Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Administrace projektů Mgr. Jiří Kinský, Mgr. Kateřina Murlová Seminář "JPD 3 - možnosti získání podpory" 19. října 2004 Mariánské nám. 2, Praha 1

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 právnická nebo fyzická osoba se sídlem v ČR realizace projektu s dopadem na cílovou skupinu v hl. m. Praze typ žadatele dle specifikace v opatření programu přímá zodpovědnost za přípravu a řízení projektu oprávněným partnerem může být právnická i fyzická osoba se sídlem v EU Oprávněnost žadatelů

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 1. Nařízení Parlamentu a Rady (ES) č. 1784/1999 o ESF Zaměstnanost a rozvoj lidských zdrojů Struktury a systémy Doprovodná opatření 2. Popisem v rámci jednotlivých opatření programového dodatku Oprávněné aktivity

4 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Vzdělávání a odborné školení Odborné vzdělávání, zaškolení, zejména osvojení si základních dovedností, pracovní rehabilitace, odborné vedení a dozor, poradenství, další vzdělávání, podpora vzdělávání pracovníků ve výzkumu a vývoji Zaměstnanost Podpora při získávání zaměstnání, při zahájení samostatně výdělečné činnosti, rozvoj nových pracovních příležitostí včetně míst v sektoru sociálních služeb Zaměstnanost a rozvoj lidských zdrojů

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Rozvoj a zdokonalování systémů vzdělávání a získávání kvalifikace, včetně rozvoje vzdělavatelů, zlepšování přístupu zaměstnanců ke vzdělávání Modernizace a zlepšení účinnosti služeb zaměstnanosti Rozvoj vazeb mezi trhem práce a vzdělávacími institucemi Rozvoj předpovídání budoucích změn ve struktuře kvalifikačních potřeb trhu práce Struktury a systémy

6 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Pomoc při poskytování služeb, včetně služeb pečovatelských a služeb zařízení pro závislé osoby Podpora sociálně-vzdělávacímu rozvoji, který usnadňuje přístup na trh práce Zvyšování povědomí o problematice, informovanosti a publicity Doprovodná opatření

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Administrace žádostí

8 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Vyhlašovatelé GS MHMPÚP hl. m. Prahy MPSVNROSpřímé přidělení opatření 1.1  ÚP opatření 2.1  SOC MHMP MCSSP opatření 2.2 opatření 2.3  opatření 3.1  SKU MHMP opatření 3.2  SKU MHMP opatření 4.1 opatření 4.2  opatření 4.3 

9 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Příjem žádostí  kontinuální průběžné předkládání od vyhlášení výzvy do vyčerpání prostředků posuzování jednotlivých žádostí „soutěž v rychlosti“  periodický vyhlašování několika výzev, předkládání vždy do určitého termínu posuzování všech žádostí předložených v příslušné výzvě mezi sebou „soutěž v kvalitě“

10 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Postup administrace žádostí Vypracování žádosti Předložení žádosti Formální hodnoceníDoplnění údajů Věcné hodnocení Rozhodnutí o výběru Uzavření smlouvyVyřazení projektu Hodnocení přijatelnosti

11 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Harmonogram administrace žádostí 1. měsíc2. měsíc3. měsíc4. měsíc5. měsíc6. měsíc7. měsíc Vyhlášení výzvy Ukončení příjmu žádostí Hodnocení formální a přijatelnosti Věcné hodnocení Rozhodnutí výběrové komise, Rady a Zastupitelstva HMP Vyhlášení výsledků Uzavření smlouvy

12 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Formální hodnocení žádosti  kompletnost žádosti  doložení všech požadovaných příloh  kontrola počtu stran  podpis oprávněnými osobami

13 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Hodnocení přijatelnosti žádosti  oprávněnost žadatele  územní oprávněnost projektové žádosti  doba trvání projektu není větší než 24 měsíců  požadovaná podpora je v mezích určených ve výzvě  struktura výdajů v souladu s pravidly  soulad s pravidly veřejné podpory

14 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Kritéria věcného hodnocení

15 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Věcné hodnocení žádosti kritérium váha kritéria 1. zdůvodnění projektu30 bodů 2. cílová skupina15 bodů 3. realizace projektu16 bodů 4. výsledky a výstupy14 bodů 5. horizontální témata10 bodů 6. vazba na JPD 210 bodů 7. specifické kritérium 5 bodů celkem100 bodů

16 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Zdůvodnění projektu (30)  zdůvodnění záměru (12)  vazba na strategické dokumenty (12)  přínos pro cílovou skupinu (6)

17 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Cílová skupina (15)  přiměřenost cílových skupin (10)  zapojení cílových skupin (5)

18 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Realizace projektu (16)  klíčové aktivity a stádia realizace (5)  monitorování projektu (3)  předchozí zkušenosti žadatele s řízením obdobných projektů (2)  publicita (3)  udržitelnost projektu (3)

19 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Výsledky a výstupy (14)  výsledky a výstupy (10)  zajištění výsledků a výstupů (4)

20 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Horizontální témata (10)  rovné příležitosti (4)  udržitelný rozvoj (2)  informační technologie (2)  místní iniciativy (2)

21 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Vazba na JPD 2 (10)  vazba projektu na území JPD 2 (8)  vazba na projekt JPD 2 (2)

22 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Specifické kritérium (5)  Určí vyhlašovatel výzvy dle zaměření (5) např.  kvalita partnerství (opatření MHMP)  partnerství, přenos zkušeností (opatření 4.2 a 4.1 část MPSV)  partnerství se subjekty veřejné správy, kapacita organizace (opatření 2.3)  kvalita analýzy ex-ante (opatření 2.2 část MPSV)

23 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Vyřazení projektu  nesplnění formálních kritérií (příp. nedoplnění chybějících údajů po výzvě)  nesplnění kritérií přijatelnosti  dosažení méně než 55 bodů ve věcném hodnocení  zamítnutí výběrovou komisí, příp. Radou či Zastupitelstvem HMP

24 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Zdroje financování JPD 3

25 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Podíl zdrojů spolufinancování projektů JPD 3 ESFMPSVČR Opatření 1.1 50 % 0 % Opatření 2.1 50 %36,8 %13,2 % Opatření 2.2 50 % 0 % Opatření 2.3 50 % 0 % Opatření 3.1 50 %39,5 %10,5 % Opatření 3.2 50 %39,5 %10,5 % Opatření 4.1 50 % 0 % Opatření 4.2 50 % 0 % Opatření 4.3 50 %35 %15 % Opatření 5.1 50 %45,5 %4,5 % Opatření 5.2 50 %45,5 %4,5 %

26 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Hlavní zásady financování projektů JPD 3

27 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Obecné pravidlo: Projekty získávají peníze z JPD 3 zpětně až po prokázání vynaložených nákladů, a to v pravidelných intervalech během realizace projektu  Výjimka: zálohová platba na počátku projektu (až do výše 25 % celkových uznatelných nákladů projektu); vyplacení zálohy musí být obsaženo ve smlouvě o financování  Posledních 10 % z částky uvedené ve smlouvě o financování projektu získá příjemce pomoci až po dokončení realizace projektu, tj. až po schválení závěrečné zprávy a provedení vyúčtování nákladů projektu Hlavní zásady I

28 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Hlavní zásady II  Efektivita při vynakládání prostředků (peníze lze využít jen na výdaje přímo související s projektem)  Transparentnost při vynakládání prostředků  Zachovávání „auditní stopy“ (archivace veškerých účetních dokladů, včetně dokumentace k výběrovým řízením po dobu 10 let od ukončení projektu)  Pro každý projekt je třeba zřídit samostatný bankovní účet

29 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Činnosti příjemce podpory při financování projektu

30 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Povinnosti při financování projektu I  Přijímá od partnerů doklady o uskutečněných výdajích projektu, ověřuje správnost a uznatelnost těchto výdajů a proplácí tyto výdaje partnerům  Přijímá, ověřuje a proplácí faktury od dodavatelů  Zpracovává a předkládá ZS žádosti o platby na předepsaném formuláři spolu s kopiemi účetních dokladů. Originály účetních dokladů archivuje KP. Žádosti o platby se zpracovávají zpravidla za kalendářní čtvrtletí. Požádat dříve než po uplynutí kalendářního čtvrtletí je možné v okamžiku, kdy příjemce podpory na projekt použil alespoň 80 % prostředků z minulé platby. Žádosti o platby je třeba předkládat ve formě elektronické (MSSF-Benefit) i listinné

31 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Povinnosti KP při financování projektu II  Zajišťuje výběr dodavatelů dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, a dle závazných pravidel JPD 3 pro výběr dodavatele: do 150 000 Kč není nutné provádět vyhlášení od 150 000 do 500 000 Kč je třeba oslovit 3 až 5 potenciálních dodavatelů od 500 000 do 2 000 000 Kč je nutné výzvu veřejně vyhlásit od 2 000 000 je třeba postupovat dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách  Spolu se žádostí o závěrečnou platbu a předkládá závěrečnou zprávu projektu

32 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje

33 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – hlavní zásady  Musí být vynaloženy na aktivity, které jasně souvisí s obsahem a cíli projektu  Musí vzniknout v průběhu realizace projektu (počátek a konec projektu jsou stanovené ve smlouvě o financování uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem podpory)  Musí být zaznamenány na účtech příjemce podpory nebo jeho partnerů, být identifikovatelné a kontrolovatelné a musí být doložitelné originály účetních dokladů, resp. jiných uznatelných dokladů ekvivalentní průkazné hodnoty  Nesmí patřit mezi vymezené neuznatelné položky

34 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Výdaje na personál, který je přímo zapojen do realizace projektu  Výdaje musí odpovídat nominálním mzdám a zákonným odvodům na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem a dalším nákladům na odměny  Výdaje nesmí přesáhnout výši cen v místě obvyklých  Čas strávený realizací projektu je třeba dokladovat pracovními výkazy jednotlivých zaměstnanců. Pokud se zaměstnanec podílí na projektu pouze částí svého úvazku, musí být výdaje související s jeho pracovní činností rozděleny na základě prokazatelného kritéria na výdaje související s projektem a na výdaje s projektem nesouvisející Uznatelné výdaje – Osobní výdaje

35 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – Cestovné  Ubytování, cestovné, stravné a nutné vedlejší výdaje (cestovní náhrady) personálu, který je přímo zapojen do realizace projektu

36 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – Zařízení a vybavení I Z prostředků JPD 3 nelze hradit INVESTICE. Uznatelné jsou pouze náklady na běžné výdaje projektu  Nákup nového zařízení: maximální cena jedné položky hmotného majetku je 40 000 Kč maximální cena jedné položky nehmotného majetku je 60 000 Kč (např. software)  Nákup použitého zařízení a vybavení: maximální cena je 40 000 Kč

37 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – Zařízení a vybavení II  Pronájem a splátky operativního leasingu pronájem zařízení či vybavení splátky operativního leasingu (po jeho ukončení zůstává předmět pronájmu pronajímateli a vlastnické právo na nájemce nepřechází) jsou uznatelným výdajem, ale nikoli marže pronajímatele a daň  Odpisy vlastního nemovitého majetku a zařízení jsou uznatelné, pokud jejich užívání přímo souvisí s cíli projektu je třeba prokázat, že k nákupu nebyla použita podpora od státu či EU majetek je třeba odepisovat dle účetního odpisového plánu (maximálně do hodnoty rovnoměrných odpisů po dobu životnosti majetku)  Oprava a údržba musí souviset s uznatelnými výdajovými položkami

38 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – Režijní a administrativní výdaje  Režijní výdaje nájem kanceláře, nákup vody, paliv a energie, úklid a údržba, internet  Administrativní výdaje spotřební a provozní materiál, poštovné, telefon, fax

39 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – Nákup služeb Hlavní body (neúplný výčet):  Dodání služby musí být pro projekt přínosné a přinášet novou hodnotu  Při výběru dodavatele se příjemce podpory musí řídit zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, a závaznými pravidly JPD 3  Dodavatel musí být ochoten poskytnout své účetní záznamy související s projektem k auditu a kontrole

40 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – Přímá podpora klientům  Mzdové příspěvky (do 75 % mzdových nákladů na dané pracovní místo, maximálně však do dvojnásobku minimální mzdy; limit 75 % lze u některých cílových skupin projektu zvýšit až na 100 % mzdových nákladů)  Cestovné, stravné, ubytování účastníků školení  Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby

41 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – Ostatní  Výdaje vyplývající ze smlouvy o financování projektu (např. poplatky za vedení účtu, výdaje na publicitu, apod.)  Jiné výdaje (např. notářské poplatky, znalecké posudky, apod.)  Daň z přidané hodnoty uznatelným výdajem u organizací, které nejsou plátci DPH  Drobné stavební úpravy nesmějí překročit 40 000 Kč v jenom účetním období

42 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Uznatelné výdaje – limity pro podíly na výdajích  Výdaje na nákup nového či použitého vybavení či zařízení, pronájem a na operativní leasing: max. 25 %  Režijní náklady: max. 7 %  Výdaje na dodávky: max. 49 %  Výdaje na přímou podporu jednotlivců: max. 20 % Pro některé skupiny uznatelných výdajů platí limity pro jejich podíl na celkových uznatelných nákladech projektu:

43 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Neuznatelné výdaje Hlavní body (neúplný výčet):  Výdaje na činnosti, které dostávají podporu z jiných programů podpory EU  Výdaje vzniklé před zahájením projektu (dle smlouvy o financování)  Kapitálové výdaje (výdaje na nákup zařízení, budov a mobilní infrastruktury, které lze zahrnout do odpisu)  Mateřská, nemocenská, odstupné, penzijní připojištění a životní pojištění pro zaměstnance, příspěvky na rekreaci, apod.  Výdaje na finanční leasing  DPH, o jehož vrácení je možné žádat  Výdaje na aktivity prováděné povinně ze zákona  Výdaje spojené s přípravou projektu (platby konzultantům)  Úroky z půjček, směnečné výdaje a jiné čistě finanční výdaje

44 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Veřejná podpora

45 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Veřejná podpora  Podnikatelské subjekty nemají z důvodu ochrany hospodářské soutěže na podporu z veřejných zdrojů nárok  Obecná výjimka: Zákaz neplatí pro veřejnou podporu nepřevyšující 100 000 € pro jednoho příjemce za období tří let (pravidlo de minimis)  Dle rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže platí pro JPD 3 speciální výjimky další. Z celkových uznatelných nákladů projektu mají podnikatelské subjekty právo získat poměrnou část. Její výše závisí na cílech projektu a velikosti podniku

46 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Projektové záměry

47 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Projektové záměry  možnost zadat předběžný zájem o předložení žádosti o podporou/projektový záměr pro opatření MHMP na:  www.praha-mesto.cz/jpd3 pro opatření a části opatření ÚP HMP na:  http://ab.uradprace.cz/ESF.htm pro opatření a části opatření MPSV na:  www.nvf.cz/esf

48 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

49 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

50 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

51 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

52 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

53 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

54 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

55 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

56 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

57 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

58 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

59 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3

60 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Děkujeme za pozornost Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU Poštovní adresa: Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Kancelář: Rytířská 10 www.praha-mesto.cz/jpd3 Katerina.Murlova@cityofprague.cz Jiri.Kinsky@cityofprague.cz


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google