Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní politika ČR 2014 - 2020 a Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor Strategie Ministerstvo dopravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní politika ČR 2014 - 2020 a Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor Strategie Ministerstvo dopravy."— Transkript prezentace:

1 Dopravní politika ČR 2014 - 2020 a Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor Strategie Ministerstvo dopravy

2 2 Co je Dopravní politika?  Vrcholový strategický dokument Vlády ČR pro sektor doprava, MD je institucí odpovědnou za její implementaci  Dokument zaměřený na celý sektor (nejen resort) doprava a určuje hlavní zásady jeho rozvoje  Rozpracování zásad je podle jednotlivých oblastí řešeno v návazných sektorových dokumentech  Na základě analýzy problémů sektoru jsou navrženy priority, cíle a opatření.  vždy navržena gesce (úkoly nemusí být určeny jen pro MD)  rámcově je řešeno i financování, podstata řešena také v návazných strategických dokumentech (MFDI, Dopravní sektorové strategie)

3 3 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 – 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Základní struktura dokumentu a časový harmonogram jeho přípravy: 1) Analytická část - Vyhodnocení účinnosti Dopravní politiky ČR pro léta 2005 – 2013 v roce 2012  4. 7. 2012 – předloženo vládě pro informaci 2) Návrhová část (návrh se nyní projednává) 3) Implementační část (do konce roku 2012)  SEA (k části 2 a 3 dokumentu) – proces zahájen  Termín pro předložení materiálu do vlády: 31.12.2012

4 4 Dopravní politika: Návrhová část - struktura  Střednědobá a dlouhodobá vize  Východiska  Cíle Dopravní politiky  Struktura priorit  Uživatelé  Provoz  Zdroje pro dopravu  Dopravní infrastruktura  Snižování dopadu na zdraví a životní prostředí  Sociální otázky, zaměstnanost, vzdělávání a kvalifikace  Subsidiarita, odpovědnost jednotlivých úrovní

5 5 Dopravní politika: Implementační část  Nástroje finanční  Nástroje legislativní  Nástroje inovační  Nástroje na minimalizaci dopadů do životního prostředí  Public relations, projednávání opatření s odbornou a laickou veřejností a samosprávou, odstraňování bariér  Struktura návazných strategických dokumentů  pro oblast dopravní infrastruktury a její financování  pro oblast dopravní obslužnosti  pro oblast bezpečnosti  pro oblast telematiky a moderních technologií  pro oblast nákladní dopravy a logistiky  pro oblast zpoplatnění provozu a internalizaci externalit  pro oblast letecké dopravy  pro oblast cyklistické dopravy  pro oblast kosmických technologií  Monitoring a návrh indikátorů pro sledování účinnosti opatření  Kompetence a odpovědnost jednotlivých subjektů  Analýza proveditelnosti a riziková analýza

6 6 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze  Dopravní sektorové strategie, 2. fáze- Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem (2014 až 2020)  Hlavní kondicionalita pro budoucí operační program pro sektor doprava  Cíl - určit priority rozvoje dopravní infrastruktury v ČR s výhledem až do roku 2040 včetně pořadí realizace jednotlivých staveb a návrh staveb ke kofinancování z evropských peněz v období 2014-2020  Pro současné programovací období 2007 – 2013 vznikla první fáze tohoto dokumentu, který aktuálně slouží jako podklad pro čerpání fondů EU v tomto období

7 7 Struktura dokumentu Knihy (tematické okruhy) Průběžné Zprávy Kniha 1Výchozí podmínky pro tvorbu dopravní strategie2 Kniha 2Strategický dopravní model ČR2 Kniha 3Scénáře budoucího rozvoje – seminář3 Kniha 4Model dopravních prognóz2 Kniha 5Principy dopravní strategie1 Kniha 6Opatření na dopravní infrastruktuře3 Kniha 7Finanční potřeby projektů dopravní infrastruktury3 Kniha 8Metodika hodnocení projektů dopravní infrastruktury3 Kniha 9Finanční možnosti pro zajištění rozvoje dopravní infrastruktury2 Kniha 10Realizace dopravní sektorové strategie2

8 Prognóza přepravních proudů [K4] Opatření na dopravní infrastruktuře [K6] Finanční náročnost, efektivita projektů [K7] Komplexní hodnocení, MCA [K8] Finanční zdroje [K9] Harmonogram realizace, legislativa [K10] Dopravní strategie potřeby (scénáře) projekty, programy ekonomické posouzení požadavky možnosti naplnění cílů Dopravní strategie – návrhová část

9 Harmonogram KnihaHARMONOGRAM PRÁCE NA ZAKÁZCE201120122013 Hlavní aktivity zakázky - dle návrhu Organizace a metodiky práce uchazeče 0 9 1011120102030405060708091011120102 K1 Výchozí podmínky pro tvorbu dopravní strategie xxx K2 Strategický dopravní model ČRxxxxx K3 Scénáře budoucího rozvoje – seminář xxxx K4 Model dopravních prognóz xxxxxx K5 Principy dopravní strategie xx K6 Opatření na dopravní infrastruktuře xxxxxx K7 Finanční potřeby projektů dopravní infrastruktury xxxxxx K8 Metodika hodnocení projektů dopravní infrastruktury xxxxxx K9 Finanční možnosti pro zajištění rozvoje dopravní infrastruktury xxx x x x x K10 Realizace dopravní sektorové strategie xxxxxx Jednorázové aktivity Scénáře budoucího rozvoje - seminář x x Koordinační jednání x x x x Odborná jednání x xxxxxxxxxxxxxxxx Průběžné aktivity Tvorba www stránek projektu xx xx Spolupráce s ex-ante hodnotiteli a zpracovateli SEA xxxxxxxxxxxxxx Informační databáze – data room xxxxxxxxxxxxxxxxxx Podpora v rámci schvalovacího procesu xxxxxx Řízení projektuxxxxxxxxxxxxxxxxxx

10  Společný řídící výbor  Advisory Board  Ex-ante hodnocení  SEA hodnocení  Pracovní skupina  www.dopravnistrategie.cz Dopravní sektorové strategie, 2. fáze S truktura řízení projektu

11 Děkuji za pozornost ludek.sosna@mdcr.cz Ministerstvo dopravy


Stáhnout ppt "Dopravní politika ČR 2014 - 2020 a Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor Strategie Ministerstvo dopravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google