Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společenská odpovědnost firem jako součást firemní strategie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společenská odpovědnost firem jako součást firemní strategie"— Transkript prezentace:

1 Společenská odpovědnost firem jako součást firemní strategie
Ing. Tomáš Nejedlo partner rozvojového partnerství Business Leaders Forum Best Western Hotel Vladimir, Ústi nad Labem, Masarykova 36 15. února 2007

2 Současný stav Zákazníci – vyžadují informace o původu výrobku
o nezávadnosti o bezpečnosti o šetrnosti k ŽP Zaměstnanci – apelují na péči zaměstnavatele – chtějí sladit profesní a osobní život Základní pravidla: 1) šablony v programu lze využívat s jediným omezením – lze volně psát do textových okem tak aby se písmo nezmenšilo !!! Pro tisk je nutno písmo obarvit na černou barvu !!!

3 Vlády – vytvářejí konstantní tlak na regulace
DALŠÍ STAKEHOLDERS – uvědomují si svou důležitost, jsou nároční Vlády – vytvářejí konstantní tlak na regulace Akcionáři – začínají vnímat pozitiva na spolupráci s neziskovým sektorem Média/zájmové skupiny – sledují transparentnost chování firem odhalování nepravostí) > snaha změnit jejich chování Samospráva (Communities) – důraz na vše výše zmíněné důraz na místní dopady Základní pravidla: 1) šablony v programu lze využívat s jediným omezením – lze volně psát do textových okem tak aby se písmo nezmenšilo !!! Pro tisk je nutno písmo obarvit na černou barvu !!!

4 Globalizace spolu s informační společností vytváří větší vizibilitu
Firmy jsou vystaveny stále většímu srovnávání a porovnávání na různých kvalitativních úrovních Globalizace spolu s informační společností vytváří větší vizibilitu Firmy mají potřebu demonstrovat svůj zájem být společensky odpovědné Základní pravidla: 1) šablony v programu lze využívat s jediným omezením – lze volně psát do textových okem tak aby se písmo nezmenšilo !!! Pro tisk je nutno písmo obarvit na černou barvu !!!

5 Corporate Social Responsibility společenská odpovědnost firem
Co je CSR? Corporate Social Responsibility společenská odpovědnost firem „dobrovolný závazek podniků chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, kde podnikají.“ Základní pravidla: 1) šablony v programu lze využívat s jediným omezením – lze volně psát do textových okem tak aby se písmo nezmenšilo !!! Pro tisk je nutno písmo obarvit na černou barvu !!!

6 Společenská odpovědnost firem = optimalizace zisku
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Základní pravidla: 1) šablony v programu lze využívat s jediným omezením – lze volně psát do textových okem tak aby se písmo nezmenšilo !!! Pro tisk je nutno písmo obarvit na černou barvu !!! ZISK

7 Základní charakteristika CSR
3 oblasti 1. ekonomická 2. sociální 3. environmentální dobrovolnost dlouhodobost důvěryhodnost dialog se stakeholders Základní pravidla: 1) šablony v programu lze využívat s jediným omezením – lze volně psát do textových okem tak aby se písmo nezmenšilo !!! Pro tisk je nutno písmo obarvit na černou barvu !!!

8 Ekonomická oblast Sociální oblast Ekologická oblast
kodex podnikatelského chování firmy (etický kodex) transparentnost odmítnutí korupce chování k zákazníkům chování k dodavatelům chování k investorům vztahy s akcionáři ochrana duševního vlastnictví zdraví a bezpečnost zaměstnanců rozvoj lidského kapitálu, vzdělávání zaměstnanců vyváženost pracovního a osobního života zaměstnanců firemní filantropie rovné příležitosti rozmanitost na pracovišti zajištění rekvalifikace propouštěných ekologická firemní politika materiály, přeprava, balení užívání energie/vody environmentální management ochrana přírodních zdrojů soulad s národními a mezinárodními standardy zmenšování negativních dopadů na ŽP Základní pravidla: 1) šablony v programu lze využívat s jediným omezením – lze volně psát do textových okem tak aby se písmo nezmenšilo !!! Pro tisk je nutno písmo obarvit na černou barvu !!!

9 Přínosy CSR dobrá reputace firmy, lepší firemní image a posílení věrnosti značce atraktivita firmy pro kvalitní a talentované potenciální zaměstnance zvýšená loajalita a produktivita zaměstnanců vyšší úroveň spokojenosti a věrnosti zákazníků a z ní plynoucí dlouhodobé vazby odlišení se od konkurence v očích spotřebitelů lepší vztahy s okolím a veřejnými orgány úspory nákladů např. na risk management Základní pravidla: 1) šablony v programu lze využívat s jediným omezením – lze volně psát do textových okem tak aby se písmo nezmenšilo !!! Pro tisk je nutno písmo obarvit na černou barvu !!!

10 Takové firmy se stávají…
V praxi to znamená, že firmy… pěstují dobré vztahy se svými zaměstnanci podporují region, ve kterém působí snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí dobrovolně stanovují vysoké etické standardy Takové firmy se stávají… nositeli pozitivních trendů odlišují se od konkurence žádaným partnerem podobně smýšlejících firem atraktivním zaměstnavatelem. Základní pravidla: 1) šablony v programu lze využívat s jediným omezením – lze volně psát do textových okem tak aby se písmo nezmenšilo !!! Pro tisk je nutno písmo obarvit na černou barvu !!!

11 CSR není projekt, je součástí strategie
4. Určení měřitelných indikátorů pro hodnocení dosažení cílů 3. Stanovení strategie pro dosažení cílů Základní pravidla: 1) šablony v programu lze využívat s jediným omezením – lze volně psát do textových okem tak aby se písmo nezmenšilo !!! Pro tisk je nutno písmo obarvit na černou barvu !!! 2. Formulace základních hodnot a cílů firmy ve vztahu ke každé skupině Nadefinování klíčových vztahů firmy (stakeholders)

12 Co očekává zaměstnanec Co očekává zaměstnavatel
POSLÁNÍ: Pomáhat zaměstnancům v jejich osobnostním a profesionálním růstu, aby mohli naplno rozvíjet svůj vlastní potenciál 1 1. VYSOKÉ NÁROKY 2. SPRAVEDLIVÝ PŘÍSTUP K ZAMĚSTNANCŮM 3. JISTOTY A MOTIVACE STRATEGIE: Dlouhodobé pracovní smlouvy Transparentní a motivující systém odměňování Tréninkový a rozvojový program pro zaměstnance Pravidelné setkání pracovního týmu 2 Základní pravidla: 1) šablony v programu lze využívat s jediným omezením – lze volně psát do textových okem tak aby se písmo nezmenšilo !!! Pro tisk je nutno písmo obarvit na černou barvu !!! INDIKÁTORY Fluktuace zaměstnanců Počet hodin školení pro zaměstnance Míra růstu reálných mezd zaměstnanců 3

13 Komunikace CSR Sdělujete, co děláte v oblasti CSR
poskytujete informace o hodnotách své společnosti + o výrobcích či službách odlišujete se od ostatních podniků získáváte konkurenční výhodu Malé a střední podniky: reakce okolí na CSR obvykle silná a pozitivní (MSP jsou blíže obcím i občanům) Základní pravidla: 1) šablony v programu lze využívat s jediným omezením – lze volně psát do textových okem tak aby se písmo nezmenšilo !!! Pro tisk je nutno písmo obarvit na černou barvu !!!

14 Závěrem CSR jako nástroj vedoucí k úspěšnému podnikání
Pro-aktivně pomáhá budovat nové strategie a přístupy v souladu s obchodní strategií firmy CSR strategie prochází firemní filosofií od vrcholového vedení směrem dolů a vrací se opět nahoru do vrcholového vedení Základní pravidla: 1) šablony v programu lze využívat s jediným omezením – lze volně psát do textových okem tak aby se písmo nezmenšilo !!! Pro tisk je nutno písmo obarvit na černou barvu !!!

15 Děkuji za pozornost. Ing. Tomáš Nejedlo Business Leaders Forum
Základní pravidla: 1) šablony v programu lze využívat s jediným omezením – lze volně psát do textových okem tak aby se písmo nezmenšilo !!! Pro tisk je nutno písmo obarvit na černou barvu !!!


Stáhnout ppt "Společenská odpovědnost firem jako součást firemní strategie"

Podobné prezentace


Reklamy Google