Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Přístupy a dosud málo využívané metody v oblasti léčby a doléčování závislosti na legálních návykových látkách (zejména alkoholu a gamblingu)“ pořadatel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Přístupy a dosud málo využívané metody v oblasti léčby a doléčování závislosti na legálních návykových látkách (zejména alkoholu a gamblingu)“ pořadatel."— Transkript prezentace:

1 „Přístupy a dosud málo využívané metody v oblasti léčby a doléčování závislosti na legálních návykových látkách (zejména alkoholu a gamblingu)“ pořadatel A kluby ČR o.p.s., 20.10.2011Přehled finančních ukazatelů

2 Užívání návykových látek v cílové populaci děti a mládež aneb řešení problematiky závislosti z hlediska strategie protidrogové politiky města Brna Mgr. Dimitrovka Štandlová registrovaný adiktolog MZ ČR

3 Nejnižší věk z 246 vykázaných klientů (pořadí) Počet celkem oslovených subjektů26 Počet ÚMČ, které nevedou nezletilé uživatele NL7 Počet vykázaných klientů celkem246 6 roků1 klient 8 roků3 klienti 10 roků4 klienti 11 roků10 klientů 12 roků23 klientů 13 roků48 klientů Poznámka ÚMČ – Úřad městské části NL – návyková látka OSPOD – Orgán sociálně právní ochrany dětí

4 Nejužívanější návyková látka (pořadí) nikotin194 alkohol123 marihuana103 toluen77 Résumé Na základě poskytnutých dat lze konstatovat, že ve městě Brně existuje problém užívání návykových látek v cílové populaci nezletilí. Nejnižší věkovou kategorií byl zaznamenán věk 6 roků (1 klient) a 8 roků ( 3 klienti). Snižování věkové kategorie v oblasti užívání návykových látek dokládá výskyt návykových látek u klientů ve věku 10, 11, 12, a 13 roků. Je nutno podotknout, že se jedná většinou o kombinované užívání návykových látek. Zdroj: OSPOD městských částí, DROM, Ratolest Brno

5 Zadavatel Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách při Úřadu vlády ČR Zadání užívání návykových látek mezi mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Realizátor výzkumu SocioFactor s.r.o. Výzkum realizovaný sociální firmou SocioFactor s.r.o. v roce 2010 potvrdil orientační zmapování situace z r. 2008 ve věci užívání návykových látek v cílové populaci do 15 roků.

6  Běžná zkušenost v 5. a 6. třídě ZŠ  Závislých kuřáků mezi patnáctiletými: 50%  Zkušenost s opilostí: 50%  Kouření i alkohol tolerováno rodiči  Snadná dostupnost Zdroj: Užívání návykových látek mezi mládeží v sociálně vyloučených lokalitách, 2010 SocioFactor s.r.o., www.sociofactor.euwww.sociofactor.eu

7  Oproti majoritní populaci věkový posun o několik let  Závislost velké části vzniká do patnácti let, potom už obtížně řešitelná  Specifika komunity znesnadňují intervence (chybí alternativy, podpora rodiny, reprodukce v komunitě, dítě jako partner rodičů)  Přístup ke drogám uvádějí respondenti např. od přátel, známých, od příbuzných… Zdroj: Užívání návykových látek mezi mládeží v sociálně vyloučených lokalitách, 2010 SocioFactor s.r.o., www.sociofactor.euwww.sociofactor.eu

8  Užívání návykových látek mezi dětmi a mládeží je závažný problém  Rozšířené látky: cigarety, alkohol, marihuana, toluen  Věk první zkušenosti: přelom prvního a druhého stupně ZŠ, ale může zasahovat až na první stupeň Zdroj: Užívání návykových látek mezi mládeží v sociálně vyloučených lokalitách, 2010 SocioFactor s.r.o., www.sociofactor.euwww.sociofactor.eu

9  Indikovaná prevence na prvním stupni ZŠ a v lokalitách  Sociální práce s rodinou  Řešení akutních stavů intoxikace dětí mladších patnácti let  Terénní program  Provázanost romských a proromských organizací poskytujících specializované služby  Pobytový program léčby Zdroj: Užívání návykových látek mezi mládeží v sociálně vyloučených lokalitách, 2010 SocioFactor s.r.o., www.sociofactor.euwww.sociofactor.eu

10 Na úrovní města Brna plánovat tak, aby konkrétní potřeby a následně služby odpovídaly místním specifickým potřebám, lidským zdrojům a finančním možnostem města s ohledem na bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a předcházení problému z užívání návykových látek se zvláštním zřetelem na cílovou populaci děti a mládež.

11 Léčba dobrovolná, léčba nedobrovolná v cílové populaci děti a mládež… Novelizace zákona č. 379 ze dne 19. srpna 2005, o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů ve smyslu léčebných postupů v cílové populaci děti a mládež ošetřených právní normou … Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "„Přístupy a dosud málo využívané metody v oblasti léčby a doléčování závislosti na legálních návykových látkách (zejména alkoholu a gamblingu)“ pořadatel."

Podobné prezentace


Reklamy Google