Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com."— Transkript prezentace:

1 Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com
ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková

2 Literatura Povinná literatura:
SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing, ISBN Doporučená literatura: VEBER, J. -- SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, ISBN Prezentace vychází a vznikla za použití výše uvedené povinné literatury.

3 3. Podnik Právní definice (obchodní zákoník):
Soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají k tomuto účelu sloužit. Obecně: Subjekt, kde dochází k přeměně vstupů na výstupy. Ekonomicky a právně samostatná jednotka, která existuje za účelem podnikání.

4 3. Podnik Všeobecné znaky podniku Kombinace výrobních faktorů
Princip hospodárnosti Princip finanční rovnováhy Specifické znaky podniku Princip soukromého vlastnictví Princip autonomie Princip ziskovosti

5 3. Členění podniků podle doporučení Evropské komise (zdroj: http://cs

6 3. Podnik Podpora malého a středního podnikání
SME (Small and Medium Enterprise) nebo SMB (Small and Medium Business) Zákon č.47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání v akt. znění Podniky ucházející se o podporu podle tohoto zákona musí splňovat 4 kritéria: Počet zaměstnanců Roční obrat Výše aktiv Nezávislost

7 3. Podnik Význam MSP v EU I. 99% všech evropských firem
70% všech pracovních míst v EU 60% HDP EU Nejdynamičtěji se rozvíjejí zásadní význam pro růst konkurenceschopnosti EU Jejich podpora priorita EU Evropský akt pro malé a střední podniky („Small Business Act“ for Europe – SBA)

8 3. Podnik Význam MSP v EU II.
Absorbují pracovní síly uvolněné velkými podniky Působí proti posilování monopolních tendencí Reprezentují místní kapitál Jejich existence stabilizuje společnost Garantují nejběžnější svobody

9 3. Podnik Hlavní výhody MSP Pružné reagování na změny (flexibilita)
Rychlost přijímání podnikatelských rozhodnutí Jednoduchá organizační struktura Blízký vztah k zákazníkovi Méně rozsáhlá administrativa Menší náročnost na energie a suroviny

10 3. Podnik Omezení malých a středních podniků
Negativní spol. vnímání podnikatelů Horší přístup ke kapitálu Vzdělávání v oblasti podnikání Omezení inovační kapacity Administrativní zátěž Důvody zániku malých a středních podniků Podkapitalizace Špatné cash flow Nedostatečné plánování a marketing Snaha vědět o všem a dělat vše sám Nekontrolovaný růst

11 3. Podnik Faktory spojené se selháváním MSP
Nedostatek předchozích manažerských zkušeností, zkušeností v roli podnikatele Nedostatek marketingových dovedností Podnik je založen a řízen jednou osobou Nevyužívání obchodních poradců Závislost na jednom velkém zákazníkovi

12 3. Podnik Význam velkých podniků
Přinášejí know-how, přístupy na zahraniční trhy Vytvářejí nová pracovní místa Negativa velkých podniků Ničí domácí konkurenci Po jejich odchodu z regionu zůstávají významné počty lidí bez práce

13 3. Podnik Výhody velkých podniků Postavení na trhu Kapitálová síla
Centralizovaný nákup, distribuce, reklama Efekt nízkých nákladů vyplývajících z rozsahu Snadnější přístup ke kapitálu a zdrojům Omezení velkých podniků Méně pružné Vysoká míra byrokracie Vysoké náklady na správu firmy

14 3. Podnik – Životní cyklus podniku model Miller, Friesen; (Synek,2002)

15 3. Podnik Charakteristiky hlavních stádií vývoje podniku 1. Existence
(Model Churchilla a Lewisové) 1. Existence umístění podniku na trhu, získání dostatečného počtu zákazníků 2. Přežití tvorba zisku, realizace pozitivního cash-flow, řízení rizika. 3. Úspěch rozhodování o expandování, variantní zpracování strategie růstu. 4. Rozlet problémy delegování pravomocí a dostatku financí, otázka rychlosti růstu. 5. Vyspělost zdrojů upevňování a kontrola finančních příjmů, které přinesl rychlý růst


Stáhnout ppt "Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com."

Podobné prezentace


Reklamy Google