Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce sítě adiktologických služeb: pracovní verze 2012 Michal Miovský Petr Popov Jiří Libra Viktor Mravčík a kolektiv konzultantů, autorů předchozích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce sítě adiktologických služeb: pracovní verze 2012 Michal Miovský Petr Popov Jiří Libra Viktor Mravčík a kolektiv konzultantů, autorů předchozích."— Transkript prezentace:

1 Koncepce sítě adiktologických služeb: pracovní verze 2012 Michal Miovský Petr Popov Jiří Libra Viktor Mravčík a kolektiv konzultantů, autorů předchozích a dílčích koncepcí. Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze Seč, AT konference,16. května 2012

2 Vývoj koncepce AD služeb Návrh koncepce ambulantní adiktologické péče (2008) Návrh koncepce lůžkové adiktologické péče (2010) Integrace (2011 a dále...)

3 Adjektiva sítě / koncepce specializovaná (superspecializované) adiktologická péče multioborová, ale s důrazem na sektor zdravotnictví Transformační První ucelená představa o zdravotních a sociálních službách v oboru adiktologie od roku 1989.

4 Struktura 1ÚVOD 2VYMEZENÍ POJMŮ 3ROZSAH PROBLÉMU UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK V ČR5 4LEGISLATIVNÍ RÁMEC, STRATEGIE A POLITIKY V OBLASTI LÉČBY 5ZHODNOCENÍ STAVU SOUČASNÉHO SYSTÉMU PÉČE O UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK 6KONCEPČNÍ VÝCHODISKA 7KONCEPCE SÍTĚ ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB 8PŘÍLOHY 8.1PODROBNÉ ÚDAJE O ROZSAHU UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK v ČR 8.2PODROBNÉ ÚDAJE O SOUČASNÉ SÍTI AMBULANTNÍCH ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB A JEJICH KLIENTECH 8.3PODROBNÉ ÚDAJE O SOUČASNÉ SÍTI REZIDENČNÍCH ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB A JEJICH KLIENTECH ZDROJE

5 Navrhované typy adiktologických služeb – ambulantní Typ zařízeníNázev zařízeníCílová skupinaPersonální obsazení (minimální požadavek navržený pro vyhlášku MZ) Hlavní typy intervencí Lékařské ambulantní Lékařská ordinace pro návykové poruchy Problémoví uživatelé alkoholu, léků, nelegálních drog a tabáku, patologičtí hráči Vedoucí lékař se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie a s nástavbovou atestací v oboru návykových nemocí v úvazku min. 0,5; doporučené zdrav.sestra, adiktolog, případně i zdrav. asistent nebo doplnění nezdravotnickými profesemi Léčebná a preventivní péče, farmakoterapie, individuální a skupinová psychoterapie, edukace, sociální práce – komplexní přístup Nelékařské ambulantní Adiktologická ambulance Problémoví uživatelé alkoholu, léků,nelegálních drog a tabáku, patologičtí hráči Vedoucí adiktolog (se smluvně zajištěným psychiatrem nebo lékařem s atestací v oboru návykových nemocí,)doporučené zdrav.sestra, případně i zdrav. asistent nebo doplnění nezdravotnickými profesemi zejména sociálním pracovníkem Zdravotní péče - minimalizace rizik, včasná diagnostika a intervence, edukace, skupinová práce, individuální poradenství, sociální práce, externě zajištěná psychiatrická a psychol. péče – komplexní přístup StacionárníAdiktologický stacionářProblémoví uživatelé alkoholu, léků, nelegálních drog a tabáku, patologičtí hráči Vedoucí lékař se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie event. s nástavbovou atestací v oboru návykových nemocí nebo klinický psycholog, nebo adiktolog (se smluvně zajištěným psychiatrem nebo lékařem s atestací v oboru návykových nemocí),doporučené zdrav.sestra, případně i zdrav. asistent nebo doplnění nezdravotnickými profesemi zejména sociálním pracovníkem Skupinová psychoterapie, principy terapeutické komunity, režim, sociální práce, psychologická diagnostika a péče, (externě zajištěná) psychiatrická péče

6 Ambulance: Návaznost na současný stav ZařízeníSoučasný stav Lékařská ordinace pro návykové poruchy 50-70 vybraných psychiatrických ordinací, které je možno označit za AT Programy/ cert. standardy: Ambulantní léčba, substituční léčba Adiktologická ambulance Harm reduction programy: cca 100 Nezdravotnické ambulance Programy následné péče Programy pro osoby ve VTOS Programy/ cert. standardy: Kontaktní a poradenské služby, ambulantní léčba, následná péče Adiktologický stacionář Stacionář SANANIM

7 Navrhované typy adiktologických služeb – lůžkové Typ zařízeníNázev zařízeníCílová skupinaPersonální obsazení (minimální požadavek navržený pro vyhlášku MZ) Hlavní typy intervencí DetoxifikaceDetoxifikační jednotkaDoplnit Problémoví uživatelé alkoholu, léků, nelegálních drog a tabáku, patologičtí hráči doplnit Krátkodobá a střednědobá odvykací léčba Psychiatrická léčebna pro léčbu závislostí Oddělení pro léčbu závislostí Doplnit Problémoví uživatelé alkoholu, léků, nelegálních drog a tabáku, patologičtí hráči doplnit Rezidenční léčba v terapeutických komunitách Terapeutická komunita pro léčbu závislostí Doplnit Problémoví uživatelé alkoholu, léků, nelegálních drog a tabáku, patologičtí hráči doplnit Paliativní léčbaDomov se zvláštním režimem doplnit

8 Co je nutné dopracovat – formálně/technicky Vymezení pojmů Analýzu současné situace – silná a slabá místa atd... Dále sjednotit ambulantní a lůžk. část (personální normativy, úhrada péče...) Názvosloví dle zákona o zdravotních službách a návrhu z. č. 379/2005...

9 Obsah a koncepce koncepce: co je nutné vyjasnit směrná čísla?, minimální síť?, dostupnost? (počet zařízení na počet obyvatel atd...) Návaznosti (např. obecná psychiatrie, praktičtí lékaři, specialisti jiné obory...) centra pro léčbu závislosti na tabáku záchytné stanice návaznost na certifikační standardy návaznost na financování definice specializované a superspecializované péče

10 Obsah a koncepce koncepce: co je nutné vyjasnit (2) Např. lékařská adiktologická ordinace: –převažující klientela adiktologická –komplexní adiktologická péče (adiktolgické centrum) nebo superspecializovaná péče (substituční centrum)? –specializace (vzdělání) lékaře? Problém bonifikace. –atd. Podobně u lůžkové péče: –psychiatrická léčebna pro léčbu závislostí (?) –oddělení pro léčbu závislostí (jedno v ČR)

11 Jak a co dále 15.1. – odevzdání koncepce v návrhu MZ –shoda na podstatných koncepčních východiscích a hlavních obsahových elementech, principech – tady a teď –formální/technické úpravy – připomínky teď, nejpozději do pátku Další AF –podrobná revize Vnější připomínkové řízení Zveřejnění (veřejná diskuze) AT konference květěn 2012 Červen 2012: MZ a MPSV a jiné odborné společnosti.

12 Děkuji za pozornost mmiovsky@adiktologie.cz Workshop AT konference 2012


Stáhnout ppt "Koncepce sítě adiktologických služeb: pracovní verze 2012 Michal Miovský Petr Popov Jiří Libra Viktor Mravčík a kolektiv konzultantů, autorů předchozích."

Podobné prezentace


Reklamy Google