Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_EKO_05 MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_EKO_05 MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_EKO_05 MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

2 Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: význam MIS, funkce MIS, marketingové zpravodajství, výzkumné agentury Anotace: Prezentace na upevnění znalostí, ověření dosavadních vědomostí a rozšíření základních informací z oblasti marketingového informačního systému. Způsob využití: Žáci zhlédnou prezentaci s odborným výkladem. Zodpoví otázky v závěru prezentace. Následně provedena kontrola správnosti ve spolupráci učitele a žáků, vysvětlení špatných odpovědí – zpětná vazba. EKO VY_32_INOVACE_EKO_05

3 Marketingový informační systém  pro řízení a rozhodování v podniku je třeba dostatek informací  informace – třeba zajišťovat pomocí promyšlené koncepce  utřídění existujících informací  doplnění o vnější informace  MIS - vytvořený za účelem shromažďování, analýzy a vyhodnocování informací o trhu, jsou nezbytné pro plánování, organizování, řízení a kontrolu marketingových činností EKO VY_32_INOVACE_EKO_05

4 Marketingový informační systém  usnadňuje přesné, včasné a kvalifikované rozhodování  snaží se sledovat tržní situaci, síť výrobků, vývojové trendy, konkurenci  tvořen pracovníky, metodami, postupy, technikou – slouží k získávání, zpracování, analyzování, vyhodnocování informací tak, aby byly k dispozici ve správném čase, kvalitě a množství EKO VY_32_INOVACE_EKO_05

5 Marketingový informační systém  podnik si vytváří svůj vlastní MIS na základě informací, které mohou být:  primární = informace zjištěné marketingovým výzkumem  sekundární a) interní (z účetnictví a statické evidence, rozborů ekonomické činnosti, přehledu o tržbách atd.), informace z těchto zdrojů jsou levné, snadno dostupné, ověřitelné, široké využití EKO VY_32_INOVACE_EKO_05

6 Marketingový informační systém  b) externí (ze statistických ročenek, výzkumné agentury, odborných časopisů), údaje o demografických, ekonomických, sociálních a jiných aspektech života společnosti příslušného státu  tyto informace tvoří vnější marketingový systém (marketingové zpravodajství, monitoring) EKO VY_32_INOVACE_EKO_05

7 Marketingový informační systém  marketingové zpravodajství  zahrnuje každodenní informace o vývoji trhu, pomáhají při tvorbě marketingového plánu  MIS stanoví, jaké informace nutné, informace shromažďuje, vyhodnocuje – předá marketingovým manažerům – využijí pro řízení firmy EKO VY_32_INOVACE_EKO_05

8 Marketingový informační systém  postupy při tvorbě zpravodajského systému:  nepřímé sledování – bez konkrétního cíle  podmíněné sledování – informace z určité oblasti bez vyhledávání specifických informací  neformální výzkum – nesystematické vyhledávání informací  formální výzkum – cílené získávání konkrétních informací EKO VY_32_INOVACE_EKO_05

9 Marketingový informační systém  hodnotu informace určuje:  výtěžnost  čas získání  spolehlivost  cena  výzkumné agentury v ČR – TNS AISA, GfK Praha, IPSOS Tambor EKO VY_32_INOVACE_EKO_05

10 Marketingový informační systém  využitím vlastního oddělení  využitím specializované agentury  kombinace obou variant Vlastní odděleníSpecializovaná agentura Výhodyvýborná znalost prostředí firmy znalost metodiky Nevýhodyabsence odborníků - specialistů vyšší náklady, získání referencí EKO VY_32_INOVACE_EKO_05

11 Marketingový informační systém  MIS zahrnuje 3 základní skupiny, které mapují:  průběžně se měnící okolí (makroprostředí)  specifickou situaci jednotlivých trhů (jejich podmínky a požadavky)  připravenost a schopnost podniku na ně reagovat (jeho zdroje a schopnost je využívat) EKO VY_32_INOVACE_EKO_05

12 Struktura MIS  získávání informací o konkurenci:  sledovat zveřejněné informace (webové stránky, výroční zprávy, letáky, tiskové zprávy)  sledovat konkurenci (koupě konkurenčního výrobku – vylepšení, napodobení, návštěva konkurenční prodejny – benchmarketing  zpovídat zákazníky  od zaměstnanců konkurence – v terénu EKO VY_32_INOVACE_EKO_05

13 Funkce MIS  funkce MIS:  filtrační – zredukovat informace  třídící – potřebné a nepotřebné  získávací  prověřovací – zdroje informací prověřovat  analytická – informace je třeba zpracovat a vyhodnotit  předávací – distribuce informací těm, kteří je potřebují k rozhodování EKO VY_32_INOVACE_EKO_05

14 Opakování Jaké existují v ČR výzkumné agentury? Jaký je základní rozdíl mezi primárními a sekundárními informacemi? Jaké jsou funkce MIS? EKO VY_32_INOVACE_EKO_05

15 Zdroje Moudrý, M. Základy marketingu. Kralice na Hané: Computer Media, s. r. o., 2008. ISBN 978-80-7402-002-5. Boučková, J. a kolektiv autorů. Základy marketingu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1999. ISBN 80-7079-527-1. Jakubíková, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, a. s., 2012. ISBN 978-80-247-4209-0. Kliparty jsou volně přístupné v programu Word. EKO VY_32_INOVACE_EKO_05


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_EKO_05 MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM."

Podobné prezentace


Reklamy Google