících dětské domovy, mají obtížnou práci s mladými dospělými neschopnými samostatné existence.  Chovanci jiných ústavů, jejichž pobyt není časově omezen, mají takřka nulovou šanci na začlenění do společnosti.

7 Stop sociálnímu vyloučení MEPCO 14.2.2006 7 Cíle  Zvýšit počet dětí vyrůstajících v rodinném prostředí – v biologické nebo náhradní rodině.  Podpořit současnou náhradní rodinnou péči a vytvářet její nové, alternativní formy.  Provádět účinnou sanaci biologických rodin.  Posílit a podpořit síť terénních sociálních služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny a jejich součinnost s dalšími odbornými službami.  Zkrátit a vymezit maximální délku doby pobytu dětí mimo vlastní rodinu, zvláště pak ve všech typech ústavní péče.

8 Stop sociálnímu vyloučení MEPCO 14.2.2006 8 Podmínky pro dosažení cílů  Ustanovit jeden odpovědný úřad, který bude mít celou oblast ochrany práv dítěte ve své kompetenci.  Vytvořit národní strategii a koncepci péče o dítě a rodinu s přihlédnutím k strategii sociálního začleňování a zakotvit ji v legislativě i v každodenní praxi.  Zavést moderní přístupy v oblasti sociálních služeb pro děti a rodinu a definovat závazné standardy jejich kvality.  Rozvíjet náhradní rodinnou péči tak, aby byla dostupná všem dětem vyrůstajícím mimo vlastní rodinu, a to bez rozdílu věku, etnické příslušnosti, zdravotního stavu či psychosociálních obtíží.  Využívat kontrolní pravomoci veřejného zastánce lidských práv.

9 Stop sociálnímu vyloučení MEPCO 14.2.2006 9 Když rodina selhává…  Klasické formy  Ústavní péče  Pěstounská rodina  Zvláštní zařízení pěstounské péče  Adopce  Nové formy  Sanace rodiny - doprovázení  Profesionální pěstouni  Domy na půli cesty  Podporované bydlení

10 Stop sociálnímu vyloučení MEPCO 14.2.2006 10 Co zde ještě chybí  Projekty pro děti, které selhávají ve škole a předčasně ji opouštějí  Projekty pro děti ulice, zanedbávané, zneužívané a týrané rodinou či skupinou  Posilování psychické odolnosti dětí

11 Stop sociálnímu vyloučení MEPCO 14.2.2006 11 Motto  „ V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.“ (Preambule Úmluvy o právech dítěte)

12 Stop sociálnímu vyloučení MEPCO 14.2.2006 12 Děkuji Vám za pozornost  www.skok.biz www.skok.biz  cerna@vdv.cz cerna@vdv.cz  E-Bulletin: hana.vlckova@quick.cz hana.vlckova@quick.cz  www.eapn.org www.eapn.org


Stáhnout ppt "Stop sociálnímu vyloučení MEPCO 14.2.2006 1 Sociální vyloučení začíná v dětství Milena Černá, SKOK Seminář MEPCO 14.2.2006 Stop sociálnímu vyloučení."

Podobné prezentace


Reklamy Google