Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Revize TEN-T Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Komise Rady Asociace krajů 22. 3. 2012 Litoměřice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Revize TEN-T Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Komise Rady Asociace krajů 22. 3. 2012 Litoměřice."— Transkript prezentace:

1 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Revize TEN-T Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Komise Rady Asociace krajů 22. 3. 2012 Litoměřice

2 • Zpracovatel: Sdružení SJM-GEPARDI-2 • SUDOP PRAHA a.s. • Jacobs Consultancy spol. s r.o. • MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. • Subdodavatelé: • PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. • VODNÍ CESTY a.s. • Konečný termín: 02 / 2013 • Průběžné zpracování: ZPRÁVY • Výsledné vydání: KNIHY www.dopravnistrategie.cz Dopravní sektorové strategie, 2. fáze

3 Seznam Knih pro výsledné vydání Průběžné Zprávy Kniha 1Výchozí podmínky pro tvorbu dopravní strategie 2 Kniha 2Strategický dopravní model ČR 2 Kniha 3Scénáře budoucího rozvoje – seminář 3 Kniha 4Model dopravních prognóz 2 Kniha 5Principy dopravní strategie 1 Kniha 6Opatření na dopravní infrastruktuře 3 Kniha 7Finanční potřeby projektů dopravní infrastruktury 3 Kniha 8Metodika hodnocení projektů dopravní infrastruktury 3 Kniha 9Finanční možnosti pro zajištění rozvoje dopravní infrastruktury 2 Kniha 10Realizace dopravní sektorové strategie 2 Struktura dokumentace

4 KnihaHARMONOGRAM PRÁCE NA ZAKÁZCE201120122013 Hlavní aktivity zakázky - dle návrhu Organizace a metodiky práce uchazeče 091011120102030405060708091011120102 K1 Výchozí podmínky pro tvorbu dopravní strategie xxx K2 Strategický dopravní model ČRxxxxx K3 Scénáře budoucího rozvoje – seminář xxxx K4 Model dopravních prognóz xxxxx K5 Principy dopravní strategie xx K6 Opatření na dopravní infrastruktuře xxxxxx K7 Finanční potřeby projektů dopravní infrastruktury xxxxxx K8 Metodika hodnocení projektů dopravní infrastruktury xxxxxx K9 Finanční možnosti pro zajištění rozvoje dopravní infrastruktury xxx x x x x K10 Realizace dopravní sektorové strategie xxxxxx Jednorázové aktivity Scénáře budoucího rozvoje - seminář xx Koordinační jednání x x x x Odborná jednání x xxxxxxxxxxxxxxxx Průběžné aktivity Tvorba www stránek projektu xx xx Spolupráce s ex-ante hodnotiteli a zpracovateli SEA xxxxxxxxxxxxxx Informační databáze – data room xxxxxxxxxxxxxxxxxx Podpora v rámci schvalovacího procesu [2.5.3] xxxxxx Řízení projektuxxxxxxxxxxxxxxxxxx Harmonogram postupu prací

5 Harmonogram odevzdávání Zpráva - čísloObsah zprávy Termín dle harmonogramu Z.1.1Hodnocení existujících dopravních analýz 12 / 2011 Z.1.2SWOT analýza 01 / 2012 Z.2.1Metodologie strategického dopravního modelu 12 / 2011 Z.2.2Výsledky strategického dopravního modelu 01 / 2012 Z.3.1 Přípravné dokumenty k semináři 02 / 2012 Z.3.2Zpráva o výsledcích semináře 03 / 2012 Z.3.3Definice scénářů budoucího rozvoje 02 / 2012 Z.4.1Úprava dopravního modelu 03 / 2012 Z.4.2Data a software dopravního modelu 04 / 2012 Z.5.1Principy a cíle dopravní strategie 04 / 2012 Z.6.1Seznam projektů dopravní infrastruktury 05 / 2012 Z.6.2Balíčky projektů dopravní infrastruktury 06 / 2012 Z.6.3Návrh racionalizačních opatření 06 / 2012 Z.7.1Finanční hodnocení projektů dopravní infrastruktury 07 / 2012 Z.7.2Návrh na snížení investiční náročnosti projektů dopravní infrastruktury 08 / 2012 Z.7.3Přehled finančních potřeb 09 / 2012 Z.8.1Hodnocení projektů pomocí CBA a MCA - metodika 06 / 2012 Z.8.2Výsledné pořadí a harmonogram projektů 10 / 2012 Z.8.3Podrobné výsledky CBA a MCA analýz 11 / 2012 Z.9.1Rozsah dostupných veřejných zdrojů k financování investic a údržby existujícího systému 11 / 2011 Z.9.2Možnosti využití PPP při rozvoji dopravní infrastruktury 11 / 2011 Z.10.1Zpráva o návrhu realizace dopravní sektorové strategie 12 / 2012 Z.10.2Zpráva o vydání dokumentu Dopravní sektorové strategie 01 / 2013

6 Prognóza přepravních proudů [K4] Opatření na dopravní infrastruktuře [K6] Finanční náročnost, efektivita projektů [K7] Komplexní hodnocení, MCA [K8] Finanční zdroje [K9] Harmonogram realizace, legislativa [K10] Dopravní strategie potřeby (scénáře) projekty, programy ekonomické posouzení požadavky možnosti naplnění cílů Dopravní strategie – návrhová část

7 Zpráva Z.1.1 – Hodnocení existujících dopravních analýz • Přehled hlavních dokumentů ovlivňujících dopravní strategii a jejich zhodnocení • Systém sběru dat a tvorba dopravních prognóz a modelů • Socioekonomické údaje • Analýza přepravních nákladů, času, spolehlivosti • Hodnocení vlivu externalit • Východiska pro dopravní strategie – role Dopravní politiky Zpráva Z.1.2 – SWOT analýza • SWOT analýza • Metodika pro posouzení finančního, regulačního, socioekonomického rámce Kniha 1 – Výchozí podmínky pro tvorbu dopravní strategie

8 Zpráva Z.2.1 – Metodologie strategického dopravního modelu • Úvod - definice rozhraní, podrobnosti a cílů modelu • Podklady pro tvorbu modelu • Projednání (MD ČR, JASPERS, další) Zpráva Z.2.2 – Výsledky strategického dopravního modelu • Tvorba modelu dopravní nabídky osobní+nákladní • Tvorba modelu přepravní poptávky OD • Tvorba modelu přepravní poptávky ND • Kalibrace, validace • Metadata, popis rozhraní • Projednání (MD ČR, JASPERS, další) + vypořádání připomínek Kniha 2 – Strategický dopravní model ČR

9 • Téma •Vize rozvoje ve třicetiletém horizontu • Účastníci semináře •Průřezově • Přípravný seminář 13. 12. 2011 •Stanovení klíčových hybatelů v oblasti dopravy •Definice nejvýznamnějších nejistot ovlivňujících vývoj v oblasti dopravy • 2. seminář ke stavbě scénářů 31.1.2012 •4 reprezentativní scénáře •Zhodnocení navržených scénářů, výběr nejvhodnějšího scénáře pro budoucí prognózu • Preferovaný scénář •Parametry pro tvorbu dopravního modelu Kniha 3 – Scénáře budoucího rozvoje - seminář

10 Zpráva 9.1 – Zpráva o finančních zdrojích • Identifikace dostupných zdrojů • Opatření pro navýšení a stabilizaci finančních zdrojů • Projekce objemu dostupných prostředků s pomocí finančního modelu • Finanční model • Umožňuje nastavení různých kombinací zdrojů a opatření • Přednastaven pro uvažované změny systému financování DI do r. 2040 • Počítá každoroční objem dostupných prostředků a orientační rok dobudování nezbytné DI (z dnešního pohledu) • Makroekonomická prognóza do roku 2040 • Vstup do finančního modelu, ale i pro další výstupy projektu • Analýza rizik • Identifikace rizik nenaplnění jednotlivých zdrojů a opatření pro eliminaci těchto rizik Kniha 9 – Finanční možnosti pro zajištění rozvoje DI

11 Zpráva 9.2 – Zpráva o PPP • Situace na trhu PPP v ČR • Možnosti PPP v dopravním sektoru • Vymezení projektů vhodných pro PPP • Vyčíslení nákladů modelového PPP projektu • Výběr konkrétních projektů vhodných pro PPP Kniha 9 – Finanční možnosti pro zajištění rozvoje DI

12  Společný řídící výbor (včetně Evropské komise, JASPERS) – 1. jednání 23.3.2012  Advisory Board – 9.11.2011, 15.2.2012, 05/2012  Ex-ante hodnocení  SEA hodnocení  Pracovní skupina – 7.11.2012, 04/2012 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze S truktura řízení projektu

13 Silniční doprava - požadavky ČR

14 Silniční doprava - verze COREPER

15 Nákladní železniční doprava - požadavky ČR

16 Nákladní železniční doprava - verze COREPER

17 Osobní železniční doprava - požadavky ČR

18 Osobní železniční doprava - verze COREPER

19 TEN-T Core Network Corridors  1. Baltic - Adriatic Corridor Helsinki - Tallinn - Riga - Kaunas - Warszawa - Katowice Gdynia - Gdannsk - Katowice/ Slawkow Gdansk – Warszawa Katowice - Ostrava - Brno - Wien Katowice - Zilina - Bratislava - Wien Wien - Graz- Villach - Udine - Trieste Udine - Venezia - Padova - Bologna - Ravenna Graz - Maribor -Ljubljana - Koper/Trieste - Udine

20 TEN-T Core Network Corridors  4. Hamburg - /Rostock - Burgas - Piraeus - Lefkosia Hamburg - Berlin Rostock - Berlin - Dresden - Ústí nad Labem - Melnik/—Praha - Kolin Praha - Ostrava/Přerov - Žilina - Košice - UA Border Kolin - Pardubice - Brno - Wien/Bratislava Budapest - Arad - Timis.oara - Craiova - Calafat - Vidin - Sofia Sofia - Plovdiv - Burgas Plovdiv - TR border Sofia - Thessaloniki - Athina - Piraeus - Lemesos - Lefkosia

21 Další úseky na core network Návrh Nařízení EP a Rady ke směrnici EU k rozvoji transevropské dopravní sítě Požadavky ČR:  doplnění seznamu koridorů z přílohy nařízení CEF  Seznam koridorů by při dalším projednávání návrhu nařízení CEF neměl být měněn

22 Děkuji za pozornost Ing. Vít Sedmidubský vit.sedmidubsky@mdcr.cz


Stáhnout ppt "Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Revize TEN-T Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Komise Rady Asociace krajů 22. 3. 2012 Litoměřice."

Podobné prezentace


Reklamy Google