Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Revize TEN-T

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Revize TEN-T"— Transkript prezentace:

1 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Revize TEN-T
Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Komise Rady Asociace krajů Litoměřice

2 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze
Zpracovatel: Sdružení SJM-GEPARDI-2 SUDOP PRAHA a.s. Jacobs Consultancy spol. s r.o. MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Subdodavatelé: PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. VODNÍ CESTY a.s. Konečný termín: 02 / 2013 Průběžné zpracování: ZPRÁVY Výsledné vydání: KNIHY

3 Struktura dokumentace
Seznam Knih pro výsledné vydání Průběžné Zprávy Kniha 1 Výchozí podmínky pro tvorbu dopravní strategie 2 Kniha 2 Strategický dopravní model ČR Kniha 3 Scénáře budoucího rozvoje – seminář 3 Kniha 4 Model dopravních prognóz Kniha 5 Principy dopravní strategie 1 Kniha 6 Opatření na dopravní infrastruktuře Kniha 7 Finanční potřeby projektů dopravní infrastruktury Kniha 8 Metodika hodnocení projektů dopravní infrastruktury Kniha 9 Finanční možnosti pro zajištění rozvoje dopravní infrastruktury Kniha 10 Realizace dopravní sektorové strategie

4 Harmonogram postupu prací HARMONOGRAM PRÁCE NA ZAKÁZCE
Kniha HARMONOGRAM PRÁCE NA ZAKÁZCE 2011 2012 2013 Hlavní aktivity zakázky - dle návrhu Organizace a metodiky práce uchazeče  09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 K1 Výchozí podmínky pro tvorbu dopravní strategie x K2 Strategický dopravní model ČR K3 Scénáře budoucího rozvoje – seminář K4 Model dopravních prognóz K5 Principy dopravní strategie K6 Opatření na dopravní infrastruktuře K7 Finanční potřeby projektů dopravní infrastruktury K8 Metodika hodnocení projektů dopravní infrastruktury K9 Finanční možnosti pro zajištění rozvoje dopravní infrastruktury K10 Realizace dopravní sektorové strategie Jednorázové aktivity Scénáře budoucího rozvoje - seminář Koordinační jednání Odborná jednání  x Průběžné aktivity Tvorba www stránek projektu Spolupráce s ex-ante hodnotiteli a zpracovateli SEA Informační databáze – data room Podpora v rámci schvalovacího procesu [2.5.3] Řízení projektu

5 Harmonogram odevzdávání
Zpráva - číslo Obsah zprávy Termín dle harmonogramu Z.1.1 Hodnocení existujících dopravních analýz 12 / 2011 Z.1.2 SWOT analýza 01 / 2012 Z.2.1 Metodologie strategického dopravního modelu Z.2.2 Výsledky strategického dopravního modelu Z.3.1 Přípravné dokumenty k semináři 02 / 2012 Z.3.2 Zpráva o výsledcích semináře 03 / 2012 Z.3.3 Definice scénářů budoucího rozvoje Z.4.1 Úprava dopravního modelu Z.4.2 Data a software dopravního modelu 04 / 2012 Z.5.1 Principy a cíle dopravní strategie Z.6.1 Seznam projektů dopravní infrastruktury 05 / 2012 Z.6.2 Balíčky projektů dopravní infrastruktury 06 / 2012 Z.6.3 Návrh racionalizačních opatření Z.7.1 Finanční hodnocení projektů dopravní infrastruktury 07 / 2012 Z.7.2 Návrh na snížení investiční náročnosti projektů dopravní infrastruktury 08 / 2012 Z.7.3 Přehled finančních potřeb 09 / 2012 Z.8.1 Hodnocení projektů pomocí CBA a MCA - metodika Z.8.2 Výsledné pořadí a harmonogram projektů 10 / 2012 Z.8.3 Podrobné výsledky CBA a MCA analýz 11 / 2012 Z.9.1 Rozsah dostupných veřejných zdrojů k financování investic a údržby existujícího systému 11 / 2011 Z.9.2 Možnosti využití PPP při rozvoji dopravní infrastruktury Z.10.1 Zpráva o návrhu realizace dopravní sektorové strategie 12 / 2012 Z.10.2 Zpráva o vydání dokumentu Dopravní sektorové strategie 01 / 2013

6 Dopravní strategie – návrhová část
Prognóza přepravních proudů [K4] Opatření na dopravní infrastruktuře [K6] Finanční náročnost, efektivita projektů [K7] Komplexní hodnocení, MCA [K8] Finanční zdroje [K9] Harmonogram realizace, legislativa [K10] naplnění cílů potřeby (scénáře) Dopravní strategie možnosti projekty, programy požadavky ekonomické posouzení

7 Kniha 1 – Výchozí podmínky pro tvorbu dopravní strategie
Zpráva Z.1.1 – Hodnocení existujících dopravních analýz Přehled hlavních dokumentů ovlivňujících dopravní strategii a jejich zhodnocení Systém sběru dat a tvorba dopravních prognóz a modelů Socioekonomické údaje Analýza přepravních nákladů, času, spolehlivosti Hodnocení vlivu externalit Východiska pro dopravní strategie – role Dopravní politiky Zpráva Z.1.2 – SWOT analýza SWOT analýza Metodika pro posouzení finančního, regulačního, socioekonomického rámce

8 Kniha 2 – Strategický dopravní model ČR
Zpráva Z.2.1 – Metodologie strategického dopravního modelu Úvod - definice rozhraní, podrobnosti a cílů modelu Podklady pro tvorbu modelu Projednání (MD ČR, JASPERS, další) Zpráva Z.2.2 – Výsledky strategického dopravního modelu Tvorba modelu dopravní nabídky osobní+nákladní Tvorba modelu přepravní poptávky OD Tvorba modelu přepravní poptávky ND Kalibrace, validace Metadata, popis rozhraní Projednání (MD ČR, JASPERS, další) + vypořádání připomínek

9 Kniha 3 – Scénáře budoucího rozvoje - seminář
Téma Vize rozvoje ve třicetiletém horizontu Účastníci semináře Průřezově Přípravný seminář Stanovení klíčových hybatelů v oblasti dopravy Definice nejvýznamnějších nejistot ovlivňujících vývoj v oblasti dopravy 2. seminář ke stavbě scénářů 4 reprezentativní scénáře Zhodnocení navržených scénářů, výběr nejvhodnějšího scénáře pro budoucí prognózu Preferovaný scénář Parametry pro tvorbu dopravního modelu

10 Kniha 9 – Finanční možnosti pro zajištění rozvoje DI
Zpráva 9.1 – Zpráva o finančních zdrojích Identifikace dostupných zdrojů Opatření pro navýšení a stabilizaci finančních zdrojů Projekce objemu dostupných prostředků s pomocí finančního modelu Finanční model Umožňuje nastavení různých kombinací zdrojů a opatření Přednastaven pro uvažované změny systému financování DI do r. 2040 Počítá každoroční objem dostupných prostředků a orientační rok dobudování nezbytné DI (z dnešního pohledu) Makroekonomická prognóza do roku 2040 Vstup do finančního modelu, ale i pro další výstupy projektu Analýza rizik Identifikace rizik nenaplnění jednotlivých zdrojů a opatření pro eliminaci těchto rizik

11 Kniha 9 – Finanční možnosti pro zajištění rozvoje DI
Zpráva 9.2 – Zpráva o PPP Situace na trhu PPP v ČR Možnosti PPP v dopravním sektoru Vymezení projektů vhodných pro PPP Vyčíslení nákladů modelového PPP projektu Výběr konkrétních projektů vhodných pro PPP

12 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Struktura řízení projektu
Společný řídící výbor (včetně Evropské komise, JASPERS) – 1. jednání Advisory Board – , , 05/2012 Ex-ante hodnocení SEA hodnocení Pracovní skupina – , 04/2012

13 Silniční doprava - požadavky ČR

14 Silniční doprava - verze COREPER

15 Nákladní železniční doprava - požadavky ČR

16 Nákladní železniční doprava - verze COREPER

17 Osobní železniční doprava - požadavky ČR

18 Osobní železniční doprava - verze COREPER

19 TEN-T Core Network Corridors
1. Baltic - Adriatic Corridor Helsinki - Tallinn - Riga - Kaunas - Warszawa - Katowice Gdynia - Gdannsk - Katowice/ Slawkow Gdansk – Warszawa Katowice - Ostrava - Brno - Wien Katowice - Zilina - Bratislava - Wien Wien - Graz- Villach - Udine - Trieste Udine - Venezia - Padova - Bologna - Ravenna Graz - Maribor -Ljubljana - Koper/Trieste - Udine

20 TEN-T Core Network Corridors
4. Hamburg - /Rostock - Burgas - Piraeus - Lefkosia Hamburg - Berlin Rostock - Berlin - Dresden - Ústí nad Labem - Melnik/—Praha - Kolin Praha - Ostrava/Přerov - Žilina - Košice - UA Border Kolin - Pardubice - Brno - Wien/Bratislava Budapest - Arad - Timis.oara - Craiova - Calafat - Vidin - Sofia Sofia - Plovdiv - Burgas Plovdiv - TR border Sofia - Thessaloniki - Athina - Piraeus - Lemesos - Lefkosia

21 Další úseky na core network
Návrh Nařízení EP a Rady ke směrnici EU k rozvoji transevropské dopravní sítě Požadavky ČR: doplnění seznamu koridorů z přílohy nařízení CEF Seznam koridorů by při dalším projednávání návrhu nařízení CEF neměl být měněn

22 Děkuji za pozornost Ing. Vít Sedmidubský


Stáhnout ppt "Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Revize TEN-T"

Podobné prezentace


Reklamy Google