Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jan Světlík Prezident MSSK. Vybrané ukazatele – makroekonomického prostředí ČR Současný stav klastru Nová vize rozvoje Nové Vítkovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jan Světlík Prezident MSSK. Vybrané ukazatele – makroekonomického prostředí ČR Současný stav klastru Nová vize rozvoje Nové Vítkovice."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jan Světlík Prezident MSSK

2 Vybrané ukazatele – makroekonomického prostředí ČR Současný stav klastru Nová vize rozvoje Nové Vítkovice

3

4

5 Pramen ČSÚ, MPO

6

7  Boj o talenty  Krize na kapitálovém trhu  Růst cen surovin  Inovace pro hodnotový řetězec  Globalizace – nové trhy  Nízký kurz USD  Ekologizace společností –„zelené“ produkty konkurenční výhoda  Změny klimatu – snižování emisí v životním cyklu výrobku  Fůze a akvizice – jasné strategie převzetí a využití  Management rizika – boom netrvá věčně…

8 1.Udržitelný rozvoj 2.Molekulární biologie 3.Energetické zdroje 4.Materiálový výzkum 5.Konkurenceschopné strojírenství 6.Informační společnost 7.Bezpečnostní výzkum 8.Společenskovědní výzkum

9  Nedůvěra mezi privátní sférou a VŠ  Průmyslová špionáž  Nevybavenost VŠ pro realizaci výzkumu  Nedostatek technických pracovníků  Nedostatek výzkumných pracovníků  Nízký podíl prakticky použitelných výsledků základního výzkumu v praxi  Překážky v oblasti legislativní  Dualita vědy a výzkumu na VŠ a AV

10

11 Klíčová platforma průmyslu v ČR Nová značka klastru pro novou pozici klastru v ČR a EU Počet členů : 51 Počet zaměstnanců :15 500 Obrat členských firem : 35 miliard Členská základna v ČR Profil klastru v roce 2008

12 NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR (CZECH MACHINERY CLUSTER)

13 I I novace, vzdělání I I nformace, komunikace, spolupráce I I nternacionalizace a budování konkurenceschopnosti 3xI Benefity členství v klastru

14 1. 1. Rehabilitace odborného školství v očích veřejnosti Moravskoslezského kraje 2. 2. Zácviková střediska 3. 3. Poradenství v oblasti marketingové komunikace 4. 4. Komunikační a informační centrum klastru 5. 5. Tvorba dodavatelských řetězců 6. 6. Strojírenský inovační park Podprojekty pro rozvoj klastru

15  1. Zácviková střediska Zácviková centra Vytvoření vývojově - technologických jednotek vybavených zařízeními, přístroji a technologiemi určených k nájmu ze strany strojírenských podniků. Bude podáno do OPPI. 2. Strojírenský inovační park příprava projektu pro dotace Vytvoření podmínek pro poskytování služeb inovačního, technologického charakteru a podnikání a zvýšení úrovně odborného vzdělávání. Bude podáno do OPPI.  3. Tvorba dodavatelských řetězců Vyu ž itelnost výsledk ů podprojekt ů

16 Nová vize rozvoje

17 Vláda Klastr Univerzity, výzkumné ústavy Tržní příležitosti Spolupráce a provázanost

18 KONKURENCESCHOPNOST ČLENSKÝCH FIREM KLASTRU Budování hodnotových řetězců VYUŽITÍ MOŽNOSTI PROJEKTU NOVÉ VÍTKOVICE Inovace Lidské zdroje Strategie rozvoje

19 Unikátní projekt využití Dolní oblasti Vítkovice. Jeho cílem je vybudovat nové vzdělávací a kulturně společenské centrum Ostravy a kraje na 160 ha, které jsou k dispozici Co jsou to Nové VÍTKOVICE ?

20 Letecký snímek celé oblasti

21 historie firem a průmyslové výroby současné technologie Zácvikové centrum MSSK Science centrum pro seznámení se s technickými obory Záměry v této oblasti - Svět techniky Rekonstrukcí VI. ústředny vytvořit moderní centrum přístupné laické i odborné veřejnosti s expozicemi nejdůležitějších firem kraje

22 Stav energetické ústředny dnes

23 Energetická ústředna po reaktivaci

24 Vytvoření zázemí pro členské firmy klastru s vysokým inovačním potenciálem a vysokou přidanou hodnotou produkce. Využití synergických efektů oblasti ( blízkost VŠ a specializovaných pracovišť) Strojírenský inovační park

25 Zázemí pro přípravu lidských zdrojů – Campus Vytvoření moderního zázemí pro vysoké školy a příprava výuky nových oborů. Příprava iniciativních a motivovaných lidí pro rozvoj vědy a výzkumu. Místo pro základní a aplikovaný výzkum.

26

27

28

29  MSSK vytvořil platformu, která svým významem a rozsahem výrazně přesahuje region. K 1.9.2008 bude proto provedena změna názvu na Národní strojírenský klastr  MSSK realizací strategických projektů v rámci rozvoje klastru buduje předpoklady budoucí konkurenceschopnosti svých členů. Soustřeďuje se na: - inovace - budování hodnotových řetězců - budování image oboru - přípravu lidských zdrojů  MSSK chce spoluurčovat a ovlivňovat koncepční a legislativní rámec oboru v ČR (MSSK je partner pro vládní instituce)  MSSK využívá příležitosti rozvoje Ostravy a regionu – využití možností v projektu Nové VÍTKOVICE. Shrnutí

30


Stáhnout ppt "Ing. Jan Světlík Prezident MSSK. Vybrané ukazatele – makroekonomického prostředí ČR Současný stav klastru Nová vize rozvoje Nové Vítkovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google