Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace psychiatrické péče o děti a dorost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace psychiatrické péče o děti a dorost"— Transkript prezentace:

1 Organizace psychiatrické péče o děti a dorost
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. Psychiatrická klinika FN Brno Výuka , NCONZO Brno

2 Vymezení oboru Dětská a dorostová psychiatrie (pedopsychiatrie)
Samostatný obor medicíny Jen částečný překryv s psychiatrií Péče pro děti do 18 let Všechny dg. dle MKN-10 pod F00-F99

3 Používané metody a prostředky
Diagnostika + terapie + rehabilitace Biologické prostředky Psychoterapeutické metody Socioterapeutické intervence Rehabilitační postupy

4 Cíl oboru včasným odborným zásahem nejen odstranit aktuální psychické problémy, ale také zabránit nepříznivému vývoji osobnosti dítěte až do dospělosti proto má obrovský celospolečensky významný potenciál.

5 Současný stav Populace dětí do 18 let = 21% obyvatel ČR
13% z nich vykazuje někdy v průběhu vývoje některou duševní poruchu Nárůst psychických problémů u dětí Tlak rodiny a školy na výkon Krize modelu rodiny Nárůst sociálně patologických jevů Týrání, zneužívání Životní styl, módní trendy

6 Současný stav Moderní medicína umožňuje zachránit podstatně vyšší počet nezralých novorozenců nebo dětí s vrozenými vadami a handicapy, u kterých se později mohou objevit různé poruchy psychického vývoje nebo mentální retardace. Trvale se zvyšuje výskyt poruch příjmu potravy u dětí a adolescentů. Pedagogové dokáží rozpoznat děti se specifickými vývojovými poruchami učení nebo s hyperkinetickými poruchami a doporučují jejich odborné pedopsychiatrické vyšetření a léčbu

7 Pedopsychiatrická péče
Ambulance Lůžka na odděleních nemocnic Dětské psychiatrické léčebny

8 Ambulantní péče Asi 110 psychiatrických ambulancí pro děti a dorost v ČR Jen 77 smluvních míst! Nerovnoměrné územní rozložení Kapacita nedostačuje potřebě Objednací doby někde až 3 měsíce Málo zkušeností „dospělých“ psychiatrů s péčí o děti

9 Ambulantní péče Chybí dostatečná konziliární péče na dětských odděleních nemocnic Chybí dětské stacionáře

10 Lůžková péče 653 lůžek pro ČR 137 pro akutní péči (nemocnice)
516 pro následnou péči (PL a DPL) Rozložení je územně nerovnoměrné Pedopsychiatrická lůžka v nemocnicích Čechy – Praha, Plzeň, Liberec Morava - Brno

11 Lůžková péče Žádné lůžkové zařízení akutní ani následné péče nemají kraje: Karlovarský Královéhradecký Pardubický Zlínský

12 Lůžková péče V r. 1989 pedopsychiatrická lůžková síť 1100 lůžek.
Mezi r ubylo celkem 447 lůžek na současných 653. Pokles o 40%.

13

14 Koncepce péče - DPA komplexní pedopsychiatrická péči
diagnostické a terapeutické metody, zaměřené na biologickou, psychologickou a sociální dimenzi onemocnění zajišťuje a koordinuje další specializovanou péči, provádí dispenzarizaci, podílí se na veřejné péči a na prevenci

15 Koncepce péče - DPA Dětská a dorostová psychiatrická ambulance je většinou místem prvního kontaktu pacienta s psychiatrickou péčí. Tento kontakt je často dlouhodobý a kontinuální až do pacientovy dospělosti.

16 Koncepce péče - DPA Personální zajištění:
1 pedopsychiatr na obyvatel (cca dětí a adolescentů) výhledově 2 pedopsychiatři na obyvatel.

17 Koncepce péče – Krizové centrum
První pomoc a péče pro děti a adolescentům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Disponují několika lůžky pro krátkodobý pobyt, s event. možností pobytu i rodičů. Zařízení prvého kontaktu, které bývá spojeno s denním stacionářem, telefonní pomocí, event. s lůžkovým pedopsychiatrickým zařízením. Poskytuje služby nepřetržitě anebo část dne. Počet míst: 4-6 na obyvatel (výhled) - pouze ve velkých aglomeracích

18 Koncepce péče – Denní stacionář
Denní pobyt Intenzivní ambulantní péče Psychoterapie, edukace, RHB Pomoc i pro rodiče Počet míst: 7-14 na obyvatel (výhled )- pouze ve velkých aglomeracích

19 Koncepce péče – Chráněné dílny
pro pacienty ve věku let se speciálním výrobním programem mají za úkol rozvíjet nebo udržovat pracovní schopnosti pacientů s duševními poruchami, kteří se nemohou účastnit vzdělávacího procesu.

20 Koncepce péče – Lůžková péče
Akutní i následné péče Nutné dostatečné prostorové vybavení Lůžková psychiatrická zařízení pro děti a dorost - nemocniční oddělení, dětská oddělení psychiatrických léčeben (nemocnic) a dětské psychiatrické léčebny (nemocnice) - se zřizují tak, aby bylo 6-8 lůžek na obyvatel.

21 DPL a dětská oddělení psychiatrických léčeben
akutní i následná péči v oboru dětská a dorostová psychiatrie, vesměs jsou organizována jako terapeutické komunity se speciálním léčebným režimem, nejsou určena k léčbě závislostí na alkoholu a psychoaktivních látkách. Přijímají pacienty na doporučení dětského psychiatra, psychiatra, dětského lékaře, výjimečně bez doporučení odborníka na přání rodiny

22 DPL a dětská oddělení psychiatrických léčeben
Pacienti jsou přijímáni z velké části plánovaně, ale v urgentních stavech akutní duševní poruchy mohou být přijati k hospitalizaci kdykoli, mají zajištěnou nepřetržitou lékařskou službu Komplexní diagnostická i léčebná činnost

23 Dětská nemocniční lůžková psychiatrická oddělení / kliniky
Součást psychiatrických oddělení či klinik Komplexní diagnostika a terapie Nepřetržitá lékařská služba Nepřetržité laboratorní a další zázemí Konziliární služba pro další obory JIPP Superkonziliární pracoviště

24 Dětská nemocniční lůžková psychiatrická oddělení / kliniky
Obvykle je součástí výuková a výzkumná činnost

25 Dětská psychiatrická klinika
DPK v FN Motol, Praha Jediná v ČR 50 akutních lůžek Přednosta prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.


Stáhnout ppt "Organizace psychiatrické péče o děti a dorost"

Podobné prezentace


Reklamy Google