Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekty v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 (příklady - Priorita 2) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekty v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 (příklady - Priorita 2) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2."— Transkript prezentace:

1 Projekty v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 (příklady - Priorita 2) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

2 Příklady projektů priority 2 1)Opatření 2.1 - Inovační centrum a podnikatelský inkubátor (dále“ICPI“), žadatel: Technologické inovační centrum ČKD Praha 2)Dílčí opatření 2.2.2 - Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I., žadatel: Škola SPMP MODRÝ KLÍČ 3)Opatření 2.3 – Web Grid Praha 1, žadatel: Městská část Praha 1 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

3 Opatření 2.1 - Inovační centrum a podnikatelský inkubátor (dále“ICPI“)  Žadatel: Technologické inovační centrum ČKD Praha  Způsobilé výdaje: 142 567 523,- Kč  Realizace od 7/2006 do 6/2008, 3 etapy  Naplňuje cíl opatření 2.1 – prosadit partnerství jako základní princip spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru a zaměření - podpora vzniku a rozvoje inovačních jednotek  Cíl: podpora podnikatelských aktivit nových i již existujících malých a středních inovačních firem, převážně orientovaných na oblast strojírenské energetiky, alternativních zdrojů energie a na inovace služeb podporujících průmyslovou produkci firem.  V suterénních prostorách bude vybudováno parkoviště pro cca 40 automobilů, plná obsazenost inkubátoru při 40-50 firmách. Stávající objekt je součástí souboru skladových a montážních hal ČKD. Vzniknou tři nadzemní podlaží. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

4 Opatření 2.1 - Inovační centrum a podnikatelský inkubátor (dále“ICPI“) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2 Současný stav - pohled od jihu (od haly SAZKA) TIC ČKD Praha 2007

5 Opatření 2.1 - Inovační centrum a podnikatelský inkubátor (dále“ICPI“) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2 Současný stav - pohled od severuTIC ČKD Praha 2007

6 Opatření 2.1 - Inovační centrum a podnikatelský inkubátor (dále“ICPI“) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2 Současný stav - vnitřní prostory 1.NPTIC ČKD Praha 2007

7 Dílčí opatření 2.2.2 - Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.  Žadatel: Škola SPMP MODRÝ KLÍČ  Způsobilé výdaje: 28 574 184,- Kč  Realizace od 8/2006 do 7/2007, 2 etapy  Naplňuje jeden z dílčích cílů opatření 2.2.2 – využít maximálně místních zdrojů a zvyšovat odbornou úroveň pracovníků všech kategorií a typ podporovaného projektu – investice do objektů a zařízení, jež budou zajišťovat pracovní příležitosti pro obyvatele, kterým hrozí sociální exkluze.  Cíl: vytvoření chráněného pracoviště pro lidi s mentálním postižením, snížení sociální izolace těchto skupin obyvatelstva, jejich integrace do společnosti a k pracovnímu uplatnění Výstupem je dostavěný, zrekonstruovaný a rozšířený Pavilon 1, Pavilon 2, Hospodářský pavilon a spojovací chodba v areálu Modrý klíč MK1. Dále zřízení 2 učeben pro předprofesní přípravu klientů, včetně zázemí, zřízení 2 chráněných pracovišť (dílen) včetně zázemí, zřízení bezbariérového přístupu. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

8 Dílčí opatření 2.2.2 - Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

9 Dílčí opatření 2.2.2 - Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

10 Dílčí opatření 2.2.2 - Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

11 Dílčí opatření 2.2.2 - Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

12 Opatření 2.3 –Web Grid Praha 1  Žadatel: Městská část Praha 1  Způsobilé výdaje: 17 960 016,- Kč  Realizace od 4/2006 do 12/2006, 2 etapy  Naplňuje cíl opatření 2.3 – Aplikovat nové produkty informačních technologií do procesu řízení města, zvýšit jeho ekonomickou úroveň a odstranit některé sociální problémy obyvatel Prahy  Cíl: vytvoření modelu veřejných služeb pro občany, podnikatelský a neziskový sektor – digitalizace služeb v prostředí internetu  Služby: obecná nabídka služeb úřadu, portfolio investičních projektů, pronájem sociálních bytů/prodej bytů, pronájem nebytových prostor – elektronický výběr nájemného a samoobslužný portál pro podnikatele  Cílové skupiny: občané, podnikatelé, NNO na území MČ Praha 1. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

13 D ě k u j e m e z a p o z o r n o s t ! Magistrát hlavního města Prahy Mariánské nám. 2, Praha 1, 4. patro, č. dveří 403, 405 Ing. Martin Škréta (priorita 2) tel.: 236 002 537 Ing. Kateřina Vágnerová (Priorita 2) tel.: 236 002 613 Ing. Michal Struha (Elza) tel.: 236 00 2859 E-mail: ozf@cityofprague.cz Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2


Stáhnout ppt "Projekty v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 (příklady - Priorita 2) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2."

Podobné prezentace


Reklamy Google