Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com."— Transkript prezentace:

1 Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com
ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková

2 Literatura Povinná literatura:
SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing, ISBN Doporučená literatura: VEBER, J. -- SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, ISBN Prezentace vychází a vznikla za použití výše uvedené povinné literatury.

3 2. Podnikatel Definice pojmu v obchodním zákoníku:
Fyzická nebo právnická osoba Osoba zapsaná v obchodním rejstříku Osoba, která podniká na základě ŽO Osoba, která podniká na základě jiného než ŽO podle zvláštních právních předpisů Osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštního předpisu

4 2. Podnikatel Primární podnikatel – fyzická osoba, vlastník podniku
Rentiér – finanční renta Sekundární podnikatel – podnik Podnikatel = hlavní hybatel v podnikání a nositel podnikavosti

5 2. Podnikatel Historický vývoj pojmu podnikatel
Kořeny termínu - období středověku- „podnikatel“ obsahově vymezen jako zprostředkovatel, 18.stol. - Richard Cantillon – odděluje pojem podnikatel (nese riziko) od pojmu rentiér 19.stol. – Jean Baptiste Say – zisk podnikatele zisk z kapitálu Podnikatel – osoba plánující, nesoucí riziko, dohlížející, organizující a vlastnící určitý projekt 20.stol. – inovátor (J.A.Schumpeter) Podnikatel = hlavní hybatel, nositel podnikavosti

6 2. Podnikatel Podnikatel Zaměstnanecký poměr Osoba samostatně výdělečně činná osoba v závislé činnosti Relativní nezávislost Závislost na zaměstnavateli Podnikavost – spojení umu a příslušné aktivity, která směřuje k naplnění smyslu podnikání (dispozice, potenciál, schopnost, dovednost podnikat) Rozhodnutí podnikat radikální změna prostředí

7 2. Podnikatel Faktory ovlivňující rozhodnutí začít podnikat:
Místo podnikání = místo, kde žije Zdraví, zázemí, uspokojení z práce Počet zakladatelů, nároky na kapitál, ručení za závazky podniku, daňové zatížení atd. Ekonomický propočet čistého příjmu z podnikání Profesní přístup Teoretik Pragmatik Aktivista Osoba reflektující podstatné

8 2. Podnikatel Podnikatel versus manažer Podnikatel (vlastník)
Podnikatelská (vlastnická) strategie – představa nových příležitostí, vnímá změny technologií; buduje jednoduché manažerské struktury Nemá výdrž (nadchne se pro další příležitost) Vyhledává příležitosti a odhaluje ohrožení – klade otázku PROČ? Manažer Jiný pohled na stejnou situaci v podniku Jasně vyčíslitelné a kontrolovatelné zdroje Výdrž zůstat u jedné věci Manažerská strategie – posilování formální moci Odstraňuje neurčitost (optimalizuje účinnost a nákladnost změny) – hledá odpovědi PROTO

9 2. Podnikatel Podnikatelská (vlastnická) strategie
Optimalizace vlastnického portfolia Vůdce v podniku při ohrožení Manažerská strategie Strategie manažera podniku, která rozvíjí zadání vlastníka

10 2. Podnikatel Předpoklady úspěšného podnikatele Podnikavost
Dispozice Schopnosti, vědomosti, dovednosti Osobní vlastnosti Nespecifické, specifické Úspěch motivace Tlak (push) Tah (pull)

11 3. Podnik Právní definice (obchodní zákoník):
Soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají k tomuto účelu sloužit. Obecně: Subjekt, kde dochází k přeměně vstupů na výstupy. Ekonomicky a právně samostatná jednotka, která existuje za účelem podnikání.

12 3. Podnik Všeobecné znaky podniku Kombinace výrobních faktorů
Princip hospodárnosti Princip finanční rovnováhy Specifické znaky podniku Princip soukromého vlastnictví Princip autonomie Princip ziskovosti

13 3. Podnik Malé, střední a velké podniky
Omezení malých a středních podniků Negativní spol. vnímání podnikatelů Horší přístup ke kapitálu Vzdělávání v oblasti podnikání Omezení inovační kapacity Administrativní zátěž Důvody zániku malých a středních podniků Podkapitalizace Špatné cash flow Nedostatečné plánování a marketing Snaha vědět o všem a dělat vše sám Nekontrolovaný růst

14 3. Podnik – Životní cyklus podniku model Miller, Friesen; (Synek,2002)


Stáhnout ppt "Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com."

Podobné prezentace


Reklamy Google