Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Význam zásob v logistických řetězcích - typy zásob Zpracovali: Ečerová Jiřina Malá Petra Mináříková Blanka Pýcha Tomáš Venclová Michaela Vítková Monika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Význam zásob v logistických řetězcích - typy zásob Zpracovali: Ečerová Jiřina Malá Petra Mináříková Blanka Pýcha Tomáš Venclová Michaela Vítková Monika."— Transkript prezentace:

1 Význam zásob v logistických řetězcích - typy zásob Zpracovali: Ečerová Jiřina Malá Petra Mináříková Blanka Pýcha Tomáš Venclová Michaela Vítková Monika

2 Osnova 1) Úvod 2) Cíl práce a metodika 3) Význam zásob v logistických řetězcích 4) Cíle zásobovací logistiky 5) Orientace na dodavatelském trhu 6) Klasifikace zásob 7) Závěr 8) Seznam literatury

3 1. Úvod kvalitní řízení zásob přináší podniku strategické konkurenční výhody a může značně zlepšit jeho finanční situaci, důležité je nejprve poznání významu zásob

4 2. Cíl práce a metodika Cíl  poskytnutí uceleného přehledu o významu zásob v logistických řetězcích,  dílčí cíle:  význam zásob v logistických systémech,  cíle zásobovací logistiky,  orientace na dodavatelském trhu,  typy zásob. Metodika:  nastudování a sesbírání sekundárních dat.

5 3. Význam zásob v logistických systémech Podniky udržují zásoby z následujících důvodů: úspory ve výrobě a její plynulost, úspory v dopravě, udržení dodavatelů, množstevní slevy, reakce na změny trhu – krize, kolísání nabídky a poptávky, sezónnost, překlenutí časových a prostorových rozdílů mezi výrobcem a spotřebitelem, snížení logistických nákladů a udržení stanovené kvality zákaznického servisu, úplný sortiment pro zákazníky, zpětná logistika (uskladnění materiálů a odpadů určených k recyklaci nebo likvidaci), podpora systému JUST – IN – TIME. [5]

6 Význam zásob v logistických systémech Geografická funkce Vyrovnávací funkce Spekulativní funkce Technologická funkce [2] 1) Geografická funkce vytváření podmínek pro specializace územní nebo odvětvové  podporuje specializaci provozů na určitý druh výrobků, které jsou podle potřeb zákazníků expedovány. [2]

7 2) Vyrovnávací funkce Zabezpečení plynulosti výroby  udržování jisté úrovně zásob – nezbytné pro plynulost výroby. Dosahování různých efektů (oblast nákupu, dopravy, výroby, aj.), úspor z rozsahu. Úspory:  při nákupu či dopravě ve velkém rozsahu můžeme docílit nižší jednotkovou nákupní cenu a rovněž nižší náklady na přepravu jednotky zboží,  výroba ve velkých sériích při minimálních změnách výrobních linek zvyšuje využití výrobní kapacity a tím se realizují nižší náklady na jednotku výroby. Vysoké náklady:  časté změny výrobních linek mohou vést k nedostatku výrobků na trhu a tím ztrátě prodejních příležitostí či nárůst nákladů na jednotku zboží. [2]

8 Nepředvídané výkyvy v poptávce nebo poruchy v distribučních systémech  příčinou jsou především náhodné vlivy, které působí na poptávku nebo na jednotlivé logistické činnosti, např. na dopravu,  zásoby se udržují jako ochrana před nejistotou, např. vyčerpání zásob nebo jako spekulativní zásoby pro případ nárůstu cen. Vyrovnání nabídky a poptávky a jejich sezónních výkyvů  tento bod je významný především z důvodů sezónních výkyvů v průběhu roku. Dále také u produktů (surovin), které jsou dostupné pouze v určitých ročních obdobích. [2]

9 3) Spekulativní funkce Úmyslně vytvářené zásoby (ze spekulativních důvodů)  Hmotné rezervy států nebo zásoby vytvářené ze spekulativních důvodů. [2]

10 4) Technologická funkce Rozpojování hmotného, nehmotného toku mezi výrobními operacemi v provozu a mezi články logistického řetězce  udržování zásob z důvodů předcházení výpadků výroby a tím i přerušování práce,  úkolem je vyrovnávat časový nebo množstevní nesoulad mezi jednotlivými procesy, tlumit či zachycovat náhodné výkyvy či jiné poruchy. [2] Zlepšení zákaznického servisu  zásoby hotových výrobků můžou být využity k dosažení rovnovážného stavu mezi nabídkou a poptávkou a tím přispívají ke zlepšení zákaznického servisu. [2]

11 4. Cíle zásobovací logistiky zajištění dostatečného množství surovin pro výrobu v odpovídající kvalitě, snižování nákladů souvisejících s opatřováním předmětu zásobování (nejen cenu za nakoupený materiál a za dopravu, ale i náklady na manipulaci, náklady na skladování materiálu a jeho udržování), zachování autonomie podniku, ve smyslu zajistit možnost nákupu zásob z více různých zdrojů, na správném a účelném zásobování, jeho schopnosti pružně reagovat na požadavky zákazníků, závisí úspěch výrobní činnosti podniku. To znamená, že zásobování ovlivňuje i výsledné ekonomické výsledky podniku. [5]

12 5. Orientace na dodavatelském trhu  Aby vedení podniku mohlo pružně a správně provádět rozhodnutí, potřebuje řadu informací vázaných na situaci v podniku a situaci na vnějším trhu. Průzkumem dodavatelského trhu by se mělo dosáhnout: zlepšení průhlednosti trhu prostřednictvím soustavného získávání a vyhodnocování informací o situaci na trhu, zajištění vhodných a včasných informací pro rozhodování – pro výběr strategie zásobování, získání nových zdrojů nákupu tak, aby mohla být zajištěna autonomie podniku, stanovení substitučních materiálů a komponentů za účelem zajištění autonomie podniku i za účelem dosažení jeho lepších ekonomických výsledků, získání základny pro optimální nákup jako závěrečná část vyhodnocení získaných informací. [5]

13 6. Klasifikace zásob Druhy zásob dle stupně zpracování: výrobní zásoby, – základní suroviny, paliva, základní a pomocný materiál, nakupované díly, aj. zásoby rozpracovaných výrobků, - polotovary, nedokončené výrobky zásoby hotových výrobků, zásoby zboží. [7]

14 Klasifikace zásob - pokračování Druhy zásob podle funkce podniku rozpojovací - běžné, pojistné, předzásobení zásoby na log. trase - zásoby na cestě, rozpracované zásoby spekulativní - sezónní zásoby technologické - skladováním nabývají požadovaných vlastností strategické - pro přežití podniku v době např.: stávky, kalamity, války mrtvé - zastaralé položky [7]

15 7. Závěr Udržování zásob je pro logistické řetězce důležité z hlediska vytváření podmínek pro specializace územní nebo odvětvovou, zabezpečení plynulosti výroby, krytí nepředvídaných výkyvů v poptávce nebo poruch v distribučním systému, vyrovnání nabídky a poptávky a jejich sezónních výkyvů, zlepšení zákaznického servisu. Zásoby lze členit do několika druhů dle funkcí jakou v podniku zastávají, dle stupně zpracování.

16 8. Použitá literatura [1]STEHLÍK, A.: Logistika – Strategický faktor manažerského úspěchu, 1. vydání, Brno 2003, Studio Contrast,, 236 s., ISBN 80-238-8332-1 [2]SVOBODA, V., LATÝN, P.: Logistika, 2. přepracované vydání, Praha 2003, Vydavatelství ČVUT, 160 s., ISBN 80-01-2735-X [3]VANĚČEK, D.: Logistika, 2. přepracované vydání, České Budějovice 1998, JU ZF České Budějovice, 216 s., ISBN 80-7040-323-3 [4] MACUROVÁ, P., KLABUSAYOVÁ N.: Praktikum z logistického managementu, 1. vydání, Ostrava 2005, VŠB Technická univerzita Ostrava, 229 s., ISBN 80-248-0104-3 [5]DANĚK, J.: Logistika, 1. vydání, Ostrava 2004, VŠB Technická univerzita Ostrava, 190 s., ISBN 80-248-0705-X [6]LAMBERT, D.,STOCK, J. R., ElLLRAM, L.: Logistika, Přel. E. Nevrlá, 1. vydání, Praha 2000, Computer press, 589 s., ISBN 80-7226-221-1 [7]ŠTŮSEK, J.: Logistický management. 1. vydání, Praha: PEF-ČZU, 2005. 248 s. ISBN 80-213-1259-9 [8]GROS, I.: Logistika. 1. vydání, Praha 1996, VŠCHT, 228 s., ISBN 80-7080- 262-6

17 Děkujeme za pozornost… …a přejeme příjemný zbytek dne!


Stáhnout ppt "Význam zásob v logistických řetězcích - typy zásob Zpracovali: Ečerová Jiřina Malá Petra Mináříková Blanka Pýcha Tomáš Venclová Michaela Vítková Monika."

Podobné prezentace


Reklamy Google