Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opatření na straně poptávky Drogové minimum SANANIM 4 – 6. ledna 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opatření na straně poptávky Drogové minimum SANANIM 4 – 6. ledna 2006."— Transkript prezentace:

1 Opatření na straně poptávky Drogové minimum SANANIM 4 – 6. ledna 2006

2 Základní přístup strategie EU  Komplexní  Multidisciplinární  Vyvážený

3 Snižování poptávky  Jedná se o oblast, jejímž cílem je snížení zájmu o užívání drog.

4 Cíl strategie EU na úrovní snižování poptávky  Měřitelné snížení užívání drog, drogové závislosti  Měřitelné snížení zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog

5 Vyplývající opatření  Zabránit tomu, aby lidé začali užívat drogy  Zabránit tomu, aby experiment vyústil v pravidelné užívání  Včasná intervence při rizikovém užívání  Poskytování léčebných programů  Poskytování programů rehabilitace a začlenění  Snižovat zdravotní a sociální rizika

6 Priority EU v oblasti snižování poptávky  Zlepšení přístupu k preventivním programům a jejich zefektivnění  Zlepšení přístupu k programům včasné intervence pro experimentátory  Zlepšení přístupu k cíleným a rozmanitým léčebným programům, včetně ucelené psychosociální a farmakologické péče  Léčba zdravotních komplikací užívání drog je nedílnou součástí péče

7 Priority EU Strategie  Zlepšení přístupu ke službám pro prevenci a léčbu HIV/AIDS, žloutenky a jiných infekcí a chorob

8 Cíl národní strategie ČR na úrovni snižování poptávky  Snížit užívání všech typů drog a potencionální rizika a škody., které mohou jednotlivcům a společnosti v důsledku jejich užívání nastat

9 Specifické cíle ČR  Stabilizovat či snížit počet problémových uživatelů  Zastavit nárůst experimentálního či příležitostného užívání  Snížit potencionální rizika užívání všech drog  Zvýšit kvalitu života uživatelů drog a zajistit dostupnost kvalitní péče

10 Specifické cíle na straně poptávky  Předcházení problémovému užívání heroinu a pervitinu  Předcházení zdravotním a sociálním rizikům s tím souvisejících  Předcházení užívání konopných drog a syntetických drog  Zaměření na mladé lidi a širší veřejnost

11 Primární prevence  Předcházení užití drogy u populace, která s ní dosud není v kontaktu  Odložení kontaktu s drogou do vyšších věkových kategorií Informace, specifické primárně preventivní programy

12 Sekundární prevence je:  Předcházení vzniku a rozvoji závislosti  Předcházení přetrvávání závislosti Včasná intervence, poradenství, léčení

13 Terciální prevence  Předcházení vážnému či trvalému zdravotnímu a sociálnímu poškození – Podpora v abstinenci, rehabilitace a resocializace, doléčování – Aktivity harm reduction u neabstinujících

14 Cílové skupiny  Obecná populace – jedná se o celou společnost na různých úrovních, které jsou oslovovány především v primární prevenci  Rizikové skupiny –určité specifické skupiny (dle věku, profese, zájmu, lokality, etnické příslušnosti),která je negativním jevem ohrožena více, než zbytek populace

15 Cílové skupiny  Rizikoví jednotlivci – individuální riziko zvyšují zejména psychické problémy, poruchy učení, chování, genetické dispozice, dysfunkční primární rodina  Experimentátoři – občasné a nepravidelné užívání různých typů drog – může a nemusí mít problémy v jiných oblastech

16 Cílové skupiny  Rekreační a příležitostní uživatelé – užívání drog je součástí životního stylu, ale není častější než jednou týdně, jeho důsledkem není vznik závislosti a dalších problémů  Pravidelní uživatelé – užívají častěji než 1x týdně. Jejich užívání je součástí životního stylu,a zároveň již je možno zaznamenat škodlivý účinek užívání

17 Cílová skupina  Problémoví uživatelé: intravenosní uživatelé drog a/nebo dlouhodobé a pravidelné užívání opiátů, kokainu a drog amfetaminového typu  Závislí: uživatelé splňující diagnostická kriteria syndromu závislosti – často, ale ne vždy jde zároveň o „problémové uživatele“  Rodiny a partneři uživatelů

18 Základní pojmy:  Školní prevence: zahrnuje prevenci zneužívání drog, pravidla a předpisy ohledně drog ve škole, předávání ohrožených studentů do péče a jakékoli další strategie týkající se užívání drog na škole  Specifický preventivní program – komplexní program, cílený na určitou skupinu osob, obsahující efektivní metody a přístupy, odpovídající zásadám efektivní primární prevence

19 Základní pojmy:  Harm reduction: přístupy snižování či minimalizace poškození související s užíváním drog u těch, kteří drogy užívají a nejsou motivováni k tomu, aby užívání zanechali  Včasná intervence- aktivity, kdy usilujeme o včasný zásah do vývoje možné drogové kariéry – prvky primární prevence (edukace, poradenství, krizová intervence), ale i intervence odklánějící škodlivé následky u těch, kteří již drogy užívají pravidelně(edukace v tomto směru, výměnné programy

20 Základní pojmy  Poradenství. Činnost zaměřená na řešení problémů klienta a zároveň zaměřená na zvýšení kompetence klienta tyto problémy řešit – informace, vedení k náhledu, k rozhodnutí Kontaktní poradenství,strukturované poradenství, motivační trénik

21 Základní pojmy:  Detoxifikace:léčebná metoda, jejíž smyslem je zastavit užívání drogy u závislé osoby a při nichž jsou minimalizovány symptomy odvykacího syndromu a riziko poškození. Součástí léčby je poradenství a motivační trénink, psychoterapie  Detoxikace:zbavení organismu návykové látky

22 Základní pojmy  Léčení:odborná, cílevědomá a strukturovaná práce s pacientem, vycházející z bio- psycho – sociálního modelu závislosti. Používané přístupy: farmakoterapie, psychoterapie, poradenství, rodinná terapie, socioterapie.  Podle typu rozlišujeme ambulantní, ústavní, residenční  Podle délky: krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá

23 Základní pojmy  Resocializace proces znovuzačlenění jedince do společnosti, získání potřebných sociálních znalostí, dovedností, pracovních návyků – pracovní terapie, chráněné dílny, sociální poradenství, socioterapeutické kluby  Rehabilitace se zaměřuje na somatická a psychická poškození- je to proces snahy o znovunabytí optimálního zdravotního stavu

24 Základní pojmy  Doléčování: soubor šech služeb, které následují po ukončení základního léčebného programu, s cílem udržet a podpořit abstinenci a zapojení do normálního života  Prevence relapsu,podpůrná skupinová psychoterapie, individuální psychoterapie, poradenství, volnočasové aktivity, sociální práce, pracovní poradenství, chráněná práce, chráněné bydlení,rekvalifikace, práce s rodinnými příslušníky


Stáhnout ppt "Opatření na straně poptávky Drogové minimum SANANIM 4 – 6. ledna 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google