Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tereza Dragounová Michala Maříková Soňa Součková Radka Třešňáková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tereza Dragounová Michala Maříková Soňa Součková Radka Třešňáková"— Transkript prezentace:

1 Tereza Dragounová Michala Maříková Soňa Součková Radka Třešňáková
Produkt Tereza Dragounová Michala Maříková Soňa Součková Radka Třešňáková

2 Definice produktu Produkt Produktem může být: statek či služba
předmětem směny na trhu účelem je uspokojit potřebu zákazníka „Produkt je cokoliv, co může být nabízeno na trhu k uspokojení potřeb nebo přání“ (Kotler, 1998). Produktem může být: materiální věc (kniha, fotoaparát), služba (kadeřnictví, taxi služba), osoba (Michael Jordan, Naomi Campbell) místo (Havaj, Benátky) myšlenka (bezpečné řízení)

3 Úrovně produktu vyšší úroveň = větší užitečnost
1. obecná prospěšnost, užitečnost produktu zákazník produkt kupuje.. 2. transformace z užitečnosti na konkrétně použitelný výrobek či službu. 3. idealizovaný očekávaný produkt Zákazník najde to, co očekává 4. přídavek k produktu (rozšířený produkt) představuje něco navíc, co by překonalo očekávání zákazníka. 5. potenciální produkt veškeré rozšíření a přídavky, ke kterým dojde u výrobku v budoucnosti

4 Marketingový mix Produkt je součástí marketingového mixu
základní nástroj marketingu (Švarcová, 2001). Pomáhá při tvorbě marketingového plánu. V klasickém členění však obal spadá pod prvek „produkt“. Skladba marketingového mixu výrobek (produkt – P1) cena (price – P2) propagace (promotion – P3) distribuce (placement – P4)

5 Komplexní výrobek Kotler, Grada Pelsmacker,Geuens, Bergh Soukalová
jádro výrobku (výrobek samotný) první slupka (obal, kvalita, značka,..) druhá slupka (rychlost dodávky, instalace, servis, záruka, dodavatelský úvěr) Pelsmacker,Geuens, Bergh jádro (tj. základní užitek) hmotné prvky (vlastnosti, kvalita,..) rozšířený produkt (servis, instalace,..) Soukalová jádro výrobku rozšiřující efekty (balení, kvalita, záruka, servis, dodací podmínky)

6 Výrobkový mix soubor všech výrobků a položek, nabízených k prodeji zákazníkům. Vlastnosti výrobkového mixu (Kotler, 1998) Šíře kolik výrobkových řad firma produkuje hloubka kolik typů produktů je nabízeno Délka celkový počet položek výrobkového mixu Konzistence těsnost vazeb mezi jednotlivými výrobkovými řadami, jejich finálním použitím, distribučními cestami a dalšími aspekty. Tyto čtyři vlastnosti pomáhají organizaci vytvářet výrobkovou strategii.

7 Výrobková řada Výrobková řada
skupina výrobků, které jsou spolu těsně spjaty Výrobková řada plní obdobné funkce prodávají se stejným skupinám zákazníků procházejí stejnými distribučními cestami patří do stejné cenové skupiny (Kotler, 1998). Jednotlivé výrobkové řady tvoří tedy celkový výrobkový mix. (Příkladem jedné výrobkové řady může být papír – v různých velikostech, s různými povrchovými vlastnostmi)

8 Životní cyklus výrobku/služby
Prodej Zavedení Růst Zralost Pokles Čas

9 Fáze výrobku Uvedení na trh Růst
nutné investice, aby se prosadil - (propagace) reklama a Public Relation - měly by vzbudit touhu po vyzkoušení výrobku kampaň podpory prodeje – bezplatné vyzkoušení - zvyšuje se pravděpodobnost, že si zákazník výrobek koupí Růst objem prodeje výrobku se zvětšuje, firma se dostává do plusových hodnot a dosahuje zisk

10 Fáze výrobku Zralost Pokles (úpadek)
připomenutí spotřebitelům, že výrobek je stále na trhu - reklama a podpora prodeje, které mohou krátkodobě zvýšit odbyt Pokles (úpadek) neodvratná fáze - měly by být sníženy výdaje na propagační aktivity (vhodnější investovat peníze do výrobků s větší perspektivou)

11 Inovace výrobku je třeba občas inovovat Při inovaci je důležité:
správné načasování přípravy inovace Inovace je časově i finančně Inovovat tedy nejpozději ve fázi růstu, protože firma je zisková. představení na trhu již na počátku fáze zralosti stávajícího výrobku. (aby firma neztratila již vybudované pozice na trhu a aby konkurence nezabrala její místo)

12 Značka, (design, obal) odlišuje výrobek od ostatních obdobných výrobků na trhu (Švarcová, 2001). Jméno značky by mělo: naznačovat, v čem spočívá užitečnost produktu naznačit vlastnosti výrobku snadná výslovnost zřetelnost

13 Prameny KOTLER, P. Marketing management. 1.vyd. Praha Grada, ISBN MARUANI,L. Abeceda marketingu. 1.vyd. Praha: Management press, Ringier ČR, ISBN DE PELSMACKER, P. a GEUENS, M. a VAN DEN BERGH, J. Marketingová komunikace.1. vyd. Praha : Grada, ISBN SOUKALOVÁ, R. Strategický marketing. 1. vyd. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, ISBN ŠVARCOVÁ,J. Ekonomie : stručný přehled. Zlín: CEED, ISBN


Stáhnout ppt "Tereza Dragounová Michala Maříková Soňa Součková Radka Třešňáková"

Podobné prezentace


Reklamy Google