Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPORTOVNÍ PRODUKT Brigita Stloukalová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPORTOVNÍ PRODUKT Brigita Stloukalová."— Transkript prezentace:

1 SPORTOVNÍ PRODUKT Brigita Stloukalová

2 Co je produkt? … souhrn hmotných a nehmotných atributů zahrnujících balení, barvu, cenu, kvalitu a značku včetně služeb a pověsti prodejce, může to být hmotné zboží, služba, místo, osoba nebo myšlenka … je sumou fyzických, psychologických a sociologických uspokojení

3 Sportovní produkt … veškeré hmotné a nehmotné statky nabízené k uspokojování přání a potřeb zákazníků pohybujících se v oblasti tělesné výchovy a sportu Například: prodej členství ve fitklubu nákup sportovního zboží prodej reklamy

4 Nabídkový list musí zaujmout svou estetickou úrovní (papír, tisk, barva, …) Například: Tradice a úspěchy Proč investovat do mé TJ/SK – média, akce Plán sezóny – letošní akce Nabídka reklamy – oblečení, dresy, zařízení, vybavení, tiskoviny

5 Sportovní produkty dle Chelladuraie, 1994

6 Jiné rozdělení dle Pittse, 1994
Prům. segment výkonnostního sportu jako účastník jako divák Prům. segment sportovní produkce produkty výbavy produkty tvorby výkonu Prům. segment propagace sportu merchanidising propagační akce média sponzoring dary a podpora Přináší koncepci průmyslových segmentů - uvažuje jejich funkci a užitek pro zákazníka Ad 1. sport amatérský i profesionální, zaměstnanecký sport, sport daňově podporovaný, členství v organizacích, neziskové sportovní organizace, vzdělávání, fitnesscentra Ad 2. Jednak vybavení a výstroj. Jednak trenéři, lékařská péče, sportovní zařízení, vládní útvary Ad 3.

7 Jiné rozdělení dle Čáslavové, 1996
Základní produkty tělesné výchovy a sportu Produkty vázané na osobnost Myšlenkové produkty Produkty v oblasti podmínek a vedlejší produkty Klasické materiální produkty Základní produkty tělesné výchovy a sportu – tělesná cvičení, sportovní akce, turistické akce Produkty vázané na osobnost – sportovní výkon, trenér, reklamní vystoupení Myšlenkové produkty – iniciující myšlenky, sportovní informace v médiích, zážitky Produkty v oblasti podmínek a vedlejší produkty – sportovní zařízení, společenské akce, pojištění cvičenců a sportovců, doprava, vstupenky Klasické materiální produkty – nářadí, náčiní, oblečení

8 Vlastnosti sportovního produktu
Subjektivní oceňování Abstraktnost a nemateriálnost Nepředvídatelnost Malá možnost kontroly Sport jako komplex výkonů Sport jako veřejné zboží Neexistuje tržní cena Subjektivní oceňování – různé hodnocení úrovně zápasu, náročnosti hodiny fitness, kvality vybavení Abstraktnost a nemateriálnost – zážitek ze hry, služby nelze skladovat, spotřebovávají se přímo, závisí na čase a prostoru Nepředvídatelnost – výsledek zápasu Malá možnost kontroly – vše připravíme perfektně, ale závod nemusí mít očekávanou úroveň (viz předchozí bod) Sport jako komplex výkonů – již zmiňované členství, akce, sportovec, ale také hospodářství, reklama, politika, kultura, vzdělání Sport jako veřejné zboží – ta část, která je veřejně přístupná a je užívána bezplatně nebo bez velkých nákladů Neexistuje tržní cena – sportovec, veřejné zboží, média

9 Co ovlivňuje vývoj trhu? – I.
+ nových sportů, rekreačních aktivit, fitness + počtu institucí pro stejné aktivity + počtu sportovních časopisů + volného času + času věnovaného sportu v médiích + počtu zařízení, akcí, návštěvníků + výroby zboží + počtu profi sportů pohyb od jednoúčelových k multiúčelovým zařízením

10 Co ovlivňuje vývoj trhu? - II.
+ různosti populace + sponzoringu, sport jako obchod + bezhotovostního prodeje + vzdělávání ve sportu + zisku + technologie ve sportu + sportu jako produktu + marketingu + kompetentnosti v řízení globalizace sportu

11 Marketing sportovního klubu
Současná a budoucí koncepce klubu, realizace činnosti Ekonomické, sportovní a sociální cíle klubu v čase, směr jejich dosažení prostřednictvím trhu Nabídka produktů, jejich distribuce, komunikace, cenová politika, finanční politika

12 Marketingový plán prodeje sportovních služeb
Dobře postavená nabídka pro zákazníka Taktická cenová politika Vybavení Informovanost zákazníků Kvalita personálu Úroveň komunikace se zákazníky Služby jsou sportovní a tělovýchovné doplňkové – prodej oblečení, výživy

13 Stanovení ceny služeb dolní hranici tvoří vynaložené náklady, horní hodnota vnímaná zákazníkem přirážkou s ohledem na návratnost investic sledování ceny konkurence přirážkou – náklady (tj. vynaložené prostředky se vydělí počtem zákazníků za rok) + přirážka, je dobré srovnat výši s konkurencí s ohledem na návratnost investic – zaručí návrat investic při určitém obratu v určitém čase, opět je důležitý odhad zákazníků, složitější výpočet – viz literatura sledování ceny konkurence – je možné, pokud máme shodné parametry – velikost, náklady


Stáhnout ppt "SPORTOVNÍ PRODUKT Brigita Stloukalová."

Podobné prezentace


Reklamy Google