Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

občanské sdružení Prev-Centrum

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "občanské sdružení Prev-Centrum"— Transkript prezentace:

1 občanské sdružení Prev-Centrum
prevence a psychosociální služby pro děti, mládež a rodiny

2 Centrum poradenství pro mládež a rodiny Služby
Ambulantní poradenské a terapeutické služby pro uživatele návykových látek: Služby prvního kontaktu Anonymní jednorázové poradenské služby Předléčebný a motivační kontakt, zprostředkování léčby Substituční program Subutexem – psychosociální složka Následná péče, doléčování Ambulantní poradenské a terapeutické služby pro rodiny v obtížné životní situaci: Poradenské služby pro rodiče a blízké uživatelů návykových látek, experimentátorů, dětí a mladistvých v rizikových životních situacích Rodinná terapie a poradenství Vzdělávání pro pracovníky pomáhajících profesí Vzdělávací kurz rodinného poradenství Kazuistické semináře ORT „O rodinné terapii“ Otevřené mezioborové semináře Informační a poradenský servis po telefonu a internetu telefonická linka: nebo  138 Informační servis a web poradna:

3 Centrum poradenství pro mládež a rodiny Cílová skupina
děti a mladiství experimentující s návykovými látkami mladiství a mladí dospělí užívající návykové látky osoby užívající návykové látky, u nichž lze diagnostikovat závislost na těchto látkách účastníci substitučního programu Buprenorfinem (Subutex) ve zdravotnickém zařízení osoby abstinující po ambulantní nebo rezidenční péči (i nedokončené) rodiny, rodiče, další rodinní příslušníci a jinak blízcí uživateli drog rodiny s potížemi spojenými s rizikovým chováním dítěte (záškoláctví, krádeže apod.)

4 Centrum poradenství pro mládež a rodiny vývoj aktivit v roce 2005
stabilní počet výkonů a kontaktů rozšíření služeb a změna struktury v rámci substitučního programu Subutexem – psychosociální složka (úzká spolupráce se zdravotnickými zařízeními, koncepční změny programu, nárůst klientů, rozvoj sociálního poradenství, příprava projektu Podporované zaměstnávání klientů v SPS) Rozvoj rodinné případové práce (včasná intervence, jiné formy rizikového chování, spolupráce s praktickými lékaři) rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit (otevření Kurzu rodinného poradenství pro drogové pracovníky II.)

5 Centrum poradenství pro mládež a rodiny vývoj cílové skupiny v roce 2005
Uživatelé návykových látek – věkové složení: Celkový věkový průměr klientů 23,5 let 3 % klientů ve věku 14 let a méně 27 % klientů ve věku 15 až 19 let 59 % klientů ve věku 20 až 29 let 11 % klientů ve věku 30 let a více Uživatelé návykových látek - primární droga: Subutex-legálně 34 % THC 24 % Subutex - ilegálně 11 % pervitin 14 % Heroin 11 % Alkohol 2 % Jiné návykové látky 4 % Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů drog: Počet všech rodinných konzultací s ID klientem 80 % Počet všech rodinných konzultací bez přítomnosti ID klienta 20 %

6 Centrum poradenství pro mládež a rodiny Trendy 2005
Nízká zaměstnanost klientů v SPS Ze souboru 121 klientů: 59 % osob nezaměstnaných nebo na soc. dávkách nebo má příležitostné brigády bez smlouvy a pojištění Hypotéza: nezaměstnanost komplikuje zdárný průběh substituční léčby Možné řešení: rozvoj podporovaného zaměstnávání a sociálního poradenství pro danou cílovou skupinu Absence programu následné péče pro mládež (15 – 17) v regionu Hypotéza: nižší úspěšnost léčby bez zajištění následné péče pro danou věkovou skupinu Rodiny přicházejí s problematikou užívání návykových látek nebo jiným rizikovým chováním svých dětí dřív než dojde k progresi symptomů Hypotéza: příležitost pracovat včas se symptomy a kontextem umožní zastavení progrese užívání NL a rozvoj závislosti

7 Centrum poradenství pro mládež a rodiny Statistika služeb 2005
Individuální poradenství/terapie (60 min.) Počet osob 122 Počet konzultací 574 Rodinné poradenství/terapie 274 220 Motivační skupina (2 x 60 min.) 39 Počet skupin 48 Celkový počet konzultací (poradenství/terapie) 842 Celkový počet neproběhlých konzultací 397 Sociální práce 107 Počet výkonů 1305 Web poradenství 113 Tel. poradenství 818 Celkový počet osob 362 Celkový počet všech výkonů 3078 Celkový počet kontaktů 1508

8 Centrum poradenství pro mládež a rodiny spolupracující organizace
Vnitřní spolupráce s dalšími programy v rámci o.s. Prev-Centrum Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Centrum komunitních aktivit, o.s. Prev-centrum Spolupráce s odbornými zařízeními v rámci systému péče Hepatologická ordinace – MUDr. Vratislav Řehák Ordinace praktického lékaře MUDr. Zuzana Škodová AT ordinace Praha 6, K-centrum Sananim, FN Motol, infekční oddělení Ordinace PhDr. Aleny Paloušové Dětské a dorostové detoxifikační centrum Pod Petřínem, Léčebná zařízení, terapeutické komunity apod. Spolupráce s institucemi místní a státní správy Odbory sociální péče, OPD Probační a mediační služba Spolupráce s odbornými zařízeními v oblasti dalšího vzdělávání

9 Centrum poradenství pro mládež a rodiny personální zabezpečení
Kmenový tým: VŠ speciální pedagog – poradce/terapeut, výcvik: SUR (U), systemická rodinná terapie psychosomatických poruch (N) VŠ speciální pedagog/psycholog – poradce/terapeut, výcvik: SUR (U), VŠ speciální pedagog/psycholog – poradce/terapeut, výcvik: gestalt terapie (N) VOŠ sociální pracovník – sociální pracovník/poradce, krizová intervence (U) VŠ psycholog – poradce/terapeut, výcvik: systemická rodinná terapie psychosomatických poruch (U) VŠ psycholog – poradce/terapeut, výcvik: PCA (N) VŠ lékař - poradce/terapeut, výcvik: systemická rodinná terapie psychosomatických poruch (U) Odborný garant programu: PaedDr. Michael Chytrý Odborný garant substitučního programu Subutexem: MUDr. Vratislav Řehák Supervize individuální a skupinové terapie: MUDr. Richard Zajíc Supervize rodinné terapie: PhDr. Alena Paloušová Supervize týmu: PhDr. Marie Henková

10 Centrum poradenství pro mládež a rodiny finanční zabezpečení
Finanční zabezpečení služeb podle výše finanční dotace Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Magistrát hl. m. Prahy Ministerstvo práce a sociálních věcí Vlastní spoluúčast o.s. Prev-Centrum Městská část Praha 1 Městská část Praha 6

11 Centrum poradenství pro mládež a rodiny priority pro rok 2006
Kontinuální poskytování služeb v rámci psychosociální sítě pokračování v dosavadním rozvoji a budování programu Centra poradenství pro mládež a rodiny Rozvoj psychosociální složky substitučního programu Subutexem intenzivní spolupráce se zdravotnickými zařízeními revize struktury a koncepce programu otevření léčebné skupiny paralelně s motivační skupinou Zahájení projektu Podporované zaměstnávání klientů SPS Kontinuální rozvoj rodinné případové práce rozvoj kvality poskytovaných služeb v rámci rodinné případové práce a rozšíření služeb na jiné formy rizikového chování Příprava a realizace programu následné péče pro mládež (15 – 17 let) Podpora vzdělávacích aktivit otevření nového Kurzu rodinného poradenství pro drogové pracovníky III. ročník otevření nového cyklu kazuistických a balintovských seminářů ORT – VII. ročník

12 Centrum poradenství pro mládež a rodiny fotogalerie

13 Centrum poradenství pro mládež a rodiny kontakt
Adresa: Meziškolská 1120/2, Praha 6 tel./fax: , http: Provozní doba: Pondělí: – 20.00 Úterý: – 18.00 Středa: – 18.00 Čtvrtek: – 18.00 Pátek: – 16.00


Stáhnout ppt "občanské sdružení Prev-Centrum"

Podobné prezentace


Reklamy Google