Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LOGISTICKÉ SYSTÉMY 4/14.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LOGISTICKÉ SYSTÉMY 4/14."— Transkript prezentace:

1 LOGISTICKÉ SYSTÉMY 4/14

2 Osnova přednášky Logistické náklady II Dopravní náklady
Manipulační náklady Principy optimalizace přepravovaného množství Stochastické vlivy Logistické optimalizační modely Lot Size Problem (optimální velikost dodávky)

3 Dopravní náklady vedle manipulačních jsou součástí přepravních nákladů (viz) lineární vztah mezi cenou a vzdáleností lineární vztah mezi množstvím a cenou u malého množství přepravy skokový nárůst – „diskrétní“ dopravní prostředky

4 Dopravní náklady Klíčové parametry
cf… pevné náklady (např. mzda řidiče) – závisí pouze na počtu přeprav cv… variabilní náklady (závislost na čase a vzdálenosti – spotřeba paliva) vi… počet přepravovaných kusů (kompletů) v i –té přepravě

5 Dopravní náklady TTC… celkové dopravní náklady obecně (resp. na jednu přepravu) TTCn… celkové dopravní náklady na n přeprav UTC… jednotkové dopravní náklady

6 Dopravní náklady Průměrná velikost přepravy: - nepřímá úměrnost s UTC

7 Dopravní náklady (DN) Dopravní náklady lze analyzovat ve vztahu k
Intervalům jízd (odvozu, přepravy) tedy (Headways) Vzdálenosti (Distance) Rozsahu (Size) Kapacita (Capacity restrictions) Způsob (Modes)

8 DN ve vztahu k intervalům jízd
DN klesají s průměrnou délkou intervalů (nezávislé na dílčích intervalech) Manipulační náklady rostou s maximálním intervalem Přeprava by měla co nejpravidelnější

9 DN ve vztahu ke vzdálenosti
Základní typ závislosti Připomenutí: JDU a VDU, lokační a alokační problém, dimenzování (mezi) skladů Klíčové parametry cd … náklady na jednotku vzdálenosti (distance cost) cs … náklady při zastavení (stopping costs) c’d … dodatečné náklady na na jednotku vzdálenosti c’s … dodatečné náklady při zastavení na jednotku d… vzdálenost (distance)

10 DN ve vztahu ke vzdálenosti
TTCn Pro případ konstantní vzdálenosti D-S Pro případ zastávek (v počtu ns)

11 DN vzhledem k rozsahu dopravy
Vazba na kapacitní omezení Jeden dodavatel, jeden spotřebitel vmax…maximální nosnost vozidla …funkce dopravních nákladů v čase

12 Jednotkové dopravní a skladovací ve vztahu k rozsahu přepravy (přepravovanému množství)

13 DN vzhledem k rozsahu dopravy
Optimální přepravované množství („lot size“ resp. „economic order quantity“ – úloha matematického programování:

14 DN vzhledem k rozsahu dopravy
b) Vazba na typ dopravy Přibližně lineární nárůst dopravní ceny ve vztahu k množství záleží ale na typu přepravy různý poměr fixních a variabilních nákladů např. pošta (nízké cf vysoké cv) x vlastní auto (vysoké cf nízké cv) Jde o to zvolit optimální typ dopravy vzhledem k přepravovanému množství

15 DN vzhledem k rozsahu dopravy
Příklad: kapacita vozidla vmax = 1 způsob 1: cf = 1; cv = 0 způsob 2: cf = 0; cv = 1,5 Přepravní náklady jedním způsobem: pro v = 1,1: TTC1 = 2 …. (1+1) TTC2 = 1,65 …. (1,5*1,1) Přepravní náklady optimální kombinace: (1 jednotka 1. způsobem, 0,1 jednotky 2. Způsobem, tedy TTCopt = 1 + 0,1*1,5 = 1,15

16

17 Manipulační náklady Na „paletizaci“ resp. „kontejnerizaci“
Na naložení na dopravní prostředek Na vyložení z dopravního prostředku Na vybalení palety (kontejneru)

18 Manipulační náklady Kusová manipulace Paletová manipulace
U dodavatele a spotřebitele jsou různé , ale funkce fh(v) mají stejný tvar a stejnou hodnotu

19 Přepravní náklady souhrnné

20 Vztah mezi velikostí přepravy a přepravními náklady (souhrn dopravních a manipulačních)

21 Optimální přepravované množství
Pevné resp. variabilní přepravní (dopravní + manipulační) náklady Vzhledem ke kapacitě dopravního prostředku – dopravní N Vzhledem k velikosti palety (kontejneru) – manipulační N

22

23 Optimální přepravované množství
Economic Order Quantity

24 Stochastické vlivy na logistické náklady
Intenzita produkce (a zvláště spotřeby) – D’ - není konstantou, ale náhodnou veličinou s určitým rozdělením pravděpodobnosti (! Nelinearita vztahu) Spotřeba – Poissonovský proces Vliv především na skladovací náklady Zvyšování rezerv (viz teorie zásob)

25

26 Optimalizační modely přepravy

27 Distribuce 1:1 Lot Size Problem
Cíl: Stanovení optimální velikosti dodávky Minimalizace nákladů při konstantní poptávce Minimalizace nákladů při nekonstantní poptávce

28 Lot Size Problem V praxi suboptimální řešení (drobné změny v nákladech nemají vliv na strukturu opt. řešení) Řešení bývá obvykle dvoustupňové 1. Model (analytický) pro hrubou strukturu optima 2. Model upřesnění (Fine Tuning) – analytický, simulační

29 Lot Size Problem a) Minimalizace nákladů při konstantní poptávce
Výchozí model – optimalizace přepravovaného množství v (v*) B…pevné přepravní náklady (cf) A…jednotkové skladovací náklady (ch/D’)

30 Lot Size Problem a) Minimalizace nákladů při konstantní poptávce
Po dosazení v* do účelové funkce a příslušné úpravě dostáváme optimální jednotkové náklady: Obě dvě části UF jsou stejné (z odvození) proto náklady na jednotku jsou minimální pro skladovací náklady = přepravní náklady

31 Lot Size Problem a) Minimalizace nákladů při konstantní poptávce
Přímá úměrnost z a cf, ch – nepřímá z a D’ Analýza citlivosti vzhledem k Cf Ch Analýza odolnosti vůči chybám V datech V modelu Kombinovaným chybám


Stáhnout ppt "LOGISTICKÉ SYSTÉMY 4/14."

Podobné prezentace


Reklamy Google