Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor Strategie Ministerstvo dopravy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor Strategie Ministerstvo dopravy"— Transkript prezentace:

1 Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor Strategie Ministerstvo dopravy
Dopravní politika ČR a Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor Strategie Ministerstvo dopravy

2 Co je Dopravní politika?
Vrcholový strategický dokument Vlády ČR pro sektor doprava, MD je institucí odpovědnou za její implementaci Dokument zaměřený na celý sektor (nejen resort) doprava a určuje hlavní zásady jeho rozvoje Rozpracování zásad je podle jednotlivých oblastí řešeno v návazných sektorových dokumentech Na základě analýzy problémů sektoru jsou navrženy priority, cíle a opatření. vždy navržena gesce (úkoly nemusí být určeny jen pro MD) rámcově je řešeno i financování, podstata řešena také v návazných strategických dokumentech (MFDI, Dopravní sektorové strategie) 2

3 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 – 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050
Základní struktura dokumentu a časový harmonogram jeho přípravy: 1) Analytická část - Vyhodnocení účinnosti Dopravní politiky ČR pro léta 2005 – 2013 v roce 2012 – předloženo vládě pro informaci 2) Návrhová část (návrh se nyní projednává) 3) Implementační část (do konce roku 2012) SEA (k části 2 a 3 dokumentu) – proces zahájen Termín pro předložení materiálu do vlády: 3

4 Dopravní politika: Návrhová část - struktura
Střednědobá a dlouhodobá vize Východiska Cíle Dopravní politiky Struktura priorit Uživatelé Provoz Zdroje pro dopravu Dopravní infrastruktura Snižování dopadu na zdraví a životní prostředí Sociální otázky, zaměstnanost, vzdělávání a kvalifikace Subsidiarita, odpovědnost jednotlivých úrovní 4

5 Dopravní politika: Implementační část
Nástroje finanční Nástroje legislativní Nástroje inovační Nástroje na minimalizaci dopadů do životního prostředí Public relations, projednávání opatření s odbornou a laickou veřejností a samosprávou, odstraňování bariér Struktura návazných strategických dokumentů pro oblast dopravní infrastruktury a její financování pro oblast dopravní obslužnosti pro oblast bezpečnosti pro oblast telematiky a moderních technologií pro oblast nákladní dopravy a logistiky pro oblast zpoplatnění provozu a internalizaci externalit pro oblast letecké dopravy pro oblast cyklistické dopravy pro oblast kosmických technologií Monitoring a návrh indikátorů pro sledování účinnosti opatření Kompetence a odpovědnost jednotlivých subjektů Analýza proveditelnosti a riziková analýza 5

6 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze
Dopravní sektorové strategie, 2. fáze- Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem (2014 až 2020) Hlavní kondicionalita pro budoucí operační program pro sektor doprava Cíl - určit priority rozvoje dopravní infrastruktury v ČR s výhledem až do roku 2040 včetně pořadí realizace jednotlivých staveb a návrh staveb ke kofinancování z evropských peněz v období Pro současné programovací období 2007 – 2013 vznikla první fáze tohoto dokumentu, který aktuálně slouží jako podklad pro čerpání fondů EU v tomto období 6

7 Struktura dokumentu Knihy (tematické okruhy) Průběžné Zprávy Kniha 1
Výchozí podmínky pro tvorbu dopravní strategie 2 Kniha 2 Strategický dopravní model ČR Kniha 3 Scénáře budoucího rozvoje – seminář 3 Kniha 4 Model dopravních prognóz Kniha 5 Principy dopravní strategie 1 Kniha 6 Opatření na dopravní infrastruktuře Kniha 7 Finanční potřeby projektů dopravní infrastruktury Kniha 8 Metodika hodnocení projektů dopravní infrastruktury Kniha 9 Finanční možnosti pro zajištění rozvoje dopravní infrastruktury Kniha 10 Realizace dopravní sektorové strategie 7

8 Dopravní strategie – návrhová část
Prognóza přepravních proudů [K4] Opatření na dopravní infrastruktuře [K6] Finanční náročnost, efektivita projektů [K7] Komplexní hodnocení, MCA [K8] Finanční zdroje [K9] Harmonogram realizace, legislativa [K10] naplnění cílů potřeby (scénáře) Dopravní strategie možnosti projekty, programy požadavky ekonomické posouzení

9 HARMONOGRAM PRÁCE NA ZAKÁZCE
Kniha HARMONOGRAM PRÁCE NA ZAKÁZCE 2011 2012 2013 Hlavní aktivity zakázky - dle návrhu Organizace a metodiky práce uchazeče  09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 K1 Výchozí podmínky pro tvorbu dopravní strategie x K2 Strategický dopravní model ČR K3 Scénáře budoucího rozvoje – seminář K4 Model dopravních prognóz K5 Principy dopravní strategie K6 Opatření na dopravní infrastruktuře K7 Finanční potřeby projektů dopravní infrastruktury K8 Metodika hodnocení projektů dopravní infrastruktury K9 Finanční možnosti pro zajištění rozvoje dopravní infrastruktury K10 Realizace dopravní sektorové strategie Jednorázové aktivity Scénáře budoucího rozvoje - seminář Koordinační jednání Odborná jednání  x Průběžné aktivity Tvorba www stránek projektu Spolupráce s ex-ante hodnotiteli a zpracovateli SEA Informační databáze – data room Podpora v rámci schvalovacího procesu Řízení projektu

10 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Struktura řízení projektu
Společný řídící výbor Advisory Board Ex-ante hodnocení SEA hodnocení Pracovní skupina

11 Děkuji za pozornost Ministerstvo dopravy


Stáhnout ppt "Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor Strategie Ministerstvo dopravy"

Podobné prezentace


Reklamy Google