Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

2 L ITERATURA Povinná literatura : SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5 Doporučená literatura: VEBER, J. -- SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, 2008. ISBN 978- 80-247-2409-6

3 1.P ODNIKÁNÍ Původ pojmu podnikání Kořeny termínu - období středověku, zavedení pojmu 18.stol. - „podnikatel“ obsahově vymezen jako zprostředkovatel (Richard Cantillon, Jean- Baptiste Say) Hlavní aktivitou podnikatele – sjednání obchodu, podnikatel na sebe přebírá i riziko a odpovědnost.

4 1.P ODNIKÁNÍ Teorie podnikání 80.léta 20.stol. - samostatná vědní disciplína 2003, Deakins a Freel – tři přístupy k výzkumu podnikání: Ekonomický přístup- J.A.Schumpeter, I.Kirzner Psychologický přístup Sociálně-ekonomický přístup

5 1.P ODNIKÁNÍ Tři základní pojetí podnikání Podnikání jako proces (činnost) Smyslem je vytvoření nové hodnoty. Podnikání jako přístup (metoda) Znaky podnikavého přístupu Podnikání jako hodnotová orientace Společenský a individuální rozměr

6 1.P ODNIKÁNÍ Definice podnikání Právnické pojetí = výklad právní (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v aktuálním znění ) „…soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“ Definice živnosti v živnostenském zákoně (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání)

7 1.P ODNIKÁNÍ Bariéry vstupu do podnikání Psychologické (mýty o podnikání) Informační a administrativní Marketingové a obchodní Manažerské Zdrojové

8 1.P ODNIKÁNÍ Přístupy k podnikání Podnikání jako životní styl Zdrženlivé podnikání Nadějné podnikání Podnikání s potenciálem vysokého růstu Revoluční podnikání

9 1.P ODNIKÁNÍ Cíle podnikání Dosahování zisku - již není vnímáno jako základní cíl podnikání. Zisk Je ovlivnitelný účetními postupy. C hybí mu časová dimenze. Nezohledňuje míru rizika. Tržní hodnota podniku a její maximalizace

10 1.P ODNIKÁNÍ Společensky odpovědné podnikání Základy konceptu – USA, VB – počátek 20.st. Významné podnikatelské osobnosti J.D.Rockefeller, O.Shledon, A.Carnegie ČR – Tomáš Baťa 1953 – Howard R. Bowen: Sociální odpovědnosti obchodníka A.B.Carroll – 1979- čtyři základní oblasti Ekonomická odpovědnost(být ziskový, udržitelný) Zákonná (legální) odpovědnost Etická odpovědnost Tzv. dobrovolná odpovědnost (filantropická)

11 1.P ODNIKÁNÍ Principy společenské odpovědnosti firem Princip dobrovolnosti Aktivní spolupráce Angažovanost Dlouhodobost Triple-bottom-line-business Odpovědnost vůči společnosti

12 1.P ODNIKÁNÍ Stakeholders (zainteresované osoby, interesenti) Interní Zaměstnanci Management Jejich rodiny Odbory Vlastníci Externí Zákazníci Dodavatelé Místní společenství Konkurence Orgány samosprávy, instituce státní správy Média


Stáhnout ppt "ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková"

Podobné prezentace


Reklamy Google