Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingový mix PRODUKT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingový mix PRODUKT"— Transkript prezentace:

1 Marketingový mix PRODUKT
Lucia Bruncková Nina Dravecká Marcela Drexlerová Petra Hlaváčová Radka Válová

2 Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt – výrobek, produkt Price – cena Place – distribuční cesty Promotion – stimulování prodeje

3 (Zdroj: http://marketing.robertnemec.com/)

4 PRODUKT Výrobek (produkt) z hlediska marketingu nepředstavuje pouze soubor určitých parametrů, k jeho významným znakům patří také jeho design, obal, image výrobce, záruky, služby a další faktory. „Výrobek je cokoli, co lze na trhu nabídnout, co získá pozornost, co může sloužit ke spotřebě, co může uspokojit přání nebo potřebu.“ (Zdroj: )

5 Charakteristika produktu – koncepce totálního výrobku
(Zdroj:

6 Definice produktu Jedna z mnoha definic produktu říká, že z marketingového hlediska je produktem vše, do čeho je vložena lidská práce, tj. vše, co lze koupit a prodat. Dle jiné definice je za produkt považováno to, co lze na trhu nabídnout k upoutání pozornosti, k získání, k užívání anebo ke spotřebě, tj. vše co se vyznačuje schopností uspokojit přání nebo potřeby zákazníků.

7 Úroveň výrobků Objektem zájmu na trhu není samotný výrobek, ale uspokojení zákazníka v určitém směru. Z tohoto hlediska rozlišujeme 4 základní úrovně výrobků: základní úroveň (hlavní fce – např.u hodinek měření času) druhá úroveň (uspokojení potřeby – např.rozdíl mezi běžným autem a BMW) třetí úroveň (možnost následného zlepšení, je doplněn o leasing nebo záruční lhůtu) čtvrtá úroveň (psychologické vnímání výrobku – značka, image, Goodwill)

8 Základní složky produktu
Každý produkt je kombinací celé řady hmatatelných a nehmatatelných vlastností, které slouží k uspokojení požadavků zákazníků. Jádrem každého produktu je užitek, výrobci k tomuto jádru produktu přidávají specifické vlastnosti atributy. Kombinace užitku a atributů tvoří reálný produkt.

9 Základní složky produktu
Do marketingového mixu lze řadit také technické parametry, design, kvalitu, trvanlivost, značku a obal. kvalita zahrnuje životnost, spolehlivost, přesnost, funkčnost, ovladatelnost apod. design přestavuje cílevědomé úsilí výrobců o maximálně funkční a jádru výrobků odpovídající formu design produktu mění a zlepšuje jeho vlastnosti a zvyšuje hodnotu, jeho prostřednictvím lze např.: přilákat pozornost zlepšit výkonnost produktu snížit výrobní náklady

10 Základní složky produktu
Produkt v sobě zahrnuje také soubor tzv. rozšiřujících faktorů, které jsou nehmatatelné povahy. patří sem např.: záruky, úvěry a platební podmínky, image uživatelů produktu, poradenství a technická podpora, opravy, údržba, rozvoz

11 Klasifikace produktu Zboží spotřební Produkty průmyslové
A) předměty denní potřeby B) obchodní zboží C) zboží zvláštní poptávky D) nepožadované produkty Produkty průmyslové A) vstupy B) podpůrné výrobky

12 Obal, Značka OBAL ZNAČKA
jeho význam pro výrobce, prodejce i spotřebitele je zcela mimořádný plní čtyři důležité funkce - ochrannou, informační, rozlišovací, propagační ZNAČKA Obal bývá vybaven etiketou, na které se nachází značka produktu a celá řada dalších informací, např. údaj o typu produktu, jméno a adresa výrobce, hmotnost, datum výroby

13 Životní cyklus výrobku
Průběh života výrobku je obvykle rozdělován do těchto 4 etap: zavádění (vstup výrobku na trh ) růst (stoupá prodané množství i zisk) zralost (na trhu sílí konkurenční boj) útlum (výrazný a trvalý pokles prodeje a ceny)

14 Výrobková politika Z hlediska rozhodování o hloubce a šířce sortimentu může podnik zvolit různou alternativu (např. malá hloubka a velká šíře nebo velká šíře i hloubka). Při rozhodování o dynamice výrobního sortimentu může podnik volit mezi základními strategiemi, jako např. zavedení zcela nových výrobků, inovace stávajících výrobků, stabilizace určité části nabídky nebo vypuštění vybraných výrobkových řad nebo výrobků.

15 Výrobková politika Významnou složkou jsou obchodně technické služby:
Poradenství Aplikační servis Technický servis Produktová odpovědnost = zákonná povinnost zajistit bezpečnost produktu.

16 Vývoj a zavádění nových výrobků
Inovace patří k základním motorům soudobých tržních ekonomik. Přináší nové šance na trhu, ale také značné finanční nároky a rizika. Největším nedostatkem je jednostranný, výrobně technický pohled na vznik a vývoj výrobku.

17 Vývoj a zavádění nových výrobků
Řízení a proces tvorby nového výrobku má 5 základních fází: fáze informační a inspirační fáze výběru námětu a přípravy první koncepční verze fáze ekonomické analýzy fáze technického a marketingového vývoje fáze prováděcí a kontrolní

18 Použitá literatura CLEMENTE, M. N. Slovník marketingu, klíčové pojmy a techniky. Brno: Computer Press, 2004 FORET, M., PROCHÁZKA, P., URBÁNEK, T. Marketing- základy a principy. Brno: Computer press, 2003 KELLER, K. L., KOTLER, P. Marketing management 12. vydání. Praha: Grada publishing, 2007

19 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Marketingový mix PRODUKT"

Podobné prezentace


Reklamy Google