Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

02 POJMY A TÉMATA SOCIÁLNÍ POLTIKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "02 POJMY A TÉMATA SOCIÁLNÍ POLTIKY"— Transkript prezentace:

1 02 POJMY A TÉMATA SOCIÁLNÍ POLTIKY
SOCIÁLNÍ POITIKA 02 POJMY A TÉMATA SOCIÁLNÍ POLTIKY

2 Sociální zabezpečení sociální zabezpečení je v ČR hlavním nástrojem sociální politiky a slouží ke zmírnění sociálních nerovností, resp. k řešení sociálních konfliktů. Je součástí (příjmem i výdajem) státního rozpočtu.

3 Sociální zabezpečení pomáhá ve 3 formách
sociální dávky - pojistné plnění pro případ indispozice získat vlastní příjem z důvodu nemoci: nemocenské dávky, ztráty zaměstnání: podpora v nezaměstnanosti stáří: starobní důchod nedospělosti: dětské přídavky – přídavky na dítě

4 Sociální zabezpečení pomáhá ve 3 formách
sociální azyly pro případ ztráty domova a sociální služby - pomoc postiženým lidem s tělesnou nebo duševní vadou.

5 Sociální zabezpečení Příjmy sociálního zabezpečení, čili sociálního pojištění státního sociálního systému se skládají ze 3 druhů odvodů: pojistné na důchodové zabezpečení pojistné na nemocenské pojištění příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

6 V případě, že poplatník pojistného vstoupí do důchodového spoření (tzv
V případě, že poplatník pojistného vstoupí do důchodového spoření (tzv. důchodové reformy), bude nadále odvádět: pojistné na důchodové zabezpečení pojistné na nemocenské pojištění příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

7 Sociální pojištění řeší situace, na které se lze dopředu připravit (nemoc, těhotenství) označuje institucionalizovaný systém, kterým se občan sám svou činností povinně zajišťuje pro případ budoucí pojistné události doplňkem mohou být i sociální fondy (dobrovolná/povinná povaha) jimiž se doplňuje povinné s. pojištění, tzv. doplňkový systém = připojištění je založeno na solidaritě

8 Státní podpora (zaopatření)
tento pojem vznikl až v roce 1995 pro označení zaopatřovacích dávek poskytovaným určitým skupinám osob, zákon uvádí, že dávky jsou určeny všem, především pro rodiny s dětmi tímto nástrojem jsou kryty sociální události, na které se nelze předem připravit je založena na principu solidarity a to mezi rodinami (bezdětnými/s dětmi, nízko příjmovými/vysoko příjmovými) jsou zde poskytovány dávky, které doplňují příjem občana a poskytují se na základě právních podmínek garantem je stát a je financován z veřejných daní

9 Sociální pomoc pomáhá lidem, kteří nejsou účastníky sociálního pojištění, nelze jim pomoci v rámci státní podpory tento pojem nahradil dříve používaný pojem „chudinská podpora/péče“ před rokem 1989 se používal pojem „sociální péče“ – vyznačoval se pasivitou a nemotivoval řešit situaci vlastními silami stát pomáhá těm, kdo to prokazatelně potřebují, občané jsou ve stavu nouze, uspokojuje jejich základní životní potřeby v nezbytném či přiměřeném rozsahu

10 Sociální služba = služba veřejná
je používaná v těchto souvislostech: jako druh sociální péče poskytované konáním státní instituce ve prospěch jiné osoby širší pojetí - jako činnosti ve prospěch občanů poskytované soukromoprávní či veřejnoprávní institucí přímo jako sociální práce ve prospěch lidí v sociální nouzi může být poskytována bezúplatně nebo za úplatu

11 Záchranná sociální síť
zavedla se v důsledku ekonomických reforem v Latinské Americe a Asii

12 Záchranná sociální síť
garantuje minimální mzdou (rok 2014 – 8 500,- kč) ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu – minimální výše pracovního příjmu garantuje nezbytnou výši příjmů sociální potřebným občanům = životní minimum aktivně působí v politice zaměstnanosti a usiluje o to, aby se pracovní síla vracela do aktivní ekonomické činnosti a byla zabezpečena nezbytnými příjmy v případě nezaměstnanosti

13 Hmotná nouze nedostatek finančních prostředků k základním životním podmínkám, člověk si nemůže prostředky zajistit je řešena prostřednictvím peněžitých nebo věcných dávek nastává pod hranicí životního minima

14 Sociální nouze v tomto stavu se nachází občan, který pro svůj věk, zdravotní stav, dysfunkci rodiny, z důvodů osobních nebo jiných závažných důvodů není schopen zabezpečit své základní a sociální potřeby, zejména ve smyslu zabezpečení péče pro svou osobu formou pomoci řešení sociální nouze jsou služby

15 Životní minimum označuje minimální úroveň příjmů pod nimiž nastává stav chudoby (charakterizuje minimální životní náklady)

16 Částky životního minima v Kč za měsíc
pro jednotlivce 3 410 kč

17 Existenční minimum  je taková minimální úroveň příjmů, která umožňuje elementární existenci člověka pod touto úrovní by byla ohrožena existence člověka Částka existenčního minima v Kč za měsíc 2 200 kč

18 Sociální minimum je příjem, který odráží celkovou životní úroveň v dané zemi/vytváří a uděluje ho společnost vyjadřuje všeobecný názor na nejnižší přijatelné uspokojování všech potřeb člověka byť jen na minimální úrovni

19 SOCIÁLNÍ UDÁLOST předmětem sociální politiky je mimo jiné ochrana člověka před nepříznivými důsledky událostí v lidském životě, které člověk neumí zvládnout vlastními silami a u nichž je sociální subjekt připraven mu pomoci

20 Pojem sociální událost tedy označuje riziko, které je společensky uznáno za závažné a vyžadující spol. ochranu, protože postižená osoba/rodina není schopna důsledky rizika odvrátit. definice sociální události je klíčovým problémem věcného rozsahu sociálního zabezpečení

21 SOCIÁLNÍ UDÁLOST A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
 jedinci se během života dostávají do různých životních situací situace mohou být: přirozené a) biologické (narození dítěte, stáří) b) sociální (počátek výdělečné činnosti) nepřirozené – patogenní a) biologické (nemoc, invalidita) b) sociální

22 V některých životních situacích jsou lidé ohroženi ztrátou příjmů, mimořádně velkými výdaji (porod, pohřeb), mimořádnými zdravotními či sociálními omezeními (nemoc, invalidita). Životní situace mohou vyvolávat i další důsledky (psychické, sociální, etické). Nejsou-li však spojeny s velkými důsledky, nebývají předmětem veřejného zájmu a nebývají považovány za sociální události.

23 sociální politika – sociální práce
„Ten, kdo se chce vydat na cestu pomoci, musí znát nauku o jevech lidské nouze.“

24 SOCIÁLNÍ PRÁCE S MALADJUSTOVANÝMI OSOBAMI
sociální práce s lidmi, kteří mají problémy …s alkoholem …s drogami ……sociální práce s gamblery …s dětskými hráči počítačových her …s lidmi se specifickými poruchami osobnosti …s oběťmi hromadných neštěstí …s uprchlíky …s bezdomovci …s nezaměstnanými …s prostituujícími …se členy extremistických skupin …se členy sekt …s Romy


Stáhnout ppt "02 POJMY A TÉMATA SOCIÁLNÍ POLTIKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google