Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané problémy z distribuční logistiky. Literatura : 1.Fober V., Gros I.: Obchodní a distribuční logistika (skripta S 10 366) 2.Gros I.: Logistika (U.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané problémy z distribuční logistiky. Literatura : 1.Fober V., Gros I.: Obchodní a distribuční logistika (skripta S 10 366) 2.Gros I.: Logistika (U."— Transkript prezentace:

1 Vybrané problémy z distribuční logistiky

2 Literatura : 1.Fober V., Gros I.: Obchodní a distribuční logistika (skripta S 10 366) 2.Gros I.: Logistika (U 10 471) 3.Kubát a kol.: ABC logistiky v podnikání. Nadatur Praha, 1994 4.Schulte Ch.: Logistika, Praha 1994 5.Viestová,K.: Distribúcia a logistika. Alfa Bratislava, 1993

3 STRUKTURA PŘEDNÁŠKY ÚVOD CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍ LOGISTIKY, CÍLE, HLAVNÍ PROBLÉMOVÉ OKRUHY DISTRIBUČNÍ ŘETĚZEC FUNKCE DISTRIBUCE STRUKTURA DISTRIBUČNÍHO ŘETĚZCE DISTRIBUČNÍ STRATEGIE TVORBA DISTRIBUČNÍ CESTY ZÁVĚR

4 CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍ LOGISTIKY spojovací článek mezí výrobní a odbytovou částí podniku veškeré skladové a dopravní pohyby zboží k odběrateli a s tím spojené informační, řídící a kontrolní činnosti

5 Cíl správné zboží ve správné době na správné místo ve správném množství a kvalitě optimální poměr mezi určitým souborem dodacích služeb a náklady

6 Hlavní problémové okruhy distribuční logistiky se zaměřují na volbu stanovišť distribučních skladů skladování komisionářství a obalové hospodářství dopravu

7 Distribuci lze dělit na distribuci akviziční a fyzickou Akviziční –Vyhledávání odbytových cest –Vyhledávání odbytových forem Fyzická

8 DISTRIBUČNÍ ŘETĚZEC Logistický řetězec Distribuční řetězec - soubor distribučních článků a činností, které jsou nezbytné k tomu, aby byly výrobky či služby převedeny od producenta k uživateli –část logistického řetězce - začíná okamžikem, předání výrobku expedičnímu oddělení výrobce a končí u konečného zákazníka

9 FUNKCE DISTRIBUCE Kompletační Skladovací Přepravní Komunikační

10 Kompletační funkce je plněná velkoobchodními organizacemi znamená snížení počtu nutných fyzických operací a zjednodušení komunikačních cest a ve svých důsledcích snížení distribučních nákladů, stavu zásob v distribuci a příznivý vliv na úroveň služeb poskytovaných konečným zákazníkům Princip kompletační funkce: –Soustředění objednávek v jednom místě Sumarizované předání dodavatelům –Dodávka zboží od dodavatelům do VO »Ve VO kompletace a dodávka zákazníkům

11 Kompletační funkce je založena na 3 principech Princip snižování počtu operací a zprostředkovatelů Princip omezení počtu skladovacích míst Princip přiblížení trhu

12 Skladovací funkce Ve většině míst distribučního řetězce jsou skladovací kapacity, které mají za hlavní cíl krýt výkyvy v poptávce, důležité znát odpovědi na otázky –jak velký je třeba sklad? –je třeba mít sklad vlastní nebo pronajatý? –používat centrální sklad nebo sklady dislokované? –kam sklad lokalizovat? –jaký typ skladu použít?

13 Přepravní funkce Doprava z místa výroby do místa spotřeby kvalitní, rychlá, spolehlivá a efektivní realizace Výběr optimální trasy Výběr optimálního dopravního prostředku (délka přepravní trasy, přepravované množství, rychlost, druh přepravovaného zboží, náklady na přepravu, aj)

14 Komunikační funkce provázána s LIS přenos informací o poptávce zákazníků, o stavu zásob apod

15 STRUKTURA DISTRIBUČNÍHO ŘETĚZCE Délka Rozsah

16 DISTRIBUČNÍ STRATEGIE Dle počtu distribučních stupňů –Přímá (nultá úroveň) –Nepřímá (vyšší úrovně) Podle rozsahu distribuce –Extenzivní –Výběrová –Exkluzivní

17 Přímá distribuce je vhodná pro malý počet zákazníků pro distribuci do blízkého okolí, na krátké vzdálenosti je vhodná pro distribuci málo údržných výrobků pro etapy zavádění výrobků na trh

18 Nepřímá distribuce pro prodej velkému počtu zákazníků prodej je spojený s vysokými nároky na servisní služby pro výrobky s dlouhou trvanlivostí pro etapy, kdy výrobek je již zaveden na trh

19 Extenzivní distribuce zboží bylo dostupné co nejširšímu okruhu zákazníků výrobky širokého použití a většinou každodenní(jednorázové) spotřeby žádné nebo relativně nízké nároky na servis př. běžné potraviny, léky, drogistické zboží, kancelářské potřeby široká poptávka = vyžaduje extenzivní distribuci

20 Výběrová distribuce pro specifickou skupinu zákazníků k dispozici zákazníkům jen ve vy­braných prodejnách výrobky nakupované občas s dlouhodobým použitím př. Elektronika, nábytek, dopravní prostředky, oděvy, sportovní vybavení

21 Exkluzivní distribuce výrobek je dostupný pouze v některých místech výrobky nezastupitelné, výjimečné, většinou velmi drahé, určené pro úzkou skupinu zákazníků, kteří je jednoznačně preferují úroveň služeb velmi vysoká př. drahá auta (Porsche), šperky, značkové oděvy

22 Výhody a nevýhody DS Přímá –přímý kontakt se zákazníky –bezprostřední informace o změnách na trhu –Přímá kontrola toky zboží k zákazníkovi –rychlá reakce na změny požadavků zákazníků –relativně vysoké náklady na distribuci –vysoké zásoby u výrobců

23 Nepřímá –nižší stavy zásob u výrobců –snížení celkových distribučních nákladů výrobce –zjednodušení administrativy –ztráta přímého kontaktu se zákazníky –jen zprostředkovaná kontrola nad toky zboží v distribučním řetězci –pomalejší reakce na změny poptávky

24 Extenzivní –zboží dostupné širokému okruhu zákazníků –podmínky pro vysoké tržby –vysoké nároky na distribuci –jen zprostředkovaný styk se zákazníky –omezené možnosti poskytovat vyšší úroveň služeb

25 Výběrová –jednodušší distribuce –možnost poskytování vyšší úrovně služeb –vyšší kultura prodeje –výrobky jsou na omezeném počtu míst –nutnost hledat jiné metody jak oslovit širší okruh zákazníků

26 Exkluzivní –minimální náklady na vlastní distribuci –úzký kontakt se zákazníky –dostupnost výrobků jen pro velmi omezený okruh zákazníků

27 Strategie odkladu konečných operací Odklad výrobních nebo distribučních operací do okamžiku, kdy přijde konkrétní objednávka

28 TVORBA DISTRIBUČNÍ CESTY 1.analýza požadavků a preferencí zákazníků, 2.stanovení limitů, které předurčují distribuční cestu, 3.stanovení distribuční strategie.

29 1. krok provést predikci poptávky zákazníků

30 2. krok Charakter zákazníků - počet a jejich roztříštěnost. Velikost a frekvence nákupu zákazníků Charakter produktu Charakter obvykle používaných zprostředkovatelů a prostředníků Situace z hlediska intenzity konkurence Celkové makroprostředí Charakteristiky vlastní firmy

31 3. krok je realizován v těchto krocích: –Identifikace možných variant distribučních cest (rozhodování o typech a počtech distribučních mezičlánků, o podmínkách vzájemné odpovědnosti mezi členy distribučního kanálu) –Hodnocení variant distribučních cest (ekonomické hledisko, možnost kontroly, možnost měnit podmínky prodeje) –Vytváření distribučních cest (volba způsobu motivace distribučních článků, vlastní výběr distribučních článků, Provozování distribučních cest)

32 Závěr zkracování distribučních řetězců koncentrování distribučních kapacit do méně jednotek vylučování různých zprostředkovatelských organizací z distribučních řetězců, snaha co nejpřímějšího spojení s konečným zákazníkem. snižování rozsahu distribuce na všech stupních. distributoři snižují počty distribučních skladů, méně prodejen, které jsou však schopné uspokojit požadavky až na desetitisíce položek na jednom místě s patřičnou úrovní služeb zákazníkům.


Stáhnout ppt "Vybrané problémy z distribuční logistiky. Literatura : 1.Fober V., Gros I.: Obchodní a distribuční logistika (skripta S 10 366) 2.Gros I.: Logistika (U."

Podobné prezentace


Reklamy Google