Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

{ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Mgr. Michal Oblouk.  soubor nástrojů a opatření, jejichž cílem je kompenzovat nepříznivé finanční a sociální důsledky různých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "{ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Mgr. Michal Oblouk.  soubor nástrojů a opatření, jejichž cílem je kompenzovat nepříznivé finanční a sociální důsledky různých."— Transkript prezentace:

1 { SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Mgr. Michal Oblouk

2  soubor nástrojů a opatření, jejichž cílem je kompenzovat nepříznivé finanční a sociální důsledky různých životních událostí  hlavní nástroj sociální politiky  existuje ve 3 formách – sociální dávky, sociální azyly a sociální pomoc  subjekty: a) občané – jsou zabezpečováni b) stát – prostřednictvím orgánů SZ (Okresní správa SZ, Česká správa SZ, Ministerstvo práce a sociálních věcí, obce) c) zaměstnavatelé d) dobrovolné organizace – např. Charita a Armáda spásy SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

3  tvoří ho 3 vzájemně propojené oblasti: 1) SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 2) STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA 3) SOCIÁLNÍ POMOC SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

4  řeší sociální události, na které je možné se dopředu připravit – stáří, nemoc, ztráta zaměstnání a) pojistné na důchodové zabezpečení – 28% b) pojistné na nemocenské pojištění – 3,3%/2,3% c) příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – 1,2% SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

5  řeší státem uznané sociální události a) dávky závislé na příjmu – příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, porodné b) dávky na příjmu nezávislé (nárokové) – rodičovský příspěvek, pohřebné, dávky pěstounské péče - existenční minimum = 2200,- Kč STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA

6   přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy   poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí  na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, jestliže jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35) PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

7  základní, dlouhodobá dávka, poskytovaná rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí  nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,4násobek částky životního minima rodiny (životní minimum = 3410,- Kč)  přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte – 500,- Kč/610,- Kč/700,- Kč PŘÍDAVEK NA DÍTĚ

8  dávka poskytovaná v závislosti na výši příjmu, kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte  příjem musí být nižší než 2,4násobek životního minima rodiny  je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě (narodilo-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, činí výše porodného 19 500 Kč) PORODNÉ

9  na rodičovský příspěvek má rodič nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině  rodič si může zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu do dvou, tří nebo čtyř let dítěte  stát dává k dispozici všem novým příjemcům rodičovské celkovou částku 220 000,- Kč, kterou budou muset rodiny během čtyř let věku dítěte vyčerpat – max. výše měsíčního rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 11 500,- Kč RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

10  touto jednorázovou dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu  je stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000 Kč  příjem rodiny se netestuje  náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba (s výjimkou mrtvě narozeného dítěte) měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR POHŘEBNÉ

11  pěstounská péče je formou náhradní rodinné výchovy  soud svěřuje dítě pěstounovi do péče na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat  dávky pěstounské péče jsou čtyři a jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto péčí a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte b) odměna pěstouna c) příspěvek při převzetí dítěte d) příspěvek na zakoupení motorového vozidla DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

12   poslední záchranná síť, plnění poskytovaná poměrně úzké skupině obyvatel   nárok vzniká rozhodnutím, nikoli na základě účasti na pojištění nebo ze zákona   řeší situaci sociální nouze (fyzická a duševní bezmocnost) a situaci hmotné nouze (tzv. sociální potřebnost, pokud není životní minimum)   nabízejí se různé formy: a) a) peněžité dávky – nemocenská, důchody, příplatky a příspěvky b) b) věcné dávky – ošacení, strava, pomůcky c) c) sociální služby – pečovatelská služba, osobní asistence, poradenství d) d) azyly – domovy důchodců, ústavy sociální péče SOCIÁLNÍ POMOC

13  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_zabezpe%C4% 8Den%C3%AD_v_%C4%8Cesku http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_zabezpe%C4% 8Den%C3%AD_v_%C4%8Cesku http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_zabezpe%C4% 8Den%C3%AD_v_%C4%8Cesku  http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane  http://www.mpsv.cz/cs/2 http://www.mpsv.cz/cs/2  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C4%8Cesk%C3%A1_spr%C3% A1va_soci%C3%A1ln%C3%ADho_zabezpe%C4%8Den%C3%AD,_log o_RGB.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C4%8Cesk%C3%A1_spr%C3% A1va_soci%C3%A1ln%C3%ADho_zabezpe%C4%8Den%C3%AD,_log o_RGB.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C4%8Cesk%C3%A1_spr%C3% A1va_soci%C3%A1ln%C3%ADho_zabezpe%C4%8Den%C3%AD,_log o_RGB.svg  http://www.fiftyfifty.cz/Socialni-zabezpeceni-v-roce-2011-priblizuje- nova-publikace-2299702.php http://www.fiftyfifty.cz/Socialni-zabezpeceni-v-roce-2011-priblizuje- nova-publikace-2299702.php http://www.fiftyfifty.cz/Socialni-zabezpeceni-v-roce-2011-priblizuje- nova-publikace-2299702.phpZDROJE


Stáhnout ppt "{ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Mgr. Michal Oblouk.  soubor nástrojů a opatření, jejichž cílem je kompenzovat nepříznivé finanční a sociální důsledky různých."

Podobné prezentace


Reklamy Google