Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com."— Transkript prezentace:

1 Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com
ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková

2 Literatura Povinná literatura:
SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing, ISBN Doporučená literatura: VEBER, J. -- SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, ISBN

3 1. Podnikání Původ pojmu podnikání
Kořeny termínu - období středověku, zavedení pojmu 18.stol. - „podnikatel“ obsahově vymezen jako zprostředkovatel (Richard Cantillon, Jean- Baptiste Say) Hlavní aktivitou podnikatele – sjednání obchodu, podnikatel na sebe přebírá i riziko a odpovědnost.

4 1. Podnikání Teorie podnikání
80.léta 20.stol. - samostatná vědní disciplína 2003, Deakins a Freel – tři přístupy k výzkumu podnikání: Ekonomický přístup- J.A.Schumpeter, I.Kirzner Psychologický přístup Sociálně-ekonomický přístup

5 1. Podnikání Tři základní pojetí podnikání
Podnikání jako proces (činnost) Smyslem je vytvoření nové hodnoty. Podnikání jako přístup (metoda) Znaky podnikavého přístupu Podnikání jako hodnotová orientace Společenský a individuální rozměr

6 1. Podnikání Definice podnikání
Právnické pojetí = výklad právní (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v aktuálním znění ) „…soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“ Definice živnosti v živnostenském zákoně (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání)

7 1. Podnikání Bariéry vstupu do podnikání
Psychologické (mýty o podnikání) Informační a administrativní Marketingové a obchodní Manažerské Zdrojové

8 1. Podnikání Přístupy k podnikání Podnikání jako životní styl
Zdrženlivé podnikání Nadějné podnikání Podnikání s potenciálem vysokého růstu Revoluční podnikání

9 1. Podnikání Cíle podnikání
Dosahování zisku - již není vnímáno jako základní cíl podnikání. Zisk Je ovlivnitelný účetními postupy. Chybí mu časová dimenze. Nezohledňuje míru rizika. Tržní hodnota podniku a její maximalizace

10 1. Podnikání Společensky odpovědné podnikání
Základy konceptu – USA, VB – počátek 20.st. Významné podnikatelské osobnosti J.D.Rockefeller, O.Shledon, A.Carnegie ČR – Tomáš Baťa 1953 – Howard R. Bowen: Sociální odpovědnosti obchodníka A.B.Carroll – čtyři základní oblasti Ekonomická odpovědnost(být ziskový, udržitelný) Zákonná (legální) odpovědnost Etická odpovědnost Tzv. dobrovolná odpovědnost (filantropická)

11 1. Podnikání Principy společenské odpovědnosti firem
Princip dobrovolnosti Aktivní spolupráce Angažovanost Dlouhodobost Triple-bottom-line-business Odpovědnost vůči společnosti

12 1. Podnikání Stakeholders (zainteresované osoby, interesenti) Interní
Zaměstnanci Management Jejich rodiny Odbory Vlastníci Externí Zákazníci Dodavatelé Místní společenství Konkurence Orgány samosprávy, instituce státní správy Média


Stáhnout ppt "Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com."

Podobné prezentace


Reklamy Google