Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. DĚTI NA CESTĚ Psychopatologické projevy osob s historií náhradní výchovné péče & VÝZVY PRO SYSTÉM NÁHRADNÍ PÉČE VÝSLEDKY VÝZKUMU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. DĚTI NA CESTĚ Psychopatologické projevy osob s historií náhradní výchovné péče & VÝZVY PRO SYSTÉM NÁHRADNÍ PÉČE VÝSLEDKY VÝZKUMU."— Transkript prezentace:

1 PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. DĚTI NA CESTĚ Psychopatologické projevy osob s historií náhradní výchovné péče & VÝZVY PRO SYSTÉM NÁHRADNÍ PÉČE VÝSLEDKY VÝZKUMU PODPOŘENÉHO NADAČNÍM FONDEM J&T

2 Psychopatologické projevy osob s historií náhradní výchovné péče

3 Souhrn výchozích předpokladů - dětství o výskyt psychiatrických diagnóz 16 x častější o 8 x častěji užívání psychofarmak o významně vyšší riziko: o poruch chování, o poruchy emocí, o neurotických poruch, o PTSD (až 20x) (Racusin et al., 2005; Wiik et al.,2010; Bos et al., 2010) Otázka vlivu forem institucionální péče vs předpokladů a stavu při přijetí.

4 Souhrn výchozích předpokladů - dospělost Psychosociální faktory: • neplánovaného rodičovství, • vztahových problémů, • nezaměstnanosti, • bezdomovectví. Psychopatologie: • neurotické poruchy, • poruchy emocí • závislost na návykových látkách. Osobnostní faktory: • zvýšená neuroticita, • nižší sebeúcta, • nejistota ve vztazích. (Racusin et al., 2005; Wiik et al.,2010; Bos et al., 2010)

5 Nálezy v aktuální studii - dětství Projevy reaktivní psychopatologie • Zvýšený výskyt depresivity • Zvýšené pocity osamělosti • Snížená sebedůvěra • Častější symptomy traumatizace Vývojové charakteristiky • Pomalejší akcelerace intelektového vývoje • Oslabený socioemoční vývoj „Dispoziční“ charakteristiky • Více rizik v prenatální, rané a rodinné anamnéze • Častější výskyt opoždění mentálního vývoje • Častější výskyt vývojové psychopatologie

6 Psychosociální faktory: • potíže v sociálních vztazích, • problémová vzdělávací a pracovní kariéra, • problémy v sociálním uplatnění a životní spokojenosti. Psychopatologie: • neuroticita, • depresivita, • impulsivita. Osobnostní faktory: • intuitivnost, • negativismus, • nedůvěřivost, • neadaptivní strategie zvládání stresu. Nálezy v aktuální studii - dospělost

7 Životní trajektorie osoby s historií ÚP RIZIKOVÉ FAKTORY •faktory na straně rodičů, •prenatální faktory, •faktory v raném vývoji, ZVÝŠENÁ RIZIKA •vývojové poruchy, •zvýšená senzitivita na způsob a intenzitu plnění potřeb, TRAUMA •zvýšené riziko faktického traumatu, •trauma ze ztráty vazby na rodiče, •trauma z náhlé změny prostředí, ÚSTAVNÍ PÉČE •neosobní prostředí, •omezení až absence kontaktu s rodičem, •omezené možnosti udržování emočního kontaktu s dospělou osobou, •omezená možnost individuálního a intenzivního naplňování potřeb.

8 Životní trajektorie osoby s historií ÚP • DOSPĚLÝ: • neuroticita, • depresivita, • impulsivita. • potíže v sociálních vztazích, • problémová vzdělávací a pracovní kariéra, • problémy v sociálním uplatnění a životní spokojenosti, • intuitivnost, • negativismus, nedůvěřivost, • neadaptivní strategie zvládání stresu DÍTĚ: •traumatizace, •depresivita, •osamělost, •snížená sebedůvěra •narušení socioemočního vývoje, •slabší intelektový vývoj.

9 VÝZVY PRO SYSTÉM NÁHRADNÍ PÉČE

10 Umístění do náhradní péče • Umístění dítěte do náhradní péče s sebou přináší značný zásah do jeho života, který výrazně ovlivňuje jeho vývoj i budoucí život. • Pravděpodobně nejdůležitější roli hraje narušení vztahů s biologickými rodiči, specifické traumatické zážitky, emocionální stres spojený s umístěním do náhradní péče a nutnost přizpůsobení se náhradnímu prostředí.

11 Umístění do náhradní péče • Důvodem k umístění dětí v dětském domově nejčastěji, a to v 66 %, nedostatečná péče o dítě a v 10 % případů finanční situace rodiny. V 7 % případů rodiče nezvládali výchovu problémového dítěte, v 5 % byly důvodem odebrání sociální důvody rodiny. Pouze ve 12 % případů byly umístěny děti z důvodů, které lze považovat za jednoznačně oprávněné, a to je týrání, alkoholismus rodičů a rodiče ve výkonu trestu (VOTS). • Alespoň část dětí umísťovaných do institucionálních forem péče by mohla být při vhodné podpoře rodiny vychovávána v původním rodinném prostředí.

12 Umístění do náhradní péče Obrázek : Důvod umístění do náhradní péče Alespoň část dětí umísťovaných do institucionálních forem péče by mohla být při vhodné podpoře rodiny vychovávána v původním rodinném prostředí.

13 Výzvy pro systém náhradní péče • Všechny děti, nehledě na druh jejich umístění, potřebují individuální pozornost od dospělých (rodičů, pěstounů, vychovatelů). • Nejvýznamnější, rozhodující a nezastupitelný faktor pro nápravu opoždění ve vývoji je kvalita náhradní péče, a v tomto smyslu zejména kvalita náhradní rodinné péče a zamezení dlouhodobého pobytu v ústavní péči.

14 Výzvy pro systém náhradní péče • Ústavní výchova v raném věku má klíčový vliv na celkový vývoj dítěte. • Po odchodu z ústavní péče do náhradní rodinné péče se děti zlepšují v rozumových charakteristikách.

15 Výzvy pro systém náhradní péče • Přes negativní vlivy ústavní výchovy na vývoj dětí a výsledky studií sledujících jejich závažnost, ústavní formy péče v systému sociálně právní ochrany dětí určité místo mají. • Je třeba je ovšem vnímat a využívat jako zařízení „akutní“, nikoliv dlouhodobé péče v indikovaných případech.

16 Výzvy pro systém náhradní péče • Pro zdravý vývoj dítěte je potřebné a přirozené vyrůstat v rodinném prostředí, které mu poskytuje dostatek podnětů a pocit kontinuity. Pouze takové prostředí je schopno pozitivně ovlivnit narušený vývoj dítěte. • Nejvýznamnějším problémem v obecné rovině je nemožnost udržovat si a rozvíjet emočně vřelý, stabilní a vzájemně uspokojivý vztah s pečující osobou. Jestliže tímto nemůže být biologický rodič, pak by tímto měl být alespoň rodič náhradní.

17 Hlavní doporučení 1.Je nutné, aby stát zajistil takovou úroveň ochrany a podpory rodiny, aby děti mohly být vychovávány ve svých biologických rodinách, pakliže nejsou bezprostředně a závažně ohroženy. 2.Míra ohrožení dítěte musí být objektivizována na základě reliabilních metod, nikoliv intuice odpovědných pracovníků. 3.Biologičtí rodiče by měli dostat přiměřenou asistenci a podporu při udržování rodiny a výchovy dětí. 4.Výsledkem hodnocení ohroženého dítěte musí být vždy konkrétní a zcela jasný plán ochrany dítěte, který jasně stanoví způsoby péče o něj, na základě individuálního posouzení jeho potřeb.

18 Hlavní doporučení 4. Jakékoliv formy ústavní péče lze doporučit pouze v případech, kdy je dítě závažně ohroženo a vyžaduje specializovanou péči. Pobyt v ústavním prostředí ovšem musí být pouze na dobu nezbytně nutnou a pouze v indikovaných případech. 5. Ve všech ostatních případech je nutné, aby dítě bylo vychováváno v prostředí, kde bude mít možnost rozvíjet si dlouhodobé, emočně vřelé, vzájemně uspokojivé a předvídatelné vztahy s dospělou osobou. Tuto potřebu nemohou nahradit vztahy s vrstevníky nebo vychovateli v ústavní péči.

19 Doporučení • Stát musí v této oblasti ve spolupráci s organizacemi a institucemi, zvl. v oblasti státní samosprávy a neziskovém sektoru posilovat kapacity. Je důležité zdůraznit, že procesem výběru osob vhodných stát se pěstouny a jejich proškolením, eventuálně nalezením vhodné rodiny pro konkrétní dítě, odpovědnost státu nekončí, ale naopak začíná. • Potřeba stability a předvídatelnosti je stejně důležitá jak pro děti, tak i pěstounské rodiny. Systém náhradní rodinné péče je nutné v kontextu aktuální legislativy systematizovat a zajistit mu stabilní podporu.

20 DĚKUJEME ZA POZORNOST __________________________ PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. ptacek@neuro.cz Základním předpokladem pro zdárný vývoj dítěte je potřeba rozvíjet si stabilní, emočně vřelý, vzájemně uspokojivý a předvídatelný vztah s pečující osobou. Pakliže není možné, aby si tento vztah dítě rozvíjelo se svými biologickými rodiči, je úlohou státu, aby toto zajistil v podobě možnosti náhradní rodinné péče. Jakákoliv jiná péče není z dlouhodobého hlediska pro vývoj dítěte vhodná.


Stáhnout ppt "PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. DĚTI NA CESTĚ Psychopatologické projevy osob s historií náhradní výchovné péče & VÝZVY PRO SYSTÉM NÁHRADNÍ PÉČE VÝSLEDKY VÝZKUMU."

Podobné prezentace


Reklamy Google