Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Workshop ke konceptu společenské odpovědnosti firem - CSR - Klára Tichá partner rozvojového partnerství Equal Aspra, a.s. Moderní formy péče o zaměstnance.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Workshop ke konceptu společenské odpovědnosti firem - CSR - Klára Tichá partner rozvojového partnerství Equal Aspra, a.s. Moderní formy péče o zaměstnance."— Transkript prezentace:

1 Workshop ke konceptu společenské odpovědnosti firem - CSR - Klára Tichá partner rozvojového partnerství Equal Aspra, a.s. Moderní formy péče o zaměstnance – dobrá praxe zámeček Větruše, Ústí n. Labem, 6.listopadu 2007

2 Na úvod … Seznámení: vaše jméno, pozice, vztah k/zkušenosti se Společenskou odpovědností firem (CSR/SOF) Má vaše firma zavedenou Společenskou odpovědnost firem ?

3 Aktivita 1 Dotazník Evropské komise Pokuste se definovat společenskou odpovědnost (vaší firmy) – znaky, témata,.. Význam/přínosy CSR

4 Definice Společenské odpovědnosti firem - CSR Corporate Social Responsibility – Společenská odpovědnost firem Dokument Evropské komise, tzv. Zelená kniha (2001): „Společenská odpovědnost firem je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací ve spolupráci se zainteresovanými stranami podniku, neboli stakeholdery.“

5 Definice CSR Definice Business Leaders Fora a členských firem v ČR: „CSR je dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají.“

6 Kdo jsou stakeholders? - zainteresované strany- …všechny osoby, instituce, organizace, které mají vliv na chod podniku nebo jsou jím ovlivněny: investoři, zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři, zástupci státní správy, média, odbory, mezinárodní organizace a další.

7 Aktivita 2 Před zahájením CSR aktivit proveďte analýzu zainteresovaných stran Kteří jednotlivci či skupiny ovlivňují (a jak) váš podnik? Co od vás očekávají? Které jednotlivce či skupiny ovlivňuje váš podnik ? Které vztahy jsou pro vaši organizaci klíčové?

8 Klíčoví stakeholders Zdroj: Bateman, Tom: Thinking About Corporate Social Responsibility. 2003. (Upraveno)

9 Základní charakteristiky CSR Tři „Pé“ – tři pilíře PROFIT - zisk / ekonomický pilíř PEOPLE - lidé / sociální pilíř PLANET - planeta / environmentální pilíř dobrovolnost důvěryhodnost dlouhodobost dialog se stakeholders inovace

10 Aktivita 3 Příklady CSR chování firem v rámci jednotlivých pilířů (ekonomický, sociální, environmentální) Aktivity, které jsou nad rámec zákonných povinností podniku a mají za cíl motivovat, zvyšovat loajalitu vůči podniku, posílit důvěryhodnost firmy, zkvalitnit vztahy atd.

11 Triple bottom line – Tři Pé www.blf.cz

12 Přínosy CSR Zvyšuje schopnost získávat a udržet zaměstnance Přitažlivost pro investory Růst prodeje a věrnosti zákazníků Snížení nákladů, zvýšení efektivity Růst produktivity a kvality Přímé finanční úspory spojené s ekologickým chováním Snížení rizika a růst řízení rizik Konkurenceschopnost a odbyt Zlepšení image a pověsti značky → silná pozice na trhu Odlišení od konkurence → zviditelnění značky www.csrnetwork.com

13 Aktivita 4 Pokuste se představit vlastní dobrou praxi (formulář BLF)

14 CSR v praxi V praxi to pro firmy znamená… pěstují dobré vztahy se svými zaměstnanci podporují region, ve kterém působí snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí dobrovolně stanovují vysoké etické standardy Takové firmy se stávají… nositeli pozitivních trendů odlišují se od konkurence žádaným partnerem podobně smýšlejících firem atraktivním zaměstnavatelem.

15 Spolupráce se stakeholdery Vyhotovit seznam stakeholderů a rozdělit je do skupin Porozumět jejich požadavkům a očekávání Naplánovat proces navázání dialogu a spolupráce Zahájit dialog Udržovat dialog, kooperovat a využívat zpětnou vazbu

16 Zavádění CSR www.blf.cz

17 Měření přínosů CSR CSR - investice do nehmotných aktiv podniku, které lze ohodnotit pomocí indikátorů, které v dlouhodobém horizontu přináší firmě měřitelný finanční prospěch Příklad Spokojenost a věrnost zákazníků → průzkum zákazníků, počet opakovaných objednávek, počet reklamací → posílení pozice na trhu, zvýšení obratu

18 Komunikace CSR Sdělujete, co děláte v oblasti CSR = poskytujete informace o hodnotách své společnosti + o výrobcích či službách → odlišujete se od ostatních podniků → získáváte konkurenční výhodu

19 Formy komunikace CSR INTERNÍ – se zaměstnanci a spolupracovníky - pečlivě vysvětlete proč, co a jak se ve vašem podniku v souvislosti se CSR děje EXTERNÍ – s okolím – dejte vědět ostatním, že jste odpovědní.

20 Nástroje komunikace CSR firemní webové stránky – informace, speciální emailová adresa, prostor pro otázky výroční zprávy CSR v tištěné i elektronické verzi oznámení zasílaná elektronickou či klasickou poštou bezplatná telefonní linka média – PR aktivity, placená inzerce.

21 Aktivita 5 Porovnejte CSR reporty z různých organizací

22 Informace na závěr CSR Market ISO 26 000 a jiné standardy a normy Zdroje informací Dobré praxe

23 Závěrem CSR jako nástroj vedoucí k úspěšnému podnikání Pro-aktivně pomáhá budovat nové strategie a přístupy v souladu s obchodní strategií firmy CSR strategie prochází firemní filozofií od vrcholového vedení směrem dolů a vrací se opět nahoru do vrcholového vedení

24 Děkuji za pozornost a hezký zbytek dne! Klára Tichá Aspra, a.s. klara.ticha@aspra.cz www.aspra.cz


Stáhnout ppt "Workshop ke konceptu společenské odpovědnosti firem - CSR - Klára Tichá partner rozvojového partnerství Equal Aspra, a.s. Moderní formy péče o zaměstnance."

Podobné prezentace


Reklamy Google