Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ADVAITA, o. s. MUDr. David Adameček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ADVAITA, o. s. MUDr. David Adameček."— Transkript prezentace:

1 ADVAITA, o. s. MUDr. David Adameček

2 Místo v systému péče Občanské sdružení ADVAITA sídlí na Liberecku a nabízí v Libereckém kraji programy protidrogové prevence (primární, sekundární, terciární). Plní úlohu snižování poptávky po drogách. Další dvě strategie jsou: snižování nabídky drog (kontrola prodeje a distribuce legálních a potlačování nezákonné distribuce ilegálních drog) a snižování rizik s jejich užíváním spojených (harm reduction). Pilíř léčby a resocializace. Ostatní pilíře jsou: primární prevence, snižování rizik a snižování dostupnosti drog.

3 (Úřad vlády ČR)

4 Místo v systému péče Kontakt (služby harm reduction) Léčba
terén kontaktní centrum Léčba ambulantní stacionární programy ústavní detoxifikace krátkodobá a střednědobá (obvykle do 4 měsíců) – léčebny střednědobá a dlouhodobá (obvykle nad 6 měsíců), „rezidenční“ – terapeutické komunity substituce Ambulantní doléčovací programy s chráněným bydlením s chráněnými pracovními programy

5 2 zařízení a 3 programy Terapeutická komunita pro drogově závislé v Nové Vsi (TKDZ) certifikováno jako rezidenční péče v terapeutických komunitách registrace podle § 68 z. 108/2006 – terapeutické komunity

6 2 zařízení a 3 programy Centrum ambulantních služeb ADVAITA (CAS)
Program ambulantního poradenství (PAP) certifikováno jako ambulantní léčba registrace podle § 37 z. 108/ odborné sociální poradenství Doléčovací program (DP) certifikováno jako ambulantní doléčovací program registrace podle § 64 z. 108/2006 – služby následné péče

7 Proč to všechno – poslání
Posláním občanského sdružení ADVAITA je pomáhat problémovým uživatelům návykových látek či lidem s jinými zdraví škodlivými návyky a vytvářet podmínky pro prevenci, poradenství, léčbu a sociální, zdravotní a pracovní rehabilitaci. Naším cílem je zapojení klientů do společnosti přiměřeně k jejich věku a k jejich možnostem (tj. soběstačný životní styl s vlastní prací a bydlením).

8 Zaměstnanci 14 pracovních úvazků 10,3 TKDZ (+ dva na DPČ) 3,7 CAS
multidisciplinární tým

9 Historie – TKDZ 1996-2006 od roku 2007
jedno ze zařízení Okresního ústavu sociálních služeb v Liberci, později Centra sociálních služeb Libereckého kraje (rozpočtová, příspěvková organizace) bez právní subjektivity, ekonomické, právní a další služby zajištěny financování: stát, později stát a Liberecký kraj od roku 2007 součástí občanského sdružení ADVAITA

10 Historie - CAS 1998-2002 od roku 2003 pouze doléčovací program
občanské sdružení založili členové terapeutické komunity proto, aby v Liberci byla zajištěna následná péče zakladatelkou a dlouholetou předsedkyní byla Mgr. Markéta Sychrová od roku 2003 přibyl program ambulantního poradenství

11 Cílová skupina závislí na (nelegálních) návykových látkách (TKDZ)
lidé po léčbě závislosti (DP CAS) problémoví uživatelé, experimentátoři (PAP CAS)

12 Kapacita Centrum ambulantních služeb TKDZ
35 klientů najednou v programu, 10 hodin konzultací denně 2006 – programem prošlo 50 klientů, věkový průměr 25 let TKDZ 15 lůžek 2006 – 31 klientů, věkový průměr 25 let

13 Vize Všeobecně dostupná a odpovídajícím způsobem financovaná síť zařízení, která poskytují potřebné a kvalitní služby na Liberecku. Naše programy pak vidíme v této síti jako její stabilní a uznávanou součást, která účinně poskytuje kvalitní sociální služby za rozumnou cenu lidem s problémovými návyky a jejich blízkým.

14 Plány Stabilizace organizace v nové podobě
Podporované bydlení pro klienty ambulantního doléčovacího programu – analýza Zlepšit informovanost o našich službách (zejména ambulantních) – analýza

15 Kontakty ADVAITA, o. s. Nová Ves 55 463 31 Chrastava
Telefon: Internet:

16 Kontakty Terapeutická komunita Centrum ambulantních služeb
Nová Ves 55, Chrastava tel Centrum ambulantních služeb Rumunská 14, Liberec 1 tel


Stáhnout ppt "ADVAITA, o. s. MUDr. David Adameček."

Podobné prezentace


Reklamy Google