Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_EKO_20 PROPAGACE II. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: reklamní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_EKO_20 PROPAGACE II. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: reklamní."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_EKO_20 PROPAGACE II

2 Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: reklamní sdělení, reklamní média, podpora prodeje, osobní prodej, public relations Anotace: Prezentace na získání informací o propagačním mixu s konkrétními příklady, prostředcích a metodách public relations. Způsob využití: Žáci zhlédnou prezentaci s odborným výkladem. Zodpoví otázky v závěru prezentace. Následně provedena kontrola správnosti ve spolupráci učitele a žáků, vysvětlení špatných odpovědí – zpětná vazba. EKO VY_32_INOVACE_EKO_20

3 Propagační (komunikační) mix  REKLAMNÍ SDĚLENÍ  poutavost, nápaditost, účelnost, důvěryhodnost  styl reklamního sdělení: pohoda, fantazie, romantika, dobrodružství, domov, hudba, animace, posudek (svědectví), osobnost jako symbol  úspěšnost reklamy- ve správný okamžik upoutá pozornost EKO VY_32_INOVACE_EKO_20

4 Propagační (komunikační) mix  REKLAMNÍ MÉDIA  periodický tisk – inzerent musí znát strukturu čtenářů, náklad, předplatitelé, oslovitelnost  NOVINY  obsahují zpravodajské informace, doplňkové (počasí, TV program), zábavné čtení (křížovky)  podle území: celostátní, regionální, místní  podle četnosti: deník, obdeník, nedělník, týdeník EKO VY_32_INOVACE_EKO_20

5 Propagační (komunikační) mix  podle zaměření: všeobecné, odborné  podle obsahu: seriózní, bulvární  ČASOPISY – užší cílová skupina, vyšší cena, kvalitnější papír, lepší grafika, delší periodicita  podle četnosti: týdeník (Týden), čtrnáctideník (ABC, 100+1), měsíčník (National Geographic), dvouměsíčník (Finanční management), čtvrtletník (Svět železnice)  podle zaměření: všeobecné (Týden), odborné (Ekonom)  podle obsahu: seriózní(Cinema), bulvární Spy EKO VY_32_INOVACE_EKO_20

6 Propagační (komunikační) mix  faktory ovlivňující úspěch tiskové reklamy  titulek – 90 % úspěchu, konkrétní, stručný, upoutat pozornost  text – co nejkratší, přitažlivý, černý tisk na bílém papíře  ilustrace – nebo fotografie na správném místě EKO VY_32_INOVACE_EKO_20

7 Propagační (komunikační) mix  ROZHLAS (RÁDIO)  telekomunikační zařízení pro jednosměrný přenos zvuku na dálku  v ČR šířeno rozhlasové vysílání formou veřejnoprávní služby – zajišťuje ČRo  reklama v rozhlase – volba stanice, nesmí zapadnout v souvislosti s jinými pořady, 30 s  levná, pružná, masová  působí pouze na jeden smysl (sluch)  televize, internet, exteriérová média EKO VY_32_INOVACE_EKO_20

8 Propagační (komunikační) mix  státní (veřejnoprávní) rozhlasové stanice – činnost hrazena z koncesionářských poplatků  soukromé – činnost stanice hrazena z reklamy (Impuls, Frekvence 1, Evropa 2)  podle území: celoplošné, regionální (Blaník)  TELEVIZE – masové používání, obraz a zvuk  socializace společnosti, komunikační zdroj, zdroj zábavy  vysoká účinnost reklamy EKO VY_32_INOVACE_EKO_20

9 Propagační (komunikační) mix  masovost, působí na zrak, sluch  vysoká cena za vysílací čas, vysoké náklady na tvorbu reklamy  státní (veřejnoprávní) televizní stanice – z koncesionářských poplatků – ČT 1, 2, 24, 4  soukromé z reklamy (Nova, Prima)  koncesionářský poplatek výše televizních poplatků Kč 135,- a rozhlasových Kč 45,- EKO VY_32_INOVACE_EKO_20

10 Propagační (komunikační) mix  EXTERIÉROVÁ MÉDIA – reklamní nosiče  venkovní reklama – billboard (vhodné umístění, velikost, marketingové zpracování), reklamní tabule, plakáty, plachty  neumožňují selekci cílových skupin, reklama určená pro širokou veřejnost  cíl: posílení značky, upozornění na slevy, výprodeje, turistický cíl  omezená možnost informací, ale nelze přeladit, otočit stránku - výhoda EKO VY_32_INOVACE_EKO_20

11 Propagační (komunikační) mix  INTERNET  sdílení a výměna digitalizovaných informací mezi propojenými PC  www (vystavení nejrůznějšího obsahu), e- mail (elektronická pošta), chat (elektronická diskuse), VoIP telefonie  realizovat celý marketingový mix (e-business) EKO VY_32_INOVACE_EKO_20

12 Propagační (komunikační) mix  PODPORA PRODEJE  forma komunikace, různé podněty, motivační nástroje, krátkodobý charakter  zaměřuje se na distribuční síť (VO, MO), na konečné zákazníky  reklamní dárky (tužky), vzorky (kosmetika), ochutnávky (potraviny), kupony (motivace k opětovnému nákupu), cenové stimuly – slevy, vystavování zboží, soutěže, prémie dárek k výrobku) EKO VY_32_INOVACE_EKO_20

13 Propagační (komunikační) mix  OSOBNÍ PRODEJ  přímá komunikace tváří v tvář  efektivní nástroj komunikace, cíl: prodej  možnost zákazníkovy zpětná reakce  osobní prezentace prováděná prodejci (obchodní zástupce – dealer, obchodní cestující – zaměstnanec firmy)  prodejce – získat důvěru kupujícího ve svoji osobu, ve značku, firmu EKO VY_32_INOVACE_EKO_20

14 Propagační (komunikační) mix  vlastnosti prodejce:  odborné, všeobecný přehled, plné nasazení ve prospěch prodeje, zdravé sebevědomí, dobré komunikační schopnosti, smysl pro improvizaci, humor  PUBLIC RELATIONS – samostatná složka komunikačního mixu  PR – porozumění a podpora lidí z organizací, které mohou ovlivnit dosažení marketingových cílů EKO VY_32_INOVACE_EKO_20

15 Propagační (komunikační) mix  Public relations  způsob sdělování informací vztahujících se k výrobci, výrobku nenásilnou formou prostřednictvím médií  bezplatná forma propagace, cíl: zvýšit pozitivní obraz o firmě (image), dobré jméno (goodwill) a podnikovou identitu (corporate identity)  hlavní úkol: vytváření příznivých představ veřejnosti o firmě  informace o firmě podávány prostřednictvím třetích osob EKO VY_32_INOVACE_EKO_20

16 Prostředky a metody PR  press relation – vztah ke sdělovacím prostředkům (interview, tisková konference)  firemní akce – seznamování veřejnosti s aktivitami firmy  sponzorování  lobbování – zastupování zájmů firmy při jednání s veřejnými činiteli  firemní identita – logo, barvy, www stránky  firemní kultura – chování zaměstnanců k zákazníkům, obchodním partnerům  činnost spojená se sociální odpovědností EKO VY_32_INOVACE_EKO_20

17 Propagační (komunikační) mix  PŘÍMÝ MARKETING  práce s databázemi klientů i potencionálních  adresná komunikace firmy se zákazníkem  realizuje se prostřednictvím pošty (nejstarší, nyní dynamicky se rozvíjející forma), TV, tisku, rozhlasu  přímé oslovení -mail, telemarketing (dokonalá telefonní síť – oboustranná komunikace)  přímá reakce adresáta - odpovědní zásilka, teleshopping (TV vysílání pro reklamu výrobků - předvedení) EKO VY_32_INOVACE_EKO_20

18 OPAKOVÁNÍ Co je billboard? Jaké jsou výhody rozhlasové reklamy? Je rozhlasová stanice Evropa 2 veřejnoprávní nebo privátní? Pokud jsou zákazníci ovlivňováni při nakupování zvyky a tradicemi, pak se jedná o jakou teorii reklamy? EKO VY_32_INOVACE_EKO_20

19 Zdroje Moudrý, M. Základy marketingu. Kralice na Hané: Computer Media, s. r. o., 2008. ISBN 978-80-7402-002-5. Boučková, J. a kolektiv autorů. Základy marketingu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1999. ISBN 80-7079-527-1. Jakubíková, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, a. s., 2012. ISBN 978-80-247-4209-0. Kliparty jsou volně přístupné v programu Word. EKO VY_32_INOVACE_EKO_20


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_EKO_20 PROPAGACE II. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: reklamní."

Podobné prezentace


Reklamy Google