Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha1)30.května 20051 Strategie Hospodářského Růstu –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha1)30.května 20051 Strategie Hospodářského Růstu –"— Transkript prezentace:

1 Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha1)30.května 20051 Strategie Hospodářského Růstu – vazba na klastry Konference Klastry 2005, Brno, 30.května Martin Jahn

2 Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha1)30.května 20052 Co očekávat od SHR 1.Připravit stručnou vizi pro růst ekonomiky 2.Stanovit jasné cíle vedoucí k naplnění vize 3.Definovat mantinely, založit principy, v nichž by se ekonomika měla pohybovat 4.Identifikovat podle současného know-how nástroje k dosažení cílů a měření výsledků

3 Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha1)30.května 20053 Schéma SHR

4 Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha1)30.května 20054 Česká republika – znalostně technologické centrum Evropy Institucionální prostředí pro podnikání Zdroje financování InfrastrukturaRozvoj lidských zdrojů Výzkum, vývoj a inovace Příznivé legislativní prostředí Zajistit efektivní a výkonnou veřejnou službu Konkurenceschopná daňová soustava Zlepšit konkurenční prostředí a odstranit překážky Zajistit dostatek zdrojů z EU a mez. institucí Maximalizovat příliv investic a efektivně privatizovat majetek Prostředí pro partnerství veřejného a soukr. sektoru Podpořit komerční zdroje financování Obezřetně nakládat s veřejnými prostředky Zabezpečit ochranu přírodního a kulturního dědictví Urychlit ekonomický rozvoj regionů Urychlit realizaci inv. záměrů veř. a soukr. sektoru Zvýšit mobilitu osob, zboží a informací Zachovat kompetitivní výrobně-provozní náklady.. Zvýšit vzdělanost starší generace Zefektivnit výkon státní správy ve VaV a inovacích Zajistit lidské zdroje pro VaV a inovace Podpořit spolupráci veř. a soukr.sektoru ve VaV Posílit výzkum a vývoj jako zdroj inovací Zvýšit flexibilitu vzdělávací soustavy Zvýšit flexibilitu trhu práce Zajistit dostatek pracovních sil Zajistit politiku zaměstnanosti motivující k práci Zlepšit strategické řízení rozvoje lidských zdrojů

5 Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha1)30.května 20055 Příklad řešení v oblasti lidských zdrojů pomocí klastru Znalosti nabízené Znalosti požadované Studenti Nezaměstnaní Zaměstnanci Prostředí klastru: - vytváří platformu pro dialog - napomáhá identifikaci požadavků podnikatelů - vytváří společné projekty vedoucí k řešení Vzdělávací a školící instituce

6 Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha1)30.května 20056 Oblast podpory podnikání  Pokračovat v podpoře přílivu investic, zejména s vyšší přidanou hodnotou  Intensivní rozvoj MSP – využívat tržně konformní nástroje podpory  Podporovat firmy s růstovým potenciálem, ne firmy průměrné  Podporovat zavádění „best practices“ v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů  Stimulovat spolupráci firem a VŠ

7 Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha1)30.května 20057 Jak vybrat vhodný subjekt pro podporu?  Cílem je podporovat firmy, které do regionů a ČR přináší „bohatství“  Zejména firmy zapojeny do exportně (i z regionu) orientovaných hodnotových řetězců  Moderní, na znalostech založené inovativní obory  Tradiční konkurenceschopné obory s růstovým potenciálem  Obory, vyznačující se vysokým podílem VaV a inovací  Obory s intensivní vazbou na VŠ a výzkumné organizace Obory, v kterých vznikají nebo mohou vznikat klastry splňující výše zmíněné požadavky

8 Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha1)30.května 20058 Důležití hráči mimo klastry Klastr 1Klastr 2Klastr 3Klastr 4 Ostatní firmy A B Možný pohled na ekonomiku

9 Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha1)30.května 20059 Obory (a navazující činnosti)  tradiční sektory českého průmyslu s růstovým potenciálem (elektronika, přesné strojírensktví a automobilový průmysl, chemie a plasty)  hi-tech výrobní oblasti (mikroelektonika/polovodiče, biotechnologie a farmacie, optoelektronika)  hi-tech služby (informační a komunikační technologie, vývoj softwaru, strategické služby – centra sdílených služeb a expertní a řešitelské centra, opravárenská centra) Specifikace a doplnění na základě Národní klastrové studie připravované MPO a CzechInvestem

10 Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha1)30.května 200510 Jak tyto obory / klastry podporovat  Cíleně směřovat prostředky k těmto klastrům  Podporovat rozvoj lidských zdrojů zejména se zaměřením na preferované klastry  Podporovat spolupráci mezi VŠ a firmami z těchto oborů  Podporovat sdružování firem do klastrů za účelem řešení inovačních projektů  Usnadnit poskytování kvalitních a cenově zvýhodněných konzultačních služeb firmám z těchto klastrů  Podpořit exportní aktivity klastrů

11 Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha1)30.května 200511 Závěrem….  Klastry jsou užitečným, avšak ne jediným nástrojem ekonomického rozvoje…  …poskytují však užitečnou platformu pro zacílení aktivit  Rozvoj úspěšných klastrů je dlouhodobá záležitost…  …vyžadující aktivní zapojení soukromého sektoru…  …a podporu veřejné sféry v oblasti jejich zaměření  …a strategické vedení  Ne všechny klastry budou úspěšné  Učme se z chyb raději než kritizujme chybující  …a podporujme úspěšné

12 Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha1)30.května 200512 Děkuji za pozornost Martin Jahn


Stáhnout ppt "Ing. Martin Jahn, MBA – místopředseda vlády pro ekonomiku (Úřad vlády, nábřeží Eduarda Beneše 4, Praha1)30.května 20051 Strategie Hospodářského Růstu –"

Podobné prezentace


Reklamy Google