Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

2 L ITERATURA Povinná literatura : SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5 Doporučená literatura: VEBER, J. -- SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, 2008. ISBN 978- 80-247-2409-6 Prezentace vychází a vznikla za použití výše uvedené povinné literatury.

3 2. P ODNIKATEL Definice pojmu v obchodním zákoníku: Fyzická nebo právnická osoba Osoba zapsaná v obchodním rejstříku Osoba, která podniká na základě ŽO Osoba, která podniká na základě jiného než ŽO podle zvláštních právních předpisů Osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštního předpisu

4 2. P ODNIKATEL Primární podnikatel – fyzická osoba, vlastník podniku Rentiér – finanční renta Sekundární podnikatel – podnik Podnikatel = hlavní hybatel v podnikání a nositel podnikavosti

5 2. P ODNIKATEL Historický vývoj pojmu podnikatel Kořeny termínu - období středověku- „podnikatel“ obsahově vymezen jako zprostředkovatel, 18.stol. - Richard Cantillon – odděluje pojem podnikatel (nese riziko) od pojmu rentiér 19.stol. – Jean Baptiste Say –zisk podnikatele zisk z kapitálu Podnikatel – osoba plánující, nesoucí riziko, dohlížející, organizující a vlastnící určitý projekt 20.stol. – inovátor (J.A.Schumpeter) Podnikatel = hlavní hybatel, nositel podnikavosti

6 2. P ODNIKATEL Podnikatel Zaměstnanecký poměr Osoba samostatně výdělečně činnáosoba v závislé činnosti Relativní nezávislostZávislost na zaměstnavateli Podnikavost – spojení umu a příslušné aktivity, která směřuje k naplnění smyslu podnikání (dispozice, potenciál, schopnost, dovednost podnikat) Rozhodnutí podnikat radikální změna prostředí

7 2. P ODNIKATEL Faktory ovlivňující rozhodnutí začít podnikat: Místo podnikání = místo, kde žije Zdraví, zázemí, uspokojení z práce Počet zakladatelů, nároky na kapitál, ručení za závazky podniku, daňové zatížení atd. Ekonomický propočet čistého příjmu z podnikání Profesní přístup Teoretik Pragmatik Aktivista Osoba reflektující podstatné

8 2. P ODNIKATEL Podnikatel versus manažer Podnikatel (vlastník) Podnikatelská (vlastnická) strategie – představa nových příležitostí, vnímá změny technologií; buduje jednoduché manažerské struktury Nemá výdrž (nadchne se pro další příležitost) Vyhledává příležitosti a odhaluje ohrožení – klade otázku PROČ? Manažer Jiný pohled na stejnou situaci v podniku Jasně vyčíslitelné a kontrolovatelné zdroje Výdrž zůstat u jedné věci Manažerská strategie – posilování formální moci Odstraňuje neurčitost (optimalizuje účinnost a nákladnost změny) – hledá odpovědi PROTO

9 2. P ODNIKATEL Podnikatelská (vlastnická) strategie Optimalizace vlastnického portfolia Vůdce v podniku při ohrožení Manažerská strategie Strategie manažera podniku, která rozvíjí zadání vlastníka

10 2. P ODNIKATEL Předpoklady úspěšného podnikatele Podnikavost  Dispozice Schopnosti, vědomosti, dovednosti  Osobní vlastnosti Nespecifické, specifické Úspěch motivace  Tlak (push)  Tah (pull)

11 3. P ODNIK Právní definice (obchodní zákoník): Soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají k tomuto účelu sloužit. Obecně: Subjekt, kde dochází k přeměně vstupů na výstupy. Ekonomicky a právně samostatná jednotka, která existuje za účelem podnikání.

12 3. P ODNIK Všeobecné znaky podniku Kombinace výrobních faktorů Princip hospodárnosti Princip finanční rovnováhy Specifické znaky podniku Princip soukromého vlastnictví Princip autonomie Princip ziskovosti

13 3. P ODNIK Malé, střední a velké podniky Omezení malých a středních podniků  Negativní spol. vnímání podnikatelů  Horší přístup ke kapitálu  Vzdělávání v oblasti podnikání  Omezení inovační kapacity  Administrativní zátěž Důvody zániku malých a středních podniků  Podkapitalizace  Špatné cash flow  Nedostatečné plánování a marketing  Snaha vědět o všem a dělat vše sám  Nekontrolovaný růst

14 3. P ODNIK – Ž IVOTNÍ CYKLUS PODNIKU MODEL M ILLER, F RIESEN ; (S YNEK,2002 )


Stáhnout ppt "ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková"

Podobné prezentace


Reklamy Google