Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ambulance dětské a dorostové adiktologie Michal Miovský Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ambulance dětské a dorostové adiktologie Michal Miovský Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN."— Transkript prezentace:

1 Ambulance dětské a dorostové adiktologie Michal Miovský Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

2 2 Cena adiktologie 2012: mezioborová jednodenní konference o dětské péči. Nárůst problémů a spektra komplikací bez adekvátní odezvy na úrovni systému péče a diskuse o jejím obsahu/podobě a způsobu zabezpečení (dostupnost). Hlavním tématem projektu NETAD je katalogizace sítě služeb a jejího koncepčního nastavení: logicky došlo k otevření tématu dětské péče. Projekt VFN a Magistrátu hl. m. Prahy (2013). Cena adiktologie 2013: mezioborová jednodenní konference o dětské péči. Vývoj tématu za poslední roky

3 3 Výsledky šetření ukazují, že v zařízeních, která reagovala, se jen v roce 2012 objevilo 2 583 adiktologických případů klientů/pacientů. Celkový počet případů tak z hlediska kapacity a počtu všech v úvahu připadajících zařízení (100% souboru) je v rozmezí 4-5 tisíc ročně. V provedeném šetření se oslovení respondenti do jednoho shodují, že pro ně není dostupná specializovaná ambulantní zdravotní adiktologická péče a že by ji pokud by byla zajištěna, rádi v těchto případech využívali. Výjezdy ZZS hl. města překročí u dětí do 15 let ročně hranici 50, u mladistvých 15-18 let pak ročně eviduje přes 200 výjezdů. Souhrn analýzy potřeb (Miovský et al., 2013)

4 4 Adresa: Ambulance dětské a dorostové adiktologie Klinika adiktologie VFN a 1. LF UK v Praze Na bojišti 1, Praha 2 1. patro Pilotní testování nového typu ambulantní péče

5 5 Adiktologická ambulance pro děti a dorost je určena dětským pacientům ve věku do 15 let a 15, dále pak mladistvým pacientům do 18 let a jejich blízkým. Dominantním problémem indikujícím tento typ specializované péče by měly být problémy s návykovými látkami (F.10 – F.19), případně problémy v oblasti tzv. nelátkových závislostí (gambling, nezvládání informačních technologií atd.). Kromě internetových stránek Kliniky adiktologie a VFN bude služba dostupná ve všech informačních systémech hl. města Prahy v rámci drogové politiky, dále pak přímo prostřednictvím institucionálních sítí, na které budou zaměřeny informační kampaně při spouštění projektu a materiály určené jejich klientům (letáky, vizitky atd.). Cílová skupina a kontakt

6 6 Vstupní diagnostika/diagnostický filtr/motivační práce: zahrnují komplexní posouzení každého pacienta z hlediska jeho možností a potřeb a provedení všech dílčích úkolů jak z hlediska psychiatrické, klinicko-psychologické, tak adiktologické perspektivy. S pacientem, případně celou rodinou (nebo její částí) je provedeno nejen zhodnocení, ale též motivační práce a návrh dalšího postupu řešení. Část pacientů indikovaných pro jiný typ péče je referováno do příslušných zařízení, s částí, která je indikovaná k péči v adiktologické ambulanci je provedeno kontraktování a učiněna dohoda na individuálním terapeutickém plánu. V případě akceptování pacienta do péče ambulance je proveden podrobný návrh individuálního léčebného plánu a celá další péče je řízena prostřednictvím case-managementu. Metoda případového řízení je hlavním nástrojem vedení terapie a jejím prostřednictvím je terapii moderována i hodnocena. Struktura provozu 1

7 7 Samotná léčebná a rehabilitační péče poskytovaná ambulancí (viz výše popsaný přehled intervencí a úrovní práce A-G – viz dále) reprezentuje všechny základní ambulantní výkony, které může v současných podmínkách adiktologie nabídnout (včetně např. moderních nácvikových a rehabilitačních softwarových programů pro posilování a trénink kognitivních a exekutivních funkcí). Interdisciplinární tým řeší témata a průběh terapie jako jeden celek a nedochází k tříštění péče, která je tam výrazně individualizovaná. Struktura provozu 2

8 8 Diagnostika, tréninkové a rehabilitační programy pro oblast kognitivních a exekutivních funkcí s testovaným pozitivním vlivem na seberegulaci a sebeřízení (tzv. self-management), tvořící významnou oblast programů indikované prevence. Návaznosti na předchozí i plánované projekty (např. diagnosticko-terapeutický nástroj Preventure a SURPS. Využití moderní psychologické a adiktologické laboratoře

9 9 Zajištění z hlediska Všeobecné fakultní nemocnice v Praze: V rámci samotné realizující kliniky (Klinika adiktologie) dojde k provázání testovaného provozu s již existujícím Střediskem pro rodinou terapii a psychoterapii a vytvořením dobře provázaného robusního klinického zázemí. Z hlediska návazností na další kliniky a provozy uvnitř VFN se jedná především o: (1) Psychiatrickou kliniku 1. LF UK a VFN v Praze (ambulance dětské psychiatrie a dětský a dorostový stacionář), (B) Dětská a dorostová klinika 1. LF UK a VFN v Praze, (C) Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze. Širší rámec návaznosti a spolupráce: V rámci širší sítě služeb v Praze a Středočeském kraji se jedná především o: (1) Dětské a dorostové detoxifikační centrum v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, (2) Oddělení dětské psychiatrie FN Motol, (3) Pediatrická klinika, Thomayerova nemocnice, (4) Síť zařízení ústavní péče. Návaznosti provozu

10 10 mmiovsky@adiktologie.cz Více na: www.adiktologie.cz Kontakt na novou ambulanci: addambulance@vfn.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ambulance dětské a dorostové adiktologie Michal Miovský Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN."

Podobné prezentace


Reklamy Google