Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podzimní adiktologická konference

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podzimní adiktologická konference"— Transkript prezentace:

1 Podzimní adiktologická konference
„Přístupy a dosud málo využívané metody v oblasti léčby a doléčování závislosti na legálních návykových látkách (zejména alkoholu a gamblingu)“ pořadatel A kluby ČR o.p.s., Přehled finančních ukazatelů Podzimní adiktologická konference

2 Téma přednášky Užívání návykových látek v cílové populaci děti a mládež aneb řešení problematiky závislosti z hlediska strategie protidrogové politiky města Brna Mgr. Dimitrovka Štandlová registrovaný adiktolog MZ ČR

3 Orientační mapování situace ve městě Brně, r. 2008
Počet celkem oslovených subjektů 26 Počet ÚMČ, které nevedou nezletilé uživatele NL 7 Počet vykázaných klientů celkem 246 Nejnižší věk z 246 vykázaných klientů (pořadí) 6 roků 1 klient 8 roků 3 klienti 10 roků 4 klienti 11 roků 10 klientů 12 roků 23 klientů 13 roků 48 klientů Poznámka ÚMČ – Úřad městské části NL – návyková látka OSPOD – Orgán sociálně právní ochrany dětí

4 Orientační mapování situace ve městě Brně, r. 2008
Nejužívanější návyková látka (pořadí) nikotin 194 alkohol 123 marihuana 103 toluen 77 Résumé Na základě poskytnutých dat lze konstatovat, že ve městě Brně existuje problém užívání návykových látek v cílové populaci nezletilí. Nejnižší věkovou kategorií byl zaznamenán věk 6 roků (1 klient) a 8 roků ( 3 klienti). Snižování věkové kategorie v oblasti užívání návykových látek dokládá výskyt návykových látek u klientů ve věku 10, 11, 12, a 13 roků. Je nutno podotknout, že se jedná většinou o kombinované užívání návykových látek. Zdroj: OSPOD městských částí, DROM, Ratolest Brno

5 Výzkum v sociálně vyloučených lokalitách, r. 2009
Zadavatel Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách při Úřadu vlády ČR Zadání užívání návykových látek mezi mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Realizátor výzkumu SocioFactor s.r.o. Výzkum realizovaný sociální firmou SocioFactor s.r.o. v roce 2010 potvrdil orientační zmapování situace z r ve věci užívání návykových látek v cílové populaci do 15 roků.

6 Běžná zkušenost v 5. a 6. třídě ZŠ
Cigarety a alkohol Běžná zkušenost v 5. a 6. třídě ZŠ Závislých kuřáků mezi patnáctiletými: 50% Zkušenost s opilostí: 50% Kouření i alkohol tolerováno rodiči Snadná dostupnost Zdroj: Užívání návykových látek mezi mládeží v sociálně vyloučených lokalitách, 2010 SocioFactor s.r.o.,

7 Oproti majoritní populaci věkový posun o několik let
Závažný jev Oproti majoritní populaci věkový posun o několik let Závislost velké části vzniká do patnácti let, potom už obtížně řešitelná Specifika komunity znesnadňují intervence (chybí alternativy, podpora rodiny, reprodukce v komunitě, dítě jako partner rodičů) Přístup ke drogám uvádějí respondenti např. od přátel, známých, od příbuzných… Zdroj: Užívání návykových látek mezi mládeží v sociálně vyloučených lokalitách, 2010 SocioFactor s.r.o.,

8 Užívání návykových látek mezi dětmi a mládeží je závažný problém
Výsledky výzkumu Užívání návykových látek mezi dětmi a mládeží je závažný problém Rozšířené látky: cigarety, alkohol, marihuana, toluen Věk první zkušenosti: přelom prvního a druhého stupně ZŠ, ale může zasahovat až na první stupeň Zdroj: Užívání návykových látek mezi mládeží v sociálně vyloučených lokalitách, 2010 SocioFactor s.r.o.,

9 Indikovaná prevence na prvním stupni ZŠ a v lokalitách
Věcná doporučení Indikovaná prevence na prvním stupni ZŠ a v lokalitách Sociální práce s rodinou Řešení akutních stavů intoxikace dětí mladších patnácti let Terénní program Provázanost romských a proromských organizací poskytujících specializované služby Pobytový program léčby Zdroj: Užívání návykových látek mezi mládeží v sociálně vyloučených lokalitách, 2010 SocioFactor s.r.o.,

10 Úkoly Strategie protidrogové politiky města Brna na období 2011 – 2014
Na úrovní města Brna plánovat tak, aby konkrétní potřeby a následně služby odpovídaly místním specifickým potřebám, lidským zdrojům a finančním možnostem města s ohledem na bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a předcházení problému z užívání návykových látek se zvláštním zřetelem na cílovou populaci děti a mládež.

11 Na závěr k zamyšlení Děkuji za pozornost 
Léčba dobrovolná, léčba nedobrovolná v cílové populaci děti a mládež… Novelizace zákona č. 379 ze dne 19. srpna 2005, o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů ve smyslu léčebných postupů v cílové populaci děti a mládež ošetřených právní normou … Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Podzimní adiktologická konference"

Podobné prezentace


Reklamy Google