Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Iniciace (zahájení projektu) Projektový management.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Iniciace (zahájení projektu) Projektový management."— Transkript prezentace:

1 Iniciace (zahájení projektu) Projektový management

2 Popis procesu RRozhodování o strategických potřebách RRozhodování o způsobu pořízení RSestavení Zakládací listiny projektu Vytvoření P ředběžné definice předmětu projektu

3 Rozložení odpovědnosti Top management zákazníka/zadavatele projektu - vykonává potřebná strategická rozhodnutí - rozhoduje o způsobu realizace projektu - sestavuje Zakládající listinu projektu Manažer (sponzor) projektu (odpovědnost může delegovat na specialisty) - formuluje cíle projektu

4 - navrhuje hlavní milníky - definuje potřeby a požadavky, hlavní předpoklady a omezení - definuje časový a nákladový rámec projektu - zodpovídá za znění kontraktu o realizaci projektu Top management realizátora (odpovědnost může delegovat na specialisty) - zpracovává hlavní požadavky projektu a navrhuje cenu dle zadání

5 - zná rizika projektu, rozhoduje o jejich přijatelnosti, navrhuje případná opatření pro jejich eliminaci - vyjednává a dokončuje znění kontraktu (o realizaci projektu)

6 Vstupy pro Zakládací listinu projektu, Předběžné definování předmětu projektu Strategický plán společnosti Návrh předmětu projektu (pro stanovení dílčích cílů) Kritéria výběru dílčích cílů Informace z historických (obdobných) projektů

7 Zakládací listina projektu Dokument, který formalizuje existenci projektu, přiděluje manažerovi projektu autoritu pro použití zdrojů na naplnění požadavků spojených s realizací projektu. Zdroj: A. Svozilová, PM

8 Předběžná definice projektu Dokument, který srozumitelně a jednoznačně definuje všechny požadované cíle projektu, a to ve stavu aktuálního poznání vzhledem k vývojovému stupni projektu. Zdroj: A. Svozilová, PM

9 Cíle projektu Jedná se o hierarchickou strukturu definovaných stavů, jichž má být realizací projektu dosaženo. SMART

10 Definice cílů By měla obsahovat: -Popis výstupu, který má být dosažen -Očekávaný časový rámec tohoto výstupu -Měřítka, podle kterých lze cíl považovat za splněný -Podmínky, které upřesňují představy zadavatele o způsobu splnění tohoto cíle

11 Stanovení ceny projektu Náklady vyskytující se během živ. cyklu projektu: -N na vývoj a návrh projektu (studie proveditelnosti, průzkum návratnosti, vývoj a testování prototypu…) -N na výrobu předmětu projektu dle návrhu (náklady na tvorbu, na výrobu nebo pořízení podpůrných technologií, na výstavbu a adaptaci budov, na testování, dokumentaci…)

12 N na provoz a údržbu (náklady na práci, materiál a náhradní díly, na dopravu a manipulaci…) N na vyřazení a likvidaci (recyklace, rozebrání, doprava…)

13 Cenu tvoří: N na pořízení pracovní síly (během celého živ. cyklu) N na nákup či pronájem technologií N na subdodávky Režijní N N na krytí rizik Ostatní nákladové položky (provize pracovníků, profit dodavatele, popřípadě cenové úpravy-odrážející mimořádnou kvalifikaci dodavatele…)

14 Doba návratnosti investice (Payback Period) Spočívá v určení délky období potřebného pro získání finančního prospěchu, který pokryje velikost investice do projektu.

15 Diskontované peněžní toky (Discounted Cash-flow,DCF) FV = PV (1 + k)ⁿ kde: FV=budoucí hodnota investice (Future Value) PV=současná hodnota investice (Present Value) k =úroková míra kapitálu (Investment Interest Rate) n=počet let

16 Zpětný propočet (DCF) FV PV = (1+k)ⁿ

17 Čistá současná hodnota (Net Present Value) Kde: NVP=čistá současná hodnota II = vstupní investice (Internal Investment) i = pořadí roku

18 Návratnost investic (Return on Investment,ROI) OI ROI = - 1 II Kde: ROI = návratnost investic/rentabilita projektu II = vstupní investice (Internal Investment) OI = provozní příjem ROI › 0, investice je zisková ROI ‹ 0, investice je ztrátová


Stáhnout ppt "Iniciace (zahájení projektu) Projektový management."

Podobné prezentace


Reklamy Google