Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie Hospodářského Růstu – vazba na klastry

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie Hospodářského Růstu – vazba na klastry"— Transkript prezentace:

1 Strategie Hospodářského Růstu – vazba na klastry
Konference Klastry 2005, Brno, 30.května Martin Jahn

2 Co očekávat od SHR Připravit stručnou vizi pro růst ekonomiky
Stanovit jasné cíle vedoucí k naplnění vize Definovat mantinely, založit principy, v nichž by se ekonomika měla pohybovat Identifikovat podle současného know-how nástroje k dosažení cílů a měření výsledků

3 Schéma SHR

4 Česká republika – znalostně technologické centrum Evropy
Institucionální prostředí pro podnikání Zdroje financování Infrastruktura Rozvoj lidských zdrojů Výzkum, vývoj a inovace Příznivé legislativní prostředí Zajistit dostatek zdrojů z EU a mez. institucí Zvýšit mobilitu osob, zboží a informací Zvýšit flexibilitu vzdělávací soustavy Posílit výzkum a vývoj jako zdroj inovací Zajistit efektivní a výkonnou veřejnou službu Maximalizovat příliv investic a efektivně privatizovat majetek Urychlit realizaci inv. záměrů veř. a soukr. sektoru Zvýšit vzdělanost starší generace Podpořit spolupráci veř. a soukr.sektoru ve VaV Konkurenceschopná daňová soustava Prostředí pro partnerství veřejného a soukr. sektoru Urychlit ekonomický rozvoj regionů Zajistit dostatek pracovních sil Zajistit lidské zdroje pro VaV a inovace Zlepšit konkurenční prostředí a odstranit překážky Podpořit komerční zdroje financování Zabezpečit ochranu přírodního a kulturního dědictví Zvýšit flexibilitu trhu práce Zefektivnit výkon státní správy ve VaV a inovacích Obezřetně nakládat s veřejnými prostředky Zachovat kompetitivní výrobně-provozní náklady.. Zajistit politiku zaměstnanosti motivující k práci Zlepšit strategické řízení rozvoje lidských zdrojů

5 Příklad řešení v oblasti lidských zdrojů pomocí klastru
Znalosti nabízené Studenti Vzdělávací a školící instituce Zaměstnanci Nezaměstnaní Znalosti požadované Prostředí klastru: - vytváří platformu pro dialog - napomáhá identifikaci požadavků podnikatelů - vytváří společné projekty vedoucí k řešení

6 Oblast podpory podnikání
Pokračovat v podpoře přílivu investic, zejména s vyšší přidanou hodnotou Intensivní rozvoj MSP – využívat tržně konformní nástroje podpory Podporovat firmy s růstovým potenciálem, ne firmy průměrné Podporovat zavádění „best practices“ v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů Stimulovat spolupráci firem a VŠ

7 Jak vybrat vhodný subjekt pro podporu?
Cílem je podporovat firmy, které do regionů a ČR přináší „bohatství“ Zejména firmy zapojeny do exportně (i z regionu) orientovaných hodnotových řetězců Moderní, na znalostech založené inovativní obory Tradiční konkurenceschopné obory s růstovým potenciálem Obory, vyznačující se vysokým podílem VaV a inovací Obory s intensivní vazbou na VŠ a výzkumné organizace Obory, v kterých vznikají nebo mohou vznikat klastry splňující výše zmíněné požadavky

8 Možný pohled na ekonomiku
B Důležití hráči mimo klastry Ostatní firmy Klastr 1 Klastr 2 Klastr 3 Klastr 4

9 Obory (a navazující činnosti)
tradiční sektory českého průmyslu s růstovým potenciálem (elektronika, přesné strojírensktví a automobilový průmysl, chemie a plasty) hi-tech výrobní oblasti (mikroelektonika/polovodiče, biotechnologie a farmacie, optoelektronika) hi-tech služby (informační a komunikační technologie, vývoj softwaru, strategické služby – centra sdílených služeb a expertní a řešitelské centra, opravárenská centra) Specifikace a doplnění na základě Národní klastrové studie připravované MPO a CzechInvestem

10 Jak tyto obory / klastry podporovat
Cíleně směřovat prostředky k těmto klastrům Podporovat rozvoj lidských zdrojů zejména se zaměřením na preferované klastry Podporovat spolupráci mezi VŠ a firmami z těchto oborů Podporovat sdružování firem do klastrů za účelem řešení inovačních projektů Usnadnit poskytování kvalitních a cenově zvýhodněných konzultačních služeb firmám z těchto klastrů Podpořit exportní aktivity klastrů

11 Závěrem…. Klastry jsou užitečným, avšak ne jediným nástrojem ekonomického rozvoje… …poskytují však užitečnou platformu pro zacílení aktivit Rozvoj úspěšných klastrů je dlouhodobá záležitost… …vyžadující aktivní zapojení soukromého sektoru… …a podporu veřejné sféry v oblasti jejich zaměření …a strategické vedení Ne všechny klastry budou úspěšné Učme se z chyb raději než kritizujme chybující …a podporujme úspěšné

12 Děkuji za pozornost Martin Jahn


Stáhnout ppt "Strategie Hospodářského Růstu – vazba na klastry"

Podobné prezentace


Reklamy Google