Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nauka o podniku Seminář. Požadavky Prezenční studium –Prezentace dílčí kapitoly společného podnikatelského planu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nauka o podniku Seminář. Požadavky Prezenční studium –Prezentace dílčí kapitoly společného podnikatelského planu"— Transkript prezentace:

1 Nauka o podniku Seminář

2 Požadavky Prezenční studium –Prezentace dílčí kapitoly společného podnikatelského planu http://fzp.ujep.cz/~vosatka/ http://fzp.ujep.cz/~vosatka/ 2

3 3 Struktura 1.Průzkum a analýza trhu 2.Popis podnikatelského záměru 3.Marketingový plán 4.Výroba a plán provozu 5.Organizace, personál a management 6.Ekonomika podniku 7.Finanční prognóza a plán 8.Výsledky a posouzení efektivnosti 9.Executive summary

4 4 Výsledky soubor.doc s textem kapitoly; struktura viz http://fzp.ujep.cz/~vosatka/ http://fzp.ujep.cz/~vosatka/.ppt prezentace – 20 min. Řešení dodávat v elektronické podobě; budou vyvěšovány na stránky doporučení pro prezentace viz http://fzp.ujep.cz/~vosatka/ > Ekonomie ŽP > Požadavky k ukončení předmětu > str. 6 http://fzp.ujep.cz/~vosatka/

5 5 Určení předmětu podnikání výroba eko-výrobku nebo poskytování eko-služeb, např. –ekofarma pěstující bio-jablka –výroba bio-vína –bio-restaurace –výroba bio-chleba –výroba recyklovaného papíru –bio-čajovna –výroba bio-čokolády –dovoz a výroba bio-kávy –solární elektrárna –větrná elektrárna

6 6 Omezení a předpoklady Produkt = výrobek či služba, koncepce je v podstatě stejná. Trh: Pouze Ústí nad Labem Zahajujeme provoz 1.1.2015. Všechny přípravné práce probíhají před tím.

7 7 Omezení a předpoklady Max 1 hlavní produkt či služba (výrobek, jídlo, …). Max 3 největší konkurenti, dodavatele, odběratele apod. Max 5 typů zaměstnanců, typů administrativních pracovníků, bodů pracovních náplní, druhů strojů, druhů surovin apod. Pravidlo 20/80: odhad příjmů a výdajů, nákladů atd. - ty nejdůležitější položky

8 8 Požadavky Ne učebnicová teorie, ale její praktická realizace Kapitoly 6, 7, 8 agregují vše předchozí Pokud je možné, strukturujte informace do tabulek Závěrem každé kapitoly bude podrobný rozpočet. Pod rozpočtem bude uvedena logika výpočtů.

9 9 Rozpočet 2015 Výdaje Mzdy Materiál … Celkem Příjmy Prodej výrobků Prodej služeb … Celkem

10 10 Doporučoval bych chodit – všechno je propojené Potřebné údaje, které ještě nebyly zjištěny či určeny předchozím postupem, se pokuste odhadnout či sami kvalifikovaně určit Mohou vzniknout problémy a nesrovnalosti, protože děláme plány postupně a není možnost je dynamicky korigovat

11 11 Zdroje Vlastní tvořivost Synek, M. a kol. Podniková ekonomika. Praha: C.H. Beck, např. 2006. Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha: GRADA, např. 2003. Kotler, P. Marketing management. Praha: GRADA, např. 2007. Přednášky Internet

12 12 1. Průzkum a analýza trhu Rozbor oboru podnikání, stručná analýza podnikového okolí Velikost a trendy trhu Cílová skupina zákazníků Existující konkurence Bariéry vstupu na trh Obchodní příležitosti

13 13 2. Popis podnikatelského záměru Popis předmětu podnikání Popis produktu SWOT-analýza konkurenčního postavení Cílový podíl na trhu a objem prodeje (v daném roce) Poslání nebo důvod existence firmy Strategie vzniku a rozvoje firmy Popis strategických (na 5 let) a operativních (na 1 rok) cílů podniku

14 14 3. Marketingový plán Název firmy, logo Cenová politika Plán odbytu (na každý měsíc roku) Odbytová taktika Politika servisu a záruk Podpora prodeje Harmonogram aktivit k podpoře prodeje Marketingový rozpočet na rok

15 15 4. Výroba a plán provozu Předpisové a právní problémy Zeměpisné umístění Popis technologie Potřebný majetek Potřeba zaměstnanců Časový fond výrobních pracovníků Počáteční zásoby Předpokládaní dodavatelé Předběžná kalkulace přímých výrobních nákladů (dle měsíců) Ostatní provozní náklady (za rok)

16 16 5. Organizace, personál a management Organizačně-právní forma podnikání Harmonogram zahajovacích činností před začátkem provozu Organizační struktura podniku Vedoucí pracovníci Ostatní zaměstnanci Otevírací a pracovní doba Časový fond administrativních pracovníků Rozpočet platů a odměn všech zaměstnanců podniku

17 17 6. Ekonomika podniku Celkový rozpočet zahajovacích výdajů Předpokládané zdroje financování zahajovacích výdajů Předpokládané zdroje financování průběžných výdajů a nákladů Průměrná cena kapitálu podniku Rozpočet celkových výdajů a příjmů Zjednodušená počáteční rozvaha Fixní a variabilní náklady Celková kalkulace nákladů Kalkulace nákladů na jednotku Analýza bodu zvratu

18 18 Předpokládaný výsledek činnosti podniku Zjednodušená konečná (výroční) rozvaha Výpočet finančních ukazatelů Výpočet cash flow Výpočet čisté součastné hodnoty očekávaných výnosů Výpočet doby návratnosti investice (podnikání) Posouzení celkové efektivnosti investice (podnikání) Posouzení celkové proveditelnosti projektu a Variantních řešení případných komplikací projektu

19 19 7. Executive summary stručná prezentace pro potenciální investory

20 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Nauka o podniku Seminář. Požadavky Prezenční studium –Prezentace dílčí kapitoly společného podnikatelského planu"

Podobné prezentace


Reklamy Google