Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Liberecký kraj Koloděje 3. - 4. 11. 2004 Setkání Výboru zástupců resortů a krajských protidrogových koordinátorů Kateřina Gruntová, DiS. krajský protidrogový.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Liberecký kraj Koloděje 3. - 4. 11. 2004 Setkání Výboru zástupců resortů a krajských protidrogových koordinátorů Kateřina Gruntová, DiS. krajský protidrogový."— Transkript prezentace:

1 Liberecký kraj Koloděje 3. - 4. 11. 2004 Setkání Výboru zástupců resortů a krajských protidrogových koordinátorů Kateřina Gruntová, DiS. krajský protidrogový koordinátor Liberecký kraj

2 Obsah prezentace Regionální specifika z hlediska demografického rozložení Regionální specifika z hlediska demografického rozložení Regionální specifika v oblasti užívání drog Regionální specifika v oblasti užívání drog Stávající aktivity v rámci kraje Stávající aktivity v rámci kraje Financování protidrogové politiky resortu sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin Krajská protidrogová komise Rady Libereckého kraje Zdravotní politika Libereckého kraje Vize, cíle a priority v jednotlivých oblastech (PP, HR, léčba a resocializace, jiné aktivity) Liberecký kraj

3 Demografická data Liberecký kraj tvoří 4,0 % celé České republiky Liberecký kraj tvoří 4,0 % celé České republiky rozloha 3 l63 km² (2.nejmenší kraj v republice) rozloha 3 l63 km² (2.nejmenší kraj v republice) počet obyvatel 427 605 obyvatel trvale žijících (1/2 r. 2004), 427 722 (r. 2003) počet obyvatel 427 605 obyvatel trvale žijících (1/2 r. 2004), 427 722 (r. 2003) přistěhovalo se 2 316 obyvatel (1/2 r. 2004) přistěhovalo se 2 316 obyvatel (1/2 r. 2004) odstěhovalo se 2 444 obyvatel (1/2 r. 2004) odstěhovalo se 2 444 obyvatel (1/2 r. 2004) průměrná hustota 135,2 obyvatel na km2 mírně převyšuje republikový průměr (r. 2003) průměrná hustota 135,2 obyvatel na km2 mírně převyšuje republikový průměr (r. 2003) průměrný věk obyvatel kraje je 38,6 let, což je o 0,7 let méně než je republikový průměr průměrný věk obyvatel kraje je 38,6 let, což je o 0,7 let méně než je republikový průměr (r. 2003) počet nezaměstnaných 20 850 (srpen r. 2004) počet nezaměstnaných 20 850 (srpen r. 2004) míra nezaměstnanosti dle ÚP 8,5 (srpen r. 2004) míra nezaměstnanosti dle ÚP 8,5 (srpen r. 2004) Liberecký kraj má 216 obcí Liberecký kraj má 216 obcí 36 obcí se statutem města 36 obcí se statutem města 10 obcí s rozšířenou působností – III. typu: 10 obcí s rozšířenou působností – III. typu: Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod (10 kontaktních osob) Turnov, Železný Brod (10 kontaktních osob) Liberecký kraj

4 Mapa Libereckého kraje členění dle obcí s rozšířenou působností III. stupně Liberecký kraj

5 Členění dle bývalých okresů Liberecký kraj

6 Regionální specifika Informace o uživatelích drog poskytuje celkem 15 léčebných a kontaktních center, Informace o uživatelích drog poskytuje celkem 15 léčebných a kontaktních center, 5 zařízeních, které žádají o dotaci RVKPP (metodicky vedeny ze strany koordinátora, pravidelná setkávání): 5 zařízeních, které žádají o dotaci RVKPP (metodicky vedeny ze strany koordinátora, pravidelná setkávání): o.s. Pasant (K-centrum Česká Lípa) o.s. Pasant (K-centrum Česká Lípa) ADVAITA, o.s. pro pracovní a sociální rehabilitaci drogově závislých při Terapeutické komunitě v Nové Vsi ADVAITA, o.s. pro pracovní a sociální rehabilitaci drogově závislých při Terapeutické komunitě v Nové Vsi tři střediska příspěvkové organizace KÚ LK Centra sociálních služeb LK: Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou Liberec Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou Liberec Preventivní a krizové centrum ARX (K-centrum a Centrum prevence alkoholové závislosti - bývalá AT poradna) Preventivní a krizové centrum ARX (K-centrum a Centrum prevence alkoholové závislosti - bývalá AT poradna) Terapeutická komunita v Nové Vsi Terapeutická komunita v Nové Vsi Liberecký kraj

7 Regionální specifika v oblasti užívání drog r. 2003 nejvíce postiženou věkovou skupinou jsou mladiství ve věku 15-19 let nejvíce postiženou věkovou skupinou jsou mladiství ve věku 15-19 let průměrný věk uživatelů je 19,6 roku (20,9 let u mužů a 17,5 roku u žen) průměrný věk uživatelů je 19,6 roku (20,9 let u mužů a 17,5 roku u žen) nejvíce uživatelů žije s rodiči – 60% nejvíce uživatelů žije s rodiči – 60% největší skupinu tvořily osoby nezaměstnané nebo s příležitostnou prací největší skupinu tvořily osoby nezaměstnané nebo s příležitostnou prací nejužívanější drogou v Libereckém kraji je pervitin (49%), nejužívanější drogou v Libereckém kraji je pervitin (49%), následuje marihuana (31%) a heroin (15%) uživatelů došlo k zásadní změně ve frekvenci užívání drogy – nejvíce osob kontaktujících L/K místo neužilo drogu v posledním měsíci (28% v rámci kraje, 31% v okr. Liberec), následuje skupina užívající drogu 1x týdně či méně (24% v rámci LK a 27% v okr. Liberec) a teprve na třetím místě jsou denní uživatelé (22% v rámci LK a 20% v rámci okr. Liberec) došlo k zásadní změně ve frekvenci užívání drogy – nejvíce osob kontaktujících L/K místo neužilo drogu v posledním měsíci (28% v rámci kraje, 31% v okr. Liberec), následuje skupina užívající drogu 1x týdně či méně (24% v rámci LK a 27% v okr. Liberec) a teprve na třetím místě jsou denní uživatelé (22% v rámci LK a 20% v rámci okr. Liberec) injekčně si aplikuje drogu 60% uživatelů v rámci kraje (56% uživatelů v okr. Liberec, 82% uživatelů v okr. Česká Lípa - zde nárůst o plných 39% oproti r. 2002) injekčně si aplikuje drogu 60% uživatelů v rámci kraje (56% uživatelů v okr. Liberec, 82% uživatelů v okr. Česká Lípa - zde nárůst o plných 39% oproti r. 2002) 95% uživatelů heroinu a 90% uživatelů pervitinu si aplikuje drogu i.v. 95% uživatelů heroinu a 90% uživatelů pervitinu si aplikuje drogu i.v. 96 drogových trestných činů dle §187 a §187a a 28 tr. č. dle §188 a §188a). V roce 2003 bylo v porovnání s rokem 2002 ve čtyřech okresech Libereckého kraje zjištěno o 35 drogových trestných činů méně. 96 drogových trestných činů dle §187 a §187a a 28 tr. č. dle §188 a §188a). V roce 2003 bylo v porovnání s rokem 2002 ve čtyřech okresech Libereckého kraje zjištěno o 35 drogových trestných činů méně. Liberecký kraj

8 Regionální specifika v oblasti užívání drog r. 2003 SHRNUTÍ Výše uvedená čísla o stavu drogové scény Libereckého kraje ukazují na klesající tendenci v celém Libereckém kraji. Výše uvedená čísla o stavu drogové scény Libereckého kraje ukazují na klesající tendenci v celém Libereckém kraji. Zlepšuje se informovanost veřejnosti o zařízeních zabývajících se péčí o uživatele drog, vytíženost těchto zařízení stoupá díky zvyšující se kvalitě poskytovaných služeb stálým i novým klientům. Zlepšuje se informovanost veřejnosti o zařízeních zabývajících se péčí o uživatele drog, vytíženost těchto zařízení stoupá díky zvyšující se kvalitě poskytovaných služeb stálým i novým klientům. Počet nových klientů v zařízeních včasné intervence klesá. Počet kontaktů je vyrovnaný. Stoupá zájem o resocializační služby a zvyšuje se jejich kvalita. Za celé hodnocené období nebylo zaznamenáno úmrtí související s užíváním drog. Počet nových klientů v zařízeních včasné intervence klesá. Počet kontaktů je vyrovnaný. Stoupá zájem o resocializační služby a zvyšuje se jejich kvalita. Za celé hodnocené období nebylo zaznamenáno úmrtí související s užíváním drog. Liberecký kraj

9 Stávající aktivity v rámci kraje Finanční podpora resortu sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin KÚ LK (r. 2003 a 2004) Předmět podpory aktivit protidrogové politiky a prevence sociálně patologických jevů Předmět podpory aktivit protidrogové politiky a prevence sociálně patologických jevů podpora prevence negativních sociálně patologických jevů podpora prevence negativních sociálně patologických jevů (gamblerství, záškoláctví, vandalismus, atd.) prevence kriminality (prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů) prevence kriminality (prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů) podpora aktivit protidrogové politiky (podpora terapeutických komunit, doléčovacích center a nízkoprahových zařízení) podpora aktivit protidrogové politiky (podpora terapeutických komunit, doléčovacích center a nízkoprahových zařízení) podpora specifické primární prevence užívání drog, tabákových výrobků, alkoholu a dalších preventivních programů podpora specifické primární prevence užívání drog, tabákových výrobků, alkoholu a dalších preventivních programů podpora osvětových kampaní na zvýšení informovanosti široké veřejnosti o rizicích užívání drog, tabákových výrobků a alkoholu pro zdraví, zaměřených na změnu postojů a chování ve prospěch zdravého způsobu života (v souladu s cílem č. 10 Zdravotní politiky Libereckého kraje – snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem) podpora osvětových kampaní na zvýšení informovanosti široké veřejnosti o rizicích užívání drog, tabákových výrobků a alkoholu pro zdraví, zaměřených na změnu postojů a chování ve prospěch zdravého způsobu života (v souladu s cílem č. 10 Zdravotní politiky Libereckého kraje – snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem) Liberecký kraj

10 Finanční podpora resortu sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin KÚ LK (r. 2003 a 2004) Financování protidrogové politiky v rámci resortu sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin (grantový program r. 2003, grantový fond r. 2004): Financování protidrogové politiky v rámci resortu sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin (grantový program r. 2003, grantový fond r. 2004): Rok Počet zaregistrovaných projektů Výše požadavku v Kč Počet podpořených projektů Výše vyplacených finančních prostředků v Kč 20038316.666,-5114.847,- 2004172.176.447,-10886.400,- Liberecký kraj

11 Finanční podpora resortu sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin KÚ LK (r. 2003 a 2004) aktivity v rámci kraje Financování protidrogové politiky, finanční prostředky přidělené přímo z rozpočtu resortu pro 3 střediska příspěvkové organizace LK v roce 2004: Financování protidrogové politiky, finanční prostředky přidělené přímo z rozpočtu resortu pro 3 střediska příspěvkové organizace LK v roce 2004: OrganizaceCelkový rozpočet Dotace RVKPP Dotace zřizovatele % podíl LK vůči SR Terapeutická komunita pro drogově závislé v Nové Vsi 3.834.000,-2.075.000,-1.759.000,-45,88% Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou Liberec 1.288.000,-600.000,-688.000,-53,42% PKC ARX Jablonec n./N. 2.555.000,-60.000,-2.495.000,-97,65% Celkem7.677.000,-2.735.000,-4.942.000,- Liberecký kraj

12 Krajská protidrogová komise Rady Libereckého kraje V dubnu 2002 byla obsazena funkce protidrogového koordinátora Libereckého kraje (pověřen i plněním dalších úkolů na úseku prevence sociálně patologických jevů) V dubnu 2002 byla obsazena funkce protidrogového koordinátora Libereckého kraje (pověřen i plněním dalších úkolů na úseku prevence sociálně patologických jevů) Od 1.7.2004 nově ve funkci stávající protidrogová koordinátorka (agenda: dotace resortu sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin, dotační řízení MPSV, komunitní plánování, spolupráce s NROS při implementaci Globálního grantu ) Od 1.7.2004 nově ve funkci stávající protidrogová koordinátorka (agenda: dotace resortu sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin, dotační řízení MPSV, komunitní plánování, spolupráce s NROS při implementaci Globálního grantu ) V rámci LK byla zřízena Protidrogová komise Rady Libereckého kraje dle §80 zákona č. 129/00 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, usnesením rady Libereckého kraje č. 657/02/RK ze dne 13.8.2002 V rámci LK byla zřízena Protidrogová komise Rady Libereckého kraje dle §80 zákona č. 129/00 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, usnesením rady Libereckého kraje č. 657/02/RK ze dne 13.8.2002 Zastoupení: Zastoupení: 9 členů (z řad odborné veřejnosti LK) předseda (z řad členů zastupitelstva) místopředseda (zaměstnanec KÚ LK) tajemník (protidrogový koordinátor) Svoji činnost ukončila komise dne 21.10.2004 Svoji činnost ukončila komise dne 21.10.2004 Liberecký kraj

13 Zdravotní politika LK Krajský protidrogový koordinátor se spolupodílí na realizaci Zdravotní politiky Libereckého kraje, která vychází z dokumentu WHO „Zdraví 21“ (dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel). Krajský protidrogový koordinátor se spolupodílí na realizaci Zdravotní politiky Libereckého kraje, která vychází z dokumentu WHO „Zdraví 21“ (dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel). Výchozím podkladem ke zpracování jednotlivých kapitol byla zpráva "Zdravotní stav obyvatel Libereckého kraje", kterou v listopadu 2001 předložila Krajská hygienická stanice. Tímto byly konstatovány zejména následující skutečnosti: Výchozím podkladem ke zpracování jednotlivých kapitol byla zpráva "Zdravotní stav obyvatel Libereckého kraje", kterou v listopadu 2001 předložila Krajská hygienická stanice. Tímto byly konstatovány zejména následující skutečnosti: Průzkum rizikových faktorů životního stylu v Libereckém kraji ukázal, že stoupá počet mladistvých, kteří kouří, pijí alkohol a užívají drogy, zejména marihuanu a snižuje se věk prvních pokusů s těmito návykovými látkami. Bylo zjištěno, že kouření v domácnosti se vyskytuje u 50% rodin. Krajský protidrogový koordinátor zodpovídá za realizaci cíle č. 10, který zahrnuje prevenci škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem. Krajský protidrogový koordinátor zodpovídá za realizaci cíle č. 10, který zahrnuje prevenci škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem. Liberecký kraj

14 Priority, vize, cíle LK Priority Priority udržet stávající síť služeb udržet stávající síť služeb opětovně ustanovit protidrogovou komisi Rady LK (zrealizovat 4 pracovní skupiny v souladu se 4 pilíři protidrogové politiky) opětovně ustanovit protidrogovou komisi Rady LK (zrealizovat 4 pracovní skupiny v souladu se 4 pilíři protidrogové politiky) začlenit protidrogovou politiku do struktury komunitního plánování kraje začlenit protidrogovou politiku do struktury komunitního plánování kraje Liberecký kraj

15 Priority, vize, cíle LK Cíle v oblasti primární prevence v roce 2005-2009 Rozvíjení funkčního propojení jednotlivých úrovní vertikální koordinace Rozvíjení funkčního propojení jednotlivých úrovní vertikální koordinace Zajistit přenos informací o obsahové složce preventivních aktivit, organizace odborného vzdělávání Zajistit přenos informací o obsahové složce preventivních aktivit, organizace odborného vzdělávání Zajistit metodickou podporu pro školní metodiky prevence, realizace seminářů zaměřených na přenos informací mezi jednotlivými úrovněmi, seminářů zaměřených na implementaci nových koncepčních dokumentů Zajistit metodickou podporu pro školní metodiky prevence, realizace seminářů zaměřených na přenos informací mezi jednotlivými úrovněmi, seminářů zaměřených na implementaci nových koncepčních dokumentů Zajistit přenos informací o možnostech financování projektů, rozvoj schopností řídit projekty Zajistit přenos informací o možnostech financování projektů, rozvoj schopností řídit projekty Rozvíjení horizontální koordinace Rozvíjení horizontální koordinace Zmapování jednotlivých rizikových oblastí v oblasti primární prevence Zmapování jednotlivých rizikových oblastí v oblasti primární prevence Zkompletování drogové epidemiologie jako základního analytického nástroje pro plánování projektů Zkompletování drogové epidemiologie jako základního analytického nástroje pro plánování projektů V závislosti na analýze provést cílenou intervenci v oblasti protidrogové primární prevence V závislosti na analýze provést cílenou intervenci v oblasti protidrogové primární prevence Zprostředkování dat odborné i široké veřejnosti Zprostředkování dat odborné i široké veřejnosti Důraz položit na problematiku užívání legálních drog (alkoholu a tabáku) Důraz položit na problematiku užívání legálních drog (alkoholu a tabáku) Zmapovat celou oblast poskytovaných služeb v primární prevenci Zmapovat celou oblast poskytovaných služeb v primární prevenci Systematické začleňování jednotlivých forem pedagogického působení do běžného kurikula spojených se zvýšeným podílem aktivizačních metod. Systematické začleňování jednotlivých forem pedagogického působení do běžného kurikula spojených se zvýšeným podílem aktivizačních metod. Rozvíjení a širší uplatňování metod aktivního sociálního učení, výchovy k prosociálnosti a sociálně psychologického výcviku u žáků základních škol a studentů škol středních Rozvíjení a širší uplatňování metod aktivního sociálního učení, výchovy k prosociálnosti a sociálně psychologického výcviku u žáků základních škol a studentů škol středních Supervize Supervize Vzdělávání všech pedagogických pracovníků (základní semináře) – metodika „Zdravá škola“ cílem Zdravotní politiky Libereckého kraje (zapojení více škol, otázka atmosféry ve škole) Vzdělávání všech pedagogických pracovníků (základní semináře) – metodika „Zdravá škola“ cílem Zdravotní politiky Libereckého kraje (zapojení více škol, otázka atmosféry ve škole) Liberecký kraj

16 Priority, vize, cíle LK Cíle v oblasti harm reduction v roce 2005-2009 VIZE: Poskytovat kvalitní péči nejen uživatelům drog v celém Libereckém kraji Krátkodobé Krátkodobé pravidelné setkávání pracovníků HR pravidelné setkávání pracovníků HR rozšíření terénní práce na obce II. a I. stupně rozšíření terénní práce na obce II. a I. stupně zmapování sítě uživatelů (navázat spolupráci s lékárnami – poskytnutí dotazníků, kampaň pro získání nových klientů) zmapování sítě uživatelů (navázat spolupráci s lékárnami – poskytnutí dotazníků, kampaň pro získání nových klientů) udržet a rozšířit působnost na ostatní části jablonecko semilské oblasti Libereckého kraje a činnost programu koordinovat v budoucnu podle charakteru drogové scény (nové typy drog, věková struktura) udržet a rozšířit působnost na ostatní části jablonecko semilské oblasti Libereckého kraje a činnost programu koordinovat v budoucnu podle charakteru drogové scény (nové typy drog, věková struktura) úzká spolupráce se zdravotním ústavem úzká spolupráce se zdravotním ústavem Střednědobé a dlouhodobé Střednědobé a dlouhodobé mapování sítě uživatelů mapování sítě uživatelů pravidelné setkávání pracovníků HR pravidelné setkávání pracovníků HR Liberecký kraj

17 Priority, vize, cíle LK Cíle v oblasti léčby a resocializace v roce 2005-2009 VIZE: Funkční a dosažitelný systém léčby a resocializace, založený na vzájemné spolupráci, částečná či úplná abstinence od návykových látek, včetně alkoholu, kvalitní a dosažitelné služby Poskytování odborné péče podle potřeb a poptávky Poskytování odborné péče podle potřeb a poptávky Zlepšení spolupráce se zařízeními, poskytujícími ústavní péči o pacienty s problematikou AT. Zlepšení spolupráce se zařízeními, poskytujícími ústavní péči o pacienty s problematikou AT. Krátkodobé cíle do roku 2005 Krátkodobé cíle do roku 2005 rozšíření ambulantního poradenství v Advaitě o alkoholovou závislost v kombinaci s užíváním nealkoholových drog rozšíření ambulantního poradenství v Advaitě o alkoholovou závislost v kombinaci s užíváním nealkoholových drog bezdrogová zóna ve Věznici Liberec bezdrogová zóna ve Věznici Liberec vytvoření pracovní skupiny pro léčbu a resocializační program vytvoření pracovní skupiny pro léčbu a resocializační program vytvoření databáze uživatelů Subutexu vytvoření databáze uživatelů Subutexu Dlouhodobé cíle do roku 2009 Dlouhodobé cíle do roku 2009 chráněné bydlení pro ADVAITu, o.s. pro pracovní a sociální rehabilitaci drogově závislých chráněné bydlení pro ADVAITu, o.s. pro pracovní a sociální rehabilitaci drogově závislých obnovení záchytné stanice obnovení záchytné stanice střednědobá léčba pro drogově závislé střednědobá léčba pro drogově závislé ambulantní léčba pro závislé na drogách i alkoholu, včetně provádění ambulantní ochranné léčby ambulantní léčba pro závislé na drogách i alkoholu, včetně provádění ambulantní ochranné léčby služba pro mladistvé a nezletilé klienty závislé na drogách od detoxu po střednědobou léčbu služba pro mladistvé a nezletilé klienty závislé na drogách od detoxu po střednědobou léčbu ambulantní zařízení (psychoterapeutická, psychologická, poradenská a režimová od 15 let) pro závislé na drogách i alkoholu, včetně gamblingu ambulantní zařízení (psychoterapeutická, psychologická, poradenská a režimová od 15 let) pro závislé na drogách i alkoholu, včetně gamblingu Dlouhodobé cíle od roku 2009 Dlouhodobé cíle od roku 2009 chráněné bydlení a domy na půli cesty chráněné bydlení a domy na půli cesty Liberecký kraj

18 Priority, vize, cíle LK Cíle v oblasti jiných aktivit 2005-2009 VIZE: KPPL je součástí veřejného života efektivní předávání informací a požadavků, centralizace – informační servis efektivní předávání informací a požadavků, centralizace – informační servis kraj bude nabízet obci odborné metodické vedení kraj bude nabízet obci odborné metodické vedení propagace/prezentace protidrogové politiky v médiích vůči veřejnosti propagace/prezentace protidrogové politiky v médiích vůči veřejnosti organizace odborných konferencí, pravidelná setkávání organizace odborných konferencí, pravidelná setkávání adresář zařízení poskytující služby v oblasti protidrogové politiky pověsit na webové stránky kraje adresář zařízení poskytující služby v oblasti protidrogové politiky pověsit na webové stránky kraje vytvořit internetovou (e-mailovou) konferenci vytvořit internetovou (e-mailovou) konferenci vytvořit optimální podmínky pro rozšiřování krajské protidrogové politiky na regionální úroveň vytvořit optimální podmínky pro rozšiřování krajské protidrogové politiky na regionální úroveň analýza potřeb analýza potřeb Liberecký kraj

19 Děkuji za pozornost Kateřina Gruntová, DiS. krajský protidrogový koordinátor Krajský úřad Libereckého kraje Odbor sociálních věcí a problematiky menšin U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 tel.: +420 485 226 338 e-mail: katerina.gruntova@kraj-lbc.cz Liberecký kraj


Stáhnout ppt "Liberecký kraj Koloděje 3. - 4. 11. 2004 Setkání Výboru zástupců resortů a krajských protidrogových koordinátorů Kateřina Gruntová, DiS. krajský protidrogový."

Podobné prezentace


Reklamy Google