Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Význam zásob v logistických řetězcích - typy zásob

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Význam zásob v logistických řetězcích - typy zásob"— Transkript prezentace:

1 Význam zásob v logistických řetězcích - typy zásob
Zpracovali: Ečerová Jiřina Malá Petra Mináříková Blanka Pýcha Tomáš Venclová Michaela Vítková Monika

2 Osnova Úvod Cíl práce a metodika Význam zásob v logistických řetězcích
Cíle zásobovací logistiky Orientace na dodavatelském trhu Klasifikace zásob Závěr Seznam literatury

3 1. Úvod kvalitní řízení zásob přináší podniku strategické konkurenční výhody a může značně zlepšit jeho finanční situaci, důležité je nejprve poznání významu zásob

4 2. Cíl práce a metodika Cíl Metodika:
poskytnutí uceleného přehledu o významu zásob v logistických řetězcích, dílčí cíle: význam zásob v logistických systémech, cíle zásobovací logistiky, orientace na dodavatelském trhu, typy zásob. Metodika: nastudování a sesbírání sekundárních dat.

5 3. Význam zásob v logistických systémech
Podniky udržují zásoby z následujících důvodů: úspory ve výrobě a její plynulost, úspory v dopravě, udržení dodavatelů, množstevní slevy, reakce na změny trhu – krize, kolísání nabídky a poptávky, sezónnost, překlenutí časových a prostorových rozdílů mezi výrobcem a spotřebitelem, snížení logistických nákladů a udržení stanovené kvality zákaznického servisu, úplný sortiment pro zákazníky, zpětná logistika (uskladnění materiálů a odpadů určených k recyklaci nebo likvidaci), podpora systému JUST – IN – TIME. [5]

6 Význam zásob v logistických systémech
Geografická funkce Vyrovnávací funkce Spekulativní funkce Technologická funkce [2] 1) Geografická funkce vytváření podmínek pro specializace územní nebo odvětvové podporuje specializaci provozů na určitý druh výrobků, které jsou podle potřeb zákazníků expedovány. [2]

7 2) Vyrovnávací funkce Zabezpečení plynulosti výroby
udržování jisté úrovně zásob – nezbytné pro plynulost výroby. Dosahování různých efektů (oblast nákupu, dopravy, výroby, aj.), úspor z rozsahu. Úspory: při nákupu či dopravě ve velkém rozsahu můžeme docílit nižší jednotkovou nákupní cenu a rovněž nižší náklady na přepravu jednotky zboží, výroba ve velkých sériích při minimálních změnách výrobních linek zvyšuje využití výrobní kapacity a tím se realizují nižší náklady na jednotku výroby. Vysoké náklady: časté změny výrobních linek mohou vést k nedostatku výrobků na trhu a tím ztrátě prodejních příležitostí či nárůst nákladů na jednotku zboží. [2]

8 Nepředvídané výkyvy v poptávce nebo poruchy v distribučních systémech
příčinou jsou především náhodné vlivy, které působí na poptávku nebo na jednotlivé logistické činnosti, např. na dopravu, zásoby se udržují jako ochrana před nejistotou, např. vyčerpání zásob nebo jako spekulativní zásoby pro případ nárůstu cen. Vyrovnání nabídky a poptávky a jejich sezónních výkyvů tento bod je významný především z důvodů sezónních výkyvů v průběhu roku. Dále také u produktů (surovin), které jsou dostupné pouze v určitých ročních obdobích. [2]

9 3) Spekulativní funkce Úmyslně vytvářené zásoby (ze spekulativních důvodů) Hmotné rezervy států nebo zásoby vytvářené ze spekulativních důvodů. [2]

10 4) Technologická funkce
Rozpojování hmotného, nehmotného toku mezi výrobními operacemi v provozu a mezi články logistického řetězce udržování zásob z důvodů předcházení výpadků výroby a tím i přerušování práce, úkolem je vyrovnávat časový nebo množstevní nesoulad mezi jednotlivými procesy, tlumit či zachycovat náhodné výkyvy či jiné poruchy. [2] Zlepšení zákaznického servisu zásoby hotových výrobků můžou být využity k dosažení rovnovážného stavu mezi nabídkou a poptávkou a tím přispívají ke zlepšení zákaznického servisu. [2]

11 4. Cíle zásobovací logistiky
zajištění dostatečného množství surovin pro výrobu v odpovídající kvalitě, snižování nákladů souvisejících s opatřováním předmětu zásobování (nejen cenu za nakoupený materiál a za dopravu, ale i náklady na manipulaci, náklady na skladování materiálu a jeho udržování), zachování autonomie podniku, ve smyslu zajistit možnost nákupu zásob z více různých zdrojů, na správném a účelném zásobování, jeho schopnosti pružně reagovat na požadavky zákazníků, závisí úspěch výrobní činnosti podniku. To znamená, že zásobování ovlivňuje i výsledné ekonomické výsledky podniku. [5]

12 5. Orientace na dodavatelském trhu
Aby vedení podniku mohlo pružně a správně provádět rozhodnutí, potřebuje řadu informací vázaných na situaci v podniku a situaci na vnějším trhu. Průzkumem dodavatelského trhu by se mělo dosáhnout: zlepšení průhlednosti trhu prostřednictvím soustavného získávání a vyhodnocování informací o situaci na trhu, zajištění vhodných a včasných informací pro rozhodování – pro výběr strategie zásobování, získání nových zdrojů nákupu tak, aby mohla být zajištěna autonomie podniku, stanovení substitučních materiálů a komponentů za účelem zajištění autonomie podniku i za účelem dosažení jeho lepších ekonomických výsledků, získání základny pro optimální nákup jako závěrečná část vyhodnocení získaných informací. [5]

13 6. Klasifikace zásob Druhy zásob dle stupně zpracování:
výrobní zásoby, – základní suroviny, paliva, základní a pomocný materiál, nakupované díly, aj. zásoby rozpracovaných výrobků, - polotovary, nedokončené výrobky zásoby hotových výrobků, zásoby zboží. [7]

14 Klasifikace zásob - pokračování
Druhy zásob podle funkce podniku rozpojovací - běžné, pojistné, předzásobení zásoby na log. trase - zásoby na cestě, rozpracované zásoby spekulativní - sezónní zásoby technologické - skladováním nabývají požadovaných vlastností strategické - pro přežití podniku v době např.: stávky, kalamity, války mrtvé - zastaralé položky [7]

15 7. Závěr Udržování zásob je pro logistické řetězce důležité z hlediska
vytváření podmínek pro specializace územní nebo odvětvovou, zabezpečení plynulosti výroby, krytí nepředvídaných výkyvů v poptávce nebo poruch v distribučním systému, vyrovnání nabídky a poptávky a jejich sezónních výkyvů, zlepšení zákaznického servisu. Zásoby lze členit do několika druhů dle funkcí jakou v podniku zastávají, dle stupně zpracování.

16 8. Použitá literatura [1] STEHLÍK, A.: Logistika – Strategický faktor manažerského úspěchu, 1. vydání, Brno 2003, Studio Contrast, , 236 s., ISBN [2] SVOBODA, V., LATÝN, P.: Logistika, 2. přepracované vydání, Praha 2003, Vydavatelství ČVUT, 160 s., ISBN X [3] VANĚČEK, D.: Logistika, 2. přepracované vydání, České Budějovice 1998, JU ZF České Budějovice, 216 s., ISBN [4] MACUROVÁ, P., KLABUSAYOVÁ N.: Praktikum z logistického managementu, 1. vydání, Ostrava 2005, VŠB Technická univerzita Ostrava, 229 s., ISBN [5] DANĚK, J.: Logistika, 1. vydání, Ostrava 2004, VŠB Technická univerzita Ostrava, 190 s., ISBN X [6] LAMBERT, D.,STOCK, J. R., ElLLRAM, L.: Logistika, Přel. E. Nevrlá, 1. vydání, Praha 2000, Computer press, 589 s., ISBN [7] ŠTŮSEK, J.: Logistický management. 1. vydání, Praha: PEF-ČZU, s. ISBN [8] GROS, I.: Logistika. 1. vydání, Praha 1996, VŠCHT, 228 s., ISBN

17 Děkujeme za pozornost…
…a přejeme příjemný zbytek dne!


Stáhnout ppt "Význam zásob v logistických řetězcích - typy zásob"

Podobné prezentace


Reklamy Google