Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝZNAM ZÁSOB v logistických řetězcích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝZNAM ZÁSOB v logistických řetězcích"— Transkript prezentace:

1 VÝZNAM ZÁSOB v logistických řetězcích
Monika Myšková Eva Ostrčilová Kateřina Klazarová Petra Matoušková Eva Poláková Jana Levcová

2 Význam zásob Důležitý proces logistického řetězce
Firma by měla mít zásoby, aby mohla aktivně reagovat na nečekané objednávky zákazníka Zásoby vážou finanční prostředky Zásoby jsou nejméně likvidním aktivem Řízení zásob = souhrn činností, kam patří předvídání materiálových požadavků, plánování, analýzy, vlastní nákup včetně výběru a hodnocení dodavatelů, dopravení a uložení v podniku a kontrola jednotlivých položek i zásob jako celku

3 Důvody vytváření zásob
Řešení časového, místního, kapacitního či sortimentního nesouladu mezi výrobou a spotřebou Možnost uskutečňovat technologické procesy v hospodárných dávkách Zachycování očekávaných nebo nepředvídaných výkyvů a poruch (plynulost výrob. a distribučních procesů)

4 Cíle řízení zásob Zajistit zásobování podniky potřebnými materiály a díly Minimalizovat náklady na zásoby Koordinovat všechny funkční úseky podniku a vyvažovat zájmy mezi nimi, aby se dosáhlo celistvého plánování a kontroly zásob

5 Klasifikace zásob podle stupně zpracování
Výrobní zásoby Zásoby rozpracovaných výrobků Zásoby hotových výrobků Zásoby zboží

6 Klasifikace zásob podle funkce v podniku
Rozpojovací zásoby (volné nemají konkrétní určení) Obratová (běžná) zásoba pravidelné dodávky dodávka větší než okamžitá spotřeba pokrývá potřeby mezi dvěma dodávkami Pojistná zásoba tlumí náhodné výkyvy v termínu doplnění zásoby a ve velikosti potřeby Vyrovnávací zásoba zachycuje nepředvídatelné výkyvy mezi navazujícími procesy ve výrobě, které jsou „v průměru“ sladěny Zásoby pro předzásobení Vykrývá předvídané výkyvy na vstupu a výstupu, sezónní kolísání poptávky

7 Zásoby na logistické trase
Mají konkrétní určení (konkrétní zákazník) Zboží na cestě Rozpracovaná výroba Technologické zásoby Potřebují jistou dobu skladování před dalším zpracováním, aby nabyly požadovaných vlastností Zrání vína, mouky Strategické zásoby Zabezpečují „přežití“ podniku při nepředvídatelných kalamitách v zásobování Přírodní pohromy, stávky, války (základní suroviny) Spekulační zásoby Snaha docílit finanční úspory při nákupu Základní suroviny pro výrobu

8 Klasifikace zásob podle použitelnosti
Použitelná zásoba zásoba, která bude pravděpodobně v budoucnu spotřebována ve výrobě Přiměřená zásoba Zásoba, která bude spotřebována v určité předpokládané době Nadbytečná zásoba = okamžitá zásoba – přiměřená zásoba dané položky Nepoužitelná zásoba Nulová spotřeba nebo prodej Vzniká v důsledku změn ve výrobním programu, inovace výrobků nebo omylem v odhadu budoucí poptávky Prodej za sníženou cenu, odpis

9 Klasifikace zásob ABC Skupina A (velmi důležité) Skupina B (důležité)
Hodnocení podle významu a důležitosti Založena na Paretově zákonitosti: „zhruba 80% důsledků vyplývá přibližně z 20% počtu všech možných příčin“  Soustředit se na položky, které mají rozhodující vliv na celkový výsledek Skupina A (velmi důležité) Tvoří jen 5-10% zásob Vážou na sebe 60-70% finanční hodnoty celkových zásob Skupina B (důležité) Skupina C (nevýznamné) Tvoří 60% zásob Vážou na sebe 15% finanční hodnoty celkových zásob

10

11 Literatura SYNEK M. A KOL. Podniková ekonomika. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002, ISBN KOLEKTIV AUTORŮ. Podnikový logistik – Pracovní materiál. Praha: MSB Logistik, 2006. SYNEK M. A KOL. Manažerská ekonomika. 3. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2003, ISBN Michal KAVAN. Výrobní a provozní management. Praha: Grada Publishing a.s., 2002, ISBN:


Stáhnout ppt "VÝZNAM ZÁSOB v logistických řetězcích"

Podobné prezentace


Reklamy Google