Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nákup ( kap. 12).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nákup ( kap. 12)."— Transkript prezentace:

1 Nákup ( kap. 12)

2 Výchozí pojmy Základní funkce : „Materiály“: Služby:
Základní funkce : Zajistit efektivní pořízení materiálů a služeb pro výrobní a nevýrobní činnost podniku „Materiály“: - suroviny (uhlí, dříví, rudy….) - NV - procesní materiály, mezitovary (hutní mat., plasty,..) - NV - doplňkový (operační) materiál (mazadla, kancelářské potřeby …) - R - komponenty, polotovary (čerpadla, ovladače…) – NV - zařízení (nářadí , stroje, dopravní prostředky…..) - O - systémy (výrobní linky, agregáty, informační systémy…) - O Služby: - výrobní (opravy, údržba, čištění….) - nevýrobní ( propagace, marketing, analýzy….)

3 Marketingové pojetí nákupu
Klíčové charakteristiky: a) strategický přístup b) aktuální a reálné informační soubory c) nákupní výzkum trhu d) rozhodování o dodavateli e)  používání marketingového mixu

4 Nákupní marketingový mix
l. informační a komunikační mix - informační soubory o cenách, výrobku, dodavatelích, dodacích podmínkách - publicita, image -péče o dlouhodobé partnerství s dodavatelem.Zdroje informací:propagace dodavatelů,zkušenosti z nákupu, výstavy, odb. tisk…  2. výrobkový mix a mix služeb kvalita, sortiment, funkčnost, spolehlivost, úspornost, substituce, normy standardizace, poskytované služby: druhy, sortiment, pružnost, pohotovost, preventivnost, garance, opravy  3. cenový a kontraktační mix výše a změny cen, vztah cena - užitná hodnota, cenová pružnost, platební, dodací a logistické podmínky, daňové a celní sazby, cenová vstřícnost, ochota jednat o cenách, rabatová politika, ceny substitutů…  4. logistický mix dodávková cesta, její článkovitost, spolehlivost, rizika, pružnost, hospodárnost, náklady, ztráty na dodávkové cestě, vlastní logistiky: doprava, manipulace, balení, manipulační jednotka, software, poradenství, skladování, technika a technologie, organizace

5 Hlavní fáze nákupního procesu
1. poznání potřeby – nákupní impuls ( porucha, obnova…) 2. identifikace charakteru a rozsahu potřeby, 3. kupní rozhodnutí, 4. specifikace výrobku nebo služby, 5. výzkum nabídek – nákupní výzkum trhu (dodavatelů), 6. volba dodavatele (nabídky), 7. rozhodnutí a formulace podmínek dodávek, zadání objednávky, 8. logistické aktivity při vstupu dodávky do podniku, 9. kvantitativní a kvalitativní přejímka dodávky, případná reklamace, 10. finanční vypořádání, úhrada dodávky, 11. hodnocení výkonu dodavatele.

6 Řízení zásob Úkol : hospodárně zajistit úroveň nezbytnou pro plynulou výrobu a eliminaci výkyvů v dodávkách a ve výrobě Strategický aspekt : kolik finančních zdrojů lze vyčlenit (tzv. finanční řízení zásob) Operativní řízení : udržování konkrétních druhů zásob v požadované výši, kvalitě a struktuře Druhy zásob : ·        běžná (obratová) - pořízení najednou, čerpání v dávkách ·        pojistná – eliminace výkyvů na straně vstupu i výstupu ·        pro předzásobení – sezónnost, dovolená u dodavatele, počasí ·        strategická - kalamity, stávky… ·        spekulativní - změny cen, dodavatelů

7 Optimalizace zásob minimalizace celkových nákladů na pořízení, skladování a udržování zásob Náklady na objednávku, dodávku a přejímku - stejné pro každou dodávku (příprava dodávky, komunikace, průzkum trhu, přejímka, kontrola, fakturace). Pozn.: neobsahuje náklady na dopravu, zahrnuté do ceny. Náklady na udržování, skladování a správu zásob - náklady vázanosti prostředků ( úroková míra), provoz skladů, evidence, pojištění, ostrahy, náklady z rizika ( znehodnocení, poškození, ztráta využitelnosti apod.) ( obr. str. 173)

8

9 Moderní přístupy k řízení zásob
x Metoda JIT ( JUST-IN -TIME) vers. JUST-IN-CASE  ·        PŘÍSNÁ KONTROLA KVALITY   ·        PRAVIDELNÉ A SPOLEHLIVÉ DODÁVKY  ·        BLÍZKOST VÝROBY  ·        SPOLEHLIVÉ TELEKOMUNIKACE  ·        OPERATIVNÍ INFORMACE O PRŮBĚHU VÝROBY  ·        PRINCIP JEDINÉHO ZDROJE  ·        SPOLUPRÁCE DODAVATELE A ODBĚRATELE  Výhody pro odběratele  -        nižší ceny při vysoké kvalitě -        odpadá vstupní kontrola -        nižší náklady na skladování -        nižší náklady na finanční zdroje -        rychlá reakce na změny a poruchy ve výrobě a odbytu  Tyto výhody a úspory musí převýšit vícenáklady na dopravu a motivaci dodavatele!!!!

10 Moderní přístupy k řízení zásob
x- podle principu ABC (též metoda Paretto)- největší pozornost věnujeme nejdůležitějším zásobám A -   % druhů zajišťuje % spotřeby B -   % druhů představuje % podíl C % druhů představuje 5 – 15 % podíl


Stáhnout ppt "Nákup ( kap. 12)."

Podobné prezentace


Reklamy Google