Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Malé a střední podnikání Small and Medium Enterprise.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Malé a střední podnikání Small and Medium Enterprise."— Transkript prezentace:

1 Malé a střední podnikání Small and Medium Enterprise

2 Ministerstvo průmyslu a obchodu Koncepce rozvoje malého a středního podnikání v letech 2014 — 2020. V intencích představ EK. Obsahuje: - analýzu současného podnikatelského prostředí, - hodnocení dosažených výsledků, které přinesla předchozí politika podpory MSP, - nastiňuje koncepci rozvoje MSP v dalším období, - formuluje způsob realizace a finanční rámec podpory MSP.

3 Koncepce rozvoje MSP 2014 - 2020 (MPO) Jednou z priorit vlády ČR je podpora konkurenceschopnosti MSP. MSP reprezentují: více než 1 milion podnikatelských subjektů, tj. 99,84 % všech podnikatelů. zaměstnávají přes 1,8 mil. zaměstnanců, což představuje 61 % všech pracovníků na vývozu se podílí cca 51 %, na dovozu cca 56 %.

4 Strategické priority MPO: Kultivace podnikatelského prostředí a Rozvoj poradenských služeb - Zlepšování podnikatelského prostředí, snižování administrativní zátěž, rozvoj poradenských služeb a vzdělávání pro podnikání, přístup k informacím, Rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací – podpora začínajících inovativních MSP, podpora spolupráce firem a výzkumných organizací, podpora designu, Podpora podnikatelské a inovační infrastruktury - rozvoj průmyslových zón, podpora podnikatelských inkubátorů, Podpora internacionalizace MSP – snižování překážek obchodu přes hranice Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice - modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti, zavádění a modernizace systémů měření a regulace

5 Význam MSP na trhu vyplňují tržní „niky“ tam, kde to pro velké podniky není efektivní (např. speciální služby…) působí v teritoriích, které jsou pro velké podniky nezajímavé a tím napomáhají rozvoji i zaostalejších regionů, vytvářejí nová pracovní místa aniž by vynakládaly yysoké kapitálové náklady, jsou flexibilní, díky své „malosti“ dokážou se rychle přizpůsobit změnám trhu, umí čerpat výhody lokálních zdrojů, skrývají v sobě velký potenciál ženského podnikání, který není dosud plně využít.

6 Definice MSP Definice velikosti MSP mají význam zejména pro statistické účely a pro vymezení těch podniků, které mohou čerpat z podpor a výhod (fondy EU, státní dotační programy) určených právě pro tento specifický sektor hospodářství

7 Střední podnik Je to podnik, který a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR

8 Malý podnik a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR.

9 Drobný (mikro) podnik a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze (majetek), nebo obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR. Všichni musí splňovat kritérium nezávislosti tj., že není vlastněn z 25 % a více subjektem, který definici MSP nesplňuje.

10

11 Podnikatelské prostředí - Hodnocení světové banky: „Doing Business“ 2013 – ČR zaujímá 65. místo ze 183 hodnocených zemí Oproti roku 2011 si Česko polepšilo ze 70. místa na 64. místo Oproti roku 2012 si Česko pohoršilo o jedno místo na 65. místo Zdroj: Světová banka „Doing Business“, 2013

12

13 Sledované indikátory podmínky pro nastartování podnikání – procedury, čas, náklady a minimální základní kapitál, obtížnost získání stavebního povoleni – procedury, čas, náklady na získání stavebního povolení, zaměstnávání zaměstnanců – index obtížnosti zaměstnat pracovní sílu, index nepružnosti v pracovně právních vztazích, nákup a prodej majetku – procedury, čas a náklady spojené s nákupem a prodejem komerčních nemovitostí, možnosti získání úvěru – index síly právních předpisů, index informovanosti o úvěrech, ochrana investora – index síly ochrany investora, daňová zátěž – počet, čas na přípravu a vyplnění daňových přiznání, podíl celkové daňové zátěže na hrubém zisku, obchodování přes hranice – dokumenty, náklady a čas spojený s vývozem a dovozem, efektivnost soudů při řešení obchodních sporů – procedury, náklady a čas na řešení obchodních sporů, proces ukončení podnikání, možnost napojení na elektřinu. Pořadí zemí určuje průměr, spočtený z těchto deseti indexů.

14

15 Připojení na elektřinu - srovnání

16

17 Proces získání stavebního povolení

18

19 Placení daní - srovnání

20

21


Stáhnout ppt "Malé a střední podnikání Small and Medium Enterprise."

Podobné prezentace


Reklamy Google