Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

? POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ Krizové centrum Ostrava je zařízení poskytující neodkladnou pomoc lidem v krizi. Pomoc je krátkodobá, je poskytována nepřetržitě,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "? POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ Krizové centrum Ostrava je zařízení poskytující neodkladnou pomoc lidem v krizi. Pomoc je krátkodobá, je poskytována nepřetržitě,"— Transkript prezentace:

1

2 ?

3 POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ Krizové centrum Ostrava je zařízení poskytující neodkladnou pomoc lidem v krizi. Pomoc je krátkodobá, je poskytována nepřetržitě, s možností využití krizových lůžek. CÍLOVÁ KLIENTELA Klientelu Krizového centra Ostrava tvoří lidé s naléhavou krizí v osobním životě – zejména s akutně sníženou schopností vlastními silami nebo z vlastních zdrojů zvládnout v potřebném čase životní prožitek nebo životní situaci.

4 Charakteristika klientely: - lidé, kteří se ocitnou v náročných životních situacích, které by mohly ohrozit jejich psychické zdraví - lidé ohrožení dekompenzací duševního onemocnění Potřeby klientů při zvládání krizových situací: - okamžité řešení své situace a stabilizace stavu v bezpečné prostředí - podpora v náročné (zátěžové) situaci - terapeutické služby, vedení a poradenství - orientace a nasměrování v sociální síti - zprostředkování odborné zdravotní péče - poskytnutí péče v anonymitě a bezplatně

5 POSKYTOVANÉ SLUŽBY N a základě aktuálních, individuálních potřeb klientovi nabízíme: krizovou intervenci – akutní konzultace s terapeutem či psychologem, sloužící ke stabilizaci psychického stavu klienta poradenství - individuální - párové - rodinné základní a odborné sociální poradenství - zajištění následné péče v odborných zařízeních - zprostředkování odborné zdravotní péče Veškeré služby jsou poskytovány nepřetržitě 24 hodin denně, jsou bezplatné, není nutné žádné doporučení či objednání.

6 Cíle poskytovaných služeb - poskytnutí okamžité péče v nepřetržitém provozu Krizového centra - pomoc klientům překonat krizový stav způsobem, který zabrání jeho nepříznivému vyústění - stabilizace duševního stavu či zdraví klienta - podpora klienta při zvládání krize v přirozeném prostředí, případně usnadnění návratu do přirozeného prostředí - prevence relapsů a opakovaných hospitalizací v psychiatrické léčebně - zajištění či zprostředkování psychologické, terapeutické, sociální či psychiatrické pomoci - nabídka podpory a péče rodinným příslušníkům klienta - orientace v sociální síti, nasměrování klienta - kvalita služeb a profesionalita pracovníků - nezbytná fyzická ochrana

7 Formy poskytované péče  Ambulantní služba je poskytována klientům, kteří mohou dále setrvávat bez ohrožení ve svém přirozeném prostředí, v této formě posiluje kompetence klienta v řešení aktuální situace.  Lůžková služba je nabízena klientům, jejichž stav vyžaduje bezpečné prostředí pro stabilizaci jejich psychického stavu. Také v případech, kdy je nutný nepřetržitý terapeutický dohled. Maximální doba pobytu je 7 dnů na překlenutí krizového období. Lůžková forma péče neslouží k zajištění azylového pobytu.

8  Skupinová psychoterapie - služba je vhodná pro klienty jak ambulantního tak lůžkového programu KCO a také ostatních psychiatrických či psychologických ambulancí v Ostravě a okolí. Skupina je otevřená, podpůrná a reflektující. To znamená, že se klienti mohou téměř okamžitě zařadit do kontinuálně probíhajícího programu. Účelem není změnit osobnost klienta, ale poskytnout mu porozumění a pomoc v takovém stavu, v jakém je. - Je kladen důraz na jeho pozitivní rysy, vede k důvěře ve vlastní síly a pomáhá při zvládání aktuálních krizových situací a problémů. Je vytvářen prostor pro reflektování doby mezi sezeními, aktuálního stavu apod. - Skupina pomáhá klientům lépe se orientovat v tom, co se děje v nich a kolem nich, pomáhá v odhalování vlastního podílu na vzniklých krizových situacích a otevírá zdroje vlastních sil k jejich řešení. kontraindikace pro vstup do skupiny: - agresivita - intoxikace alkoholem nebo drogou - dekompenzace psychotického onemocnění

9 P ři práci s klienty KCO jsou využívány také prvky arteterapie, muzikoterapie a dramaterapie. Tyto metody práce s klienty jsou aplikovány především ve skupinové terapii, ale také individuálně pro stabilizované klienty lůžkového programu v rámci využití volného času během pobytu. Výše uvedené činnosti využívané při terapeutických sezeních umožňují klientům: - snadnější sebevyjádření, - usnadňují a podporují komunikaci - otevírají cestu k odreagování - klientům pomáhá lépe se orientovat v tom, co se děje v nich a kolem nich - pomáhá v odhalování vlastního podílu na vzniklých krizových situacích a otevírá zdroje vlastních sil k jejich řešení

10 POČET SKUPINOVÝCH TERAPIÍ  V roce 2006 se uskutečnilo celkem 40 skupinových terapií, průměrný počet klientů 5 - 6 na jednom setkání.  Z dat vyplývá, že  25% klientů dorazilo na jedno sezení  kolem 30% klientů absolvovalo všech 12 sezení  kolem 45% klientů absolvovalo 2/3 sezení, ( z toho 7 klientů přechází do roku 2007)

11 Počet klientů Krizového centra za rok 2006  Lůžkový program – 115 klientů  Ambulantní program – 922  Celkem klientů – 1 037 Leden 2007 Vypracovala: Bc. Ďásková Petra


Stáhnout ppt "? POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ Krizové centrum Ostrava je zařízení poskytující neodkladnou pomoc lidem v krizi. Pomoc je krátkodobá, je poskytována nepřetržitě,"

Podobné prezentace


Reklamy Google