Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LOGISTICKÉ SYSTÉMY 4/14. Osnova přednášky Logistické náklady II  Dopravní náklady  Manipulační náklady  Principy optimalizace přepravovaného množství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LOGISTICKÉ SYSTÉMY 4/14. Osnova přednášky Logistické náklady II  Dopravní náklady  Manipulační náklady  Principy optimalizace přepravovaného množství."— Transkript prezentace:

1 LOGISTICKÉ SYSTÉMY 4/14

2 Osnova přednášky Logistické náklady II  Dopravní náklady  Manipulační náklady  Principy optimalizace přepravovaného množství  Stochastické vlivy Logistické optimalizační modely  Lot Size Problem (optimální velikost dodávky)

3 Dopravní náklady  vedle manipulačních jsou součástí přepravních nákladů (viz)  lineární vztah mezi cenou a vzdáleností  lineární vztah mezi množstvím a cenou  u malého množství přepravy skokový nárůst – „diskrétní“ dopravní prostředky

4 Dopravní náklady Klíčové parametry c f …pevné náklady (např. mzda řidiče) – závisí pouze na počtu přeprav c v …variabilní náklady (závislost na čase a vzdálenosti – spotřeba paliva) v i …počet přepravovaných kusů (kompletů) v i –té přepravě

5 Dopravní náklady TTC…celkové dopravní náklady obecně (resp. na jednu přepravu) TTC n … celkové dopravní náklady na n přeprav UTC… jednotkové dopravní náklady

6 Dopravní náklady Průměrná velikost přepravy: - nepřímá úměrnost s UTC

7 Dopravní náklady (DN) Dopravní náklady lze analyzovat ve vztahu k  Intervalům jízd (odvozu, přepravy) tedy (Headways)  Vzdálenosti (Distance)  Rozsahu (Size) Kapacita (Capacity restrictions) Způsob (Modes)

8 DN ve vztahu k intervalům jízd  DN klesají s průměrnou délkou intervalů (nezávislé na dílčích intervalech)  Manipulační náklady rostou s maximálním intervalem  Přeprava by měla co nejpravidelnější

9 DN ve vztahu ke vzdálenosti Základní typ závislosti Připomenutí: JDU a VDU, lokační a alokační problém, dimenzování (mezi) skladů Klíčové parametry c d …náklady na jednotku vzdálenosti (distance cost) c s …náklady při zastavení (stopping costs) c’ d … dodatečné náklady na na jednotku vzdálenosti c’ s … dodatečné náklady při zastavení na jednotku d…vzdálenost (distance)

10 DN ve vztahu ke vzdálenosti Pro případ konstantní vzdálenosti D-S Pro případ zastávek (v počtu n s) TTC n

11 DN vzhledem k rozsahu dopravy a)Vazba na kapacitní omezení Jeden dodavatel, jeden spotřebitel v max …maximální nosnost vozidla …funkce dopravních nákladů v čase

12 Jednotkové dopravní a skladovací ve vztahu k rozsahu přepravy (přepravovanému množství)

13 DN vzhledem k rozsahu dopravy Optimální přepravované množství („lot size“ resp. „economic order quantity“ – úloha matematického programování:

14 DN vzhledem k rozsahu dopravy b)Vazba na typ dopravy Přibližně lineární nárůst dopravní ceny ve vztahu k množství záleží ale na typu přepravy různý poměr fixních a variabilních nákladů např. pošta (nízké c f vysoké c v ) x vlastní auto (vysoké c f nízké c v ) Jde o to zvolit optimální typ dopravy vzhledem k přepravovanému množství

15 DN vzhledem k rozsahu dopravy Příklad: kapacita vozidla v max = 1 způsob 1:cf = 1; cv = 0 způsob 2:cf = 0; cv = 1,5 Přepravní náklady jedním způsobem: pro v = 1,1: TTC 1 = 2 …. (1+1) TTC 2 = 1,65…. (1,5*1,1) Přepravní náklady optimální kombinace: (1 jednotka 1. způsobem, 0,1 jednotky 2. Způsobem, tedy TTC opt = 1 + 0,1*1,5 = 1,15

16

17 Manipulační náklady Na „paletizaci“ resp. „kontejnerizaci“ Na naložení na dopravní prostředek Na vyložení z dopravního prostředku Na vybalení palety (kontejneru)

18 Manipulační náklady Kusová manipulace Paletová manipulace U dodavatele a spotřebitele jsou různé, ale funkce f h (v) mají stejný tvar a stejnou hodnotu

19 Přepravní náklady souhrnné

20 Vztah mezi velikostí přepravy a přepravními náklady (souhrn dopravních a manipulačních)

21 Optimální přepravované množství Vzhledem ke kapacitě dopravního prostředku – dopravní N Vzhledem k velikosti palety (kontejneru) – manipulační N Pevné resp. variabilní přepravní (dopravní + manipulační) náklady

22

23 Optimální přepravované množství Economic Order Quantity

24 Stochastické vlivy na logistické náklady Intenzita produkce (a zvláště spotřeby) – D’ - není konstantou, ale náhodnou veličinou s určitým rozdělením pravděpodobnosti (! Nelinearita vztahu) Spotřeba – Poissonovský proces Vliv především na skladovací náklady –Zvyšování rezerv (viz teorie zásob)

25

26 Optimalizační modely přepravy

27 Distribuce 1:1 I)Lot Size Problem Cíl: Stanovení optimální velikosti dodávky Minimalizace nákladů při konstantní poptávce Minimalizace nákladů při nekonstantní poptávce

28 Lot Size Problem V praxi suboptimální řešení (drobné změny v nákladech nemají vliv na strukturu opt. řešení) Řešení bývá obvykle dvoustupňové –1. Model (analytický) pro hrubou strukturu optima –2. Model upřesnění (Fine Tuning) – analytický, simulační

29 Lot Size Problem a) Minimalizace nákladů při konstantní poptávce Výchozí model – optimalizace přepravovaného množství v (v*) B…pevné přepravní náklady (c f ) A…jednotkové skladovací náklady (c h /D’)

30 Lot Size Problem a) Minimalizace nákladů při konstantní poptávce Po dosazení v* do účelové funkce a příslušné úpravě dostáváme optimální jednotkové náklady: Obě dvě části UF jsou stejné (z odvození) proto náklady na jednotku jsou minimální pro skladovací náklady = přepravní náklady

31 Lot Size Problem a) Minimalizace nákladů při konstantní poptávce Přímá úměrnost z a c f, c h – nepřímá z a D’ Analýza citlivosti vzhledem k –Cf–Cf –Ch–Ch Analýza odolnosti vůči chybám –V datech –V modelu –Kombinovaným chybám


Stáhnout ppt "LOGISTICKÉ SYSTÉMY 4/14. Osnova přednášky Logistické náklady II  Dopravní náklady  Manipulační náklady  Principy optimalizace přepravovaného množství."

Podobné prezentace


Reklamy Google