Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společenská odpovědnost firem jako součást firemní strategie Ing. Tomáš Nejedlo partner rozvojového partnerství Business Leaders Forum Best Western Hotel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společenská odpovědnost firem jako součást firemní strategie Ing. Tomáš Nejedlo partner rozvojového partnerství Business Leaders Forum Best Western Hotel."— Transkript prezentace:

1 Společenská odpovědnost firem jako součást firemní strategie Ing. Tomáš Nejedlo partner rozvojového partnerství Business Leaders Forum Best Western Hotel Vladimir, Ústi nad Labem, Masarykova 36 15. února 2007

2 Současný stav Zákazníci – vyžadují informace o původu výrobku o nezávadnosti o bezpečnosti o šetrnosti k ŽP Zaměstnanci – apelují na péči zaměstnavatele – chtějí sladit profesní a osobní život

3 DALŠÍ STAKEHOLDERS – uvědomují si svou důležitost, jsou nároční Vlády – vytvářejí konstantní tlak na regulace Akcionáři – začínají vnímat pozitiva na spolupráci s neziskovým sektorem Média/zájmové skupiny – sledují transparentnost chování firem odhalování nepravostí) -> snaha změnit jejich chování Samospráva (Communities) – důraz na vše výše zmíněné + důraz na místní dopady

4 Firmy jsou vystaveny stále většímu srovnávání a porovnávání na různých kvalitativních úrovních Globalizace spolu s informační společností vytváří větší vizibilitu Firmy mají potřebu demonstrovat svůj zájem být společensky odpovědné

5 Co je CSR? Corporate Social Responsibility společenská odpovědnost firem „ dobrovolný závazek podniků chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, kde podnikají.“

6 Společenská odpovědnost firem = optimalizace zisku 200720082009201020112012 ZISK

7 Základní charakteristika CSR 3 oblasti 1. ekonomická 2. sociální 3. environmentální dobrovolnost dlouhodobost důvěryhodnost dialog se stakeholders

8 Ekonomická oblast Sociální oblast Ekologická oblast kodex podnikatelskéhochování firmy (etickýkodex) transparentnost odmítnutí korupce chování k zákazníkům chování k dodavatelům chování k investorům vztahy s akcionáři ochrana duševníhovlastnictví zdraví a bezpečnostzaměstnanců rozvoj lidského kapitálu,vzdělávání zaměstnanců vyváženost pracovníhoa osobního životazaměstnanců firemní filantropie rovné příležitosti rozmanitost napracovišti zajištění rekvalifikacepropouštěných ekologická firemní politika materiály, přeprava, balení užívání energie/vody environmentální management ochrana přírodních zdrojů soulad s národními a mezinárodními standardy zmenšování negativních dopadů na ŽP

9 Přínosy CSR dobrá reputace firmy, lepší firemní image a posílení věrnosti značce atraktivita firmy pro kvalitní a talentované potenciální zaměstnance zvýšená loajalita a produktivita zaměstnanců vyšší úroveň spokojenosti a věrnosti zákazníků a z ní plynoucí dlouhodobé vazby odlišení se od konkurence v očích spotřebitelů lepší vztahy s okolím a veřejnými orgány úspory nákladů např. na risk management

10 V praxi to znamená, že firmy… pěstují dobré vztahy se svými zaměstnanci podporují region, ve kterém působí snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí dobrovolně stanovují vysoké etické standardy Takové firmy se stávají… nositeli pozitivních trendů odlišují se od konkurence žádaným partnerem podobně smýšlejících firem atraktivním zaměstnavatelem.

11 CSR není projekt, je součástí strategie 1. Nadefinování klíčových vztahů firmy (stakeholders) 2. Formulace základních hodnot a cílů firmy ve vztahu ke každé skupině 3. Stanovení strategie pro dosažení cílů 4. Určení měřitelných indikátorů pro hodnocení dosažení cílů

12 Co očekává zaměstnanec Co očekává zaměstnavatel 1. VYSOKÉ NÁROKY 2. SPRAVEDLIVÝ PŘÍSTUP K ZAMĚSTNANCŮM 3. JISTOTY A MOTIVACE 1 POSLÁNÍ: Pomáhat zaměstnancům v jejich osobnostním a profesionálním růstu, aby mohli naplno rozvíjet svůj vlastní potenciál STRATEGIE: Dlouhodobé pracovní smlouvy Transparentní a motivující systém odměňování Tréninkový a rozvojový program pro zaměstnance Pravidelné setkání pracovního týmu 2 3 INDIKÁTORY Fluktuace zaměstnanců Počet hodin školení pro zaměstnance Míra růstu reálných mezd zaměstnanců

13 Komunikace CSR Sdělujete, co děláte v oblasti CSR poskytujete informace o hodnotách své společnosti + o výrobcích či službách odlišujete se od ostatních podniků získáváte konkurenční výhodu Malé a střední podniky: reakce okolí na CSR obvykle silná a pozitivní (MSP jsou blíže obcím i občanům) www.csr-online.cz

14 Závěrem CSR jako nástroj vedoucí k úspěšnému podnikání Pro-aktivně pomáhá budovat nové strategie a přístupy v souladu s obchodní strategií firmy CSR strategie prochází firemní filosofií od vrcholového vedení směrem dolů a vrací se opět nahoru do vrcholového vedení

15 Děkuji za pozornost. Ing. Tomáš Nejedlo Business Leaders Forum E-mail: nejedlo@blf.cz www.blf.cz www.csr-online.cz


Stáhnout ppt "Společenská odpovědnost firem jako součást firemní strategie Ing. Tomáš Nejedlo partner rozvojového partnerství Business Leaders Forum Best Western Hotel."

Podobné prezentace


Reklamy Google