Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 významným stabilizujícím sociálním prvkem – absorpce uvolněných prac. sil,  vyplňují tržní „niky“ tam, kde to pro velké podniky není efektivní,  působí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " významným stabilizujícím sociálním prvkem – absorpce uvolněných prac. sil,  vyplňují tržní „niky“ tam, kde to pro velké podniky není efektivní,  působí."— Transkript prezentace:

1

2  významným stabilizujícím sociálním prvkem – absorpce uvolněných prac. sil,  vyplňují tržní „niky“ tam, kde to pro velké podniky není efektivní,  působí v takových teritoriích, které jsou pro velké podniky nezajímavé a tím napomáhají rozvoji i zaostalejších regionů,  mají velký potenciál dát hospodářství dynamický impuls,  vytvářejí nová pracovní místa aniž by vynakládaly vysoké kapitálové náklady,

3  jsou flexibilní, dokážou se rychle přizpůsobit změnám trhu,  mají schopnost být inovativní vzhledem ke změnám v chování zákazníků, vytvářejí vhodné prostředí pro realizaci inovací v podnikání,  umí čerpat výhody dostupnosti lokálních zdrojů,  skrývají v sobě velký potenciál ženského podnikání, který není dosud plně využít.

4 Tvoří informační bázi pro sestavení politiky EK vůči MSP.  „Small Business Act“ (SBA),  “SBA Fact Sheets”,  „Flash Eurobarometer: Entrepreneurship in the EU…“ http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures- analysis/eurobarometer/fl283_en.pdf a mnohé další, jejichž výsledky jsou dnes obecně respektované prokazují, že malé a střední podniky (MSP) hrají významnou roli v ekonomické realitě každé země.

5  V České republice připadá MSP na tisíc obyvatel největší počet mezi členskými státy EU.  V Česku prošlo kurzem či jiným druhem vzdělávání k podnikatelství pouze 16 % absolventů, ve srovnání s EU průměrem je to poloviční hodnota.  Studie uvádí, že druhý rok podnikání „přežije“ v Česku pouze 61 % (z toho 66 % shledává toto vzdělání v podnikatelství prospěšné), v EU přežije 73 %.  Plánované prostředky ze strukturálních fondů určené ke stimulaci podnikání MSP v ČR v období 2007–2013 činí pouze 5,6 % oproti 9,5 % v průměru za EU.  ČR také vykazuje podprůměrný podíl rizikového kapitálu na financování počátečního rozvoje a expanze MSP v poměru k HDP.

6  Čas požadovaný na administrativní záležitosti jako % z pracovního času uvádí čeští podnikatelé 8 % (EU 7 %).  Náklady na pracovní sílu nejen v MSP jsou zatíženy odvody (sociální a zdravotní zabezpečení) nejvíce ze všech zemí EU - 34 % ze mzdových nákladů.  Účast MSP na státních zakázkách ve výši 59 % značně převyšuje EU 27 42 % a stejně tak podíl celkové státní podpory určené pro malé a střední podniky je vyšší než průměr EU-27 (22 % oproti zhruba 11 % v EU).  V oblasti posuzování znalostí a inovací v MSP Česko na základě třinácti kritérií celkově převyšuje průměr EU. Např. podíl MSP, které vyvinuly nový produkt je 71 % oproti EU 27 63 %. Podíl zaměstnanců dále se vzdělávajících 59 % proti 33 % EU 27.  Ukazatel možnosti získání úvěru, jenž měří relativní sílu zákonných práv a hloubku informací o úvěru, jakož i průměrné zpoždění plateb (18 dní) jsou na stejné úrovni jako průměr EU- 27.

7  V oblasti ŽP je třeba poznamenat, že ačkoli MSP využívají jednoduchých nástrojů pro úsporu energie, je to 43 % MSP v ČR, které je uplatňují, oproti 29 % v EU. Avšak výdaje MSP na životní prostředí jsou v ČR mnohem nižší než v EU.  V mezinárodním obchodu MSP v ČR zaostávají za svými evropskými kolegy. Pokud srovnáme potřebné procedury nezbytné podstoupit při exportu a dovozu zboží a pokud ukazatel převedeme na potřebné dny k jejich zajištění, pak v ČR tyto zaberou 16 respektive 18 dní, oproti 13 dnům pro oba případy v průměru v zemích EU.  Pouze 9 % MSP vyváží do ciziny – tj. mimo EU (v průměru v EU údaj činí 12 %).

8

9

10 Ve stavebnictví představují MSP více než 85 %ní zaměstnanost (v českém stavebnictví pracuje 79 % zaměstnanců v MSP).

11

12

13

14

15

16

17


Stáhnout ppt " významným stabilizujícím sociálním prvkem – absorpce uvolněných prac. sil,  vyplňují tržní „niky“ tam, kde to pro velké podniky není efektivní,  působí."

Podobné prezentace


Reklamy Google