Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Protidrogová politika HMP 30. 3. 2010 Krajské oddělení protidrogové prevence PRM MHMP Mgr. Nina Janyšková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Protidrogová politika HMP 30. 3. 2010 Krajské oddělení protidrogové prevence PRM MHMP Mgr. Nina Janyšková."— Transkript prezentace:

1 Protidrogová politika HMP 30. 3. 2010 Krajské oddělení protidrogové prevence PRM MHMP Mgr. Nina Janyšková

2 Drogy v analýze pocitu bezpečí Co považují Pražané za největší bezpečnostní riziko 20072009 Drogy72%58% Pouliční kriminalita 67%53% Kriminalita v MHD 63%58% Pouliční prostituce 63%36% Kriminalita dětí 53%38% Alkoholismus52%41% Bezdomovectví51%51% Zdroj: Magistrátní Analýza pocitu bezpečí na území hl. m. Prahy; 2007 a 2009.

3 Drogy v analýze pocitu bezpečí Skupiny obyvatel, které vyvolávají znepokojení 20072009 Drogoví dealeři 73%63% Nepřizpůsobiví Romové 72%57% Kriminální recidivisté 71%53% Drogově závislí 69%61% Skupiny obyvatel (SSSR) 65%50% Fašistické skupiny 63%58% Kriminalita mládeže 58%49% Zdroj: Magistrátní Analýza pocitu bezpečí na území hl. m. Prahy; 2007 a 2009.

4 Počty zařízení jednotlivých specializovaných služeb Typ služby: 2002:2010: Primární prevence 4 6 / 231 projektů škol a školských zařízení Léčba612 Terénní programy 56 KC53 Terapeutické Komunity 33

5 Počty zařízení jednotlivých specializovaných služeb Typ služby: 20022010 Následná péče 25 Substituční léčba 05 Informace, výzkum, hodnocení 16

6 Statistická data Problémoví uživatelé návykových látek - celkem Střední hodnoty prevalenčního odhadu ČRPraha Rok 2002 35 100 14 500 Rok 2008 32 500 11 500

7 Prevalence užití návykových látek od 15 do 64 let Celý život (%) 12 měsíců (%) 30 dní (%) Nelegální droga 36,517,09,3 Nelegální droga mimo konopí 16,57,32,9 Konopné látky 34,315,28,5 Extáze9,63,61,2 Pervitin (event. amfetamin) 4,31,70,7

8 Prevalence užití návykových látek od 15 do 64 let Celý život (%) 12 měsíců (%) 30 dní (%) Kokain2,00,70,4 Heroin1,10,40,1 LSD5,62,10,7 Lysohlávky4,73,11,1

9 Počet vyměněných stříkaček a jehel v programech Harm Reduction

10 Srovnání ČR – Praha (2009) Rok 2008 Počet výměnných programů Počet vyměněných stříkaček a jehel ČR98 4 644 314 Praha10 2 099 988

11 NEJČASTĚJI UŽÍVANÉ SKUPINY DROG U PUD V HMP

12 Strategie protidrogové politiky HMP 2008 až 2012 KOORDINACE Financování Primární prevence Léčba a resocializace Snižování rizik Snižování dostupnosti Snižování poptávky Harm reduction Potlačování nabídky Výzkum, informace a evaluace, zahraniční spolupráce

13 Financování služeb v HMP Typ služby 2002 (Kč) 2010 (Kč) Primární prevence Organizace 1 340 000 1 650 000 Školy a šk. zařízení 0 5 500 000 LéčbaL 1 960 000 4 835 000 Harm Reduction HR 4 750 000 9 900 000 Terapeutické komunity TK 2 900 000 5 250 000 Následná péče NL 1 600 000 2 970 000 Substituční léčba SL0 3 800 000 Informace, vzdělávání, hodnocení IVH 150 000 1 060 000 Celkem 12 700 000 34 965 000

14 „Zdravé město Praha 2010“ Víceleté financování Období Počet projektů Finanční dotace na každý rok trvání smlouvy: Kč 2007 – 2010 6 4 020 000 2008 – 2011 3 1 400 000 2009 – 2012 2 600 000 2010 – 2013 11 19 120 000

15 Mgr. Nina Jany š kov á Magistr á t hl. m. Prahy Vedouc í oddělen í protidrogov é prevence Mari á nsk é n á m. 2 110 01 Praha 1 Telefon: +420 236 002 831 E-mail: nina.janyskova@cityofprague.cz E-mail: nina.janyskova@cityofprague.cz http://magistrat.prahamesto.cz/Urad/ Odbory-magistratu/protidrogova-politika


Stáhnout ppt "Protidrogová politika HMP 30. 3. 2010 Krajské oddělení protidrogové prevence PRM MHMP Mgr. Nina Janyšková."

Podobné prezentace


Reklamy Google