Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podrobnější popis legislativních změn v hlavních zákonech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podrobnější popis legislativních změn v hlavních zákonech"— Transkript prezentace:

1 Podrobnější popis legislativních změn v hlavních zákonech 13.4.2011
Sociální reforma 2012 Sociální reforma 2011 Podrobnější popis legislativních změn v hlavních zákonech Podrobnější popis legislativních změn

2 Hlavní cíle větší efektivita administrace, výhody z rozsahu
nezhorší se významněji dostupnost služeb významnější zacílenost a účelovost dávek podpora aktivity každého jedince v cílových skupinách ucelený koncept s budoucím vývojem rozpočtově neutrální soubor operací

3 Karta sociálních systémů
Funkce: Identifikační Platební Autorizační Karta se vydá vždy při přiznání nároku na dávku, pokud již osoba, které vznikl nárok na dávku, není jejím držitelem. Karta se vydá také při přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením. V případě, že končí platnost karty a trvá nárok na dávku, která je vyplácena prostřednictvím karty, nebo držitel karty je zároveň držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, vydá krajská pobočka Úřadu práce České republiky držiteli dosavadní karty novou kartu.

4 Karta sociálních systémů
Vzhled KSS je řešen vyhláškou Na základě žádosti ÚP ČR o vydání KSS - vydá zdarma Česká spořitelna V rozhodnutí o přiznání dávky bude poučení jak KSS použít Osobám pobírajícím dávky v mimo území ČR se KSS nevydává Formulář o ztrátě KSS je řešen vyhláškou, vydání KSS z důvodu ztráty bude zpoplatněno

5 Zákon o sociálních službách- Příspěvek na péči
legislativně technické úpravy plynoucí z provozu agendy povinnosti svěřené obci (ORP)se předávají ÚPČR, odvolací řízení- MPSV příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle tohoto zákona při zvládání základních životních potřeb osob.

6 Zákon o sociálních službách sociální práce na ORP
ORP : Jelikož se sjednocuje výplatní místo nepojistných dávek sociální ochrany pod jeden úřad, je potřeba také sjednotit zvláštní oprávnění, které budou potřebovat zaměstnanci tohoto úřadu ke své činnosti pro účely jednotlivých dávkových systémů. S ohledem na zabezpečení výkonu sociální práce na pověřených obecních úřadech, obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a újezdních úřadech je nutné zajistit na základě průkazu možnost vstupu sociálních pracovníků těchto úřadů do obydlí osob, které jsou ohroženy hmotnou nouzí či se v hmotné nouzi již nacházejí, aby se mohli věnovat sociální práci i v přirozeném prostředí dotčených osob. Vzor průkazu musí být stejný, jako bude vzor průkazu pro účely výkonu sociální práce v přenesené působnosti podle zákona o sociálních službách. Vzor průkazu bude součástí prováděcích právních předpisů k zákonu o pomoci v hmotné nouzi a k zákonu o sociálních službách. Příloha vyhlášky č. 3 k zákonu o úřadu práce obsahuje Standardizovaný záznam sociálního pracovníka

7 Zákon o sociálních službách PnP
Sociální šetření v rámci řízení o příspěvku se nemění hodnotí se 6. oblastí Záznam ze sociálního šetření obsahuje popis situace žadatele z hlediska těchto okruhů: schopnost pečovat o vlastní osobu, výdělečná činnost / školní povinnosti, rodinné vztahy, sociální vztahový rámec (mimo rodiny), domácnost, prostředí.

8 Zákon o sociálních službách PnP
Sociální pracovník v textu záznamu ze sociálního šetření pro účely řízení o příspěvku na péči u jednotlivých okruhů uvede signifikantní skutečnosti a vychází ze srovnání žadatele s jeho vrstevníky v přirozeném sociálním prostředí. Pracovník neprovádí v rámci sociálního šetření pro účely řízení o příspěvku na péči hodnocení situace žadatele, pouze využívá odbornost sociální práce pro rozpoznání důležitých detailů situace žadatele.

9 Zákon o sociálních službách- příspěvek na péči
10 posuzovaných domén běžného života posudkovým lékařem a) Mobilita h) Péče o zdraví b) Orientace i) Osobní aktivity c) Komunikace j) Péče o domácnost d) Stravování e) Oblékání a obouvání f) Tělesná hygiena g) Výkon fyziologické potřeby

10 Zákon o sociálních službách-příspěvek na péči
počet domén příspěvek na péči děti dospělí děti dospělí I II III IV

11 Zákon o sociálních službách
zvýšení příspěvku v případech nízkých příjmů-příjem nižší než 2 násobek ŽM nově se zavádí institut - asistent sociální péče - neformální péče povinnost požádat o registraci i hospicová péče a § 52-sociální lůžko příspěvek zvýšen ve II. stupni závislosti u osob mladších 18ti let z 5000,- na 6000,- inspekci organizují ÚP

12 Děkujeme za pozornost a za podporu reformního úsilí.
Už nyní pracujeme na rozvoji těchto aktivit, na Reformě 2012. Praha


Stáhnout ppt "Podrobnější popis legislativních změn v hlavních zákonech"

Podobné prezentace


Reklamy Google