Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o přípravě Integrovaného operačního programu  Ministerstvo kultury  Ministerstvo informatiky Vít Richter Národní knihovna ČR 15.3.2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o přípravě Integrovaného operačního programu  Ministerstvo kultury  Ministerstvo informatiky Vít Richter Národní knihovna ČR 15.3.2006."— Transkript prezentace:

1 Informace o přípravě Integrovaného operačního programu  Ministerstvo kultury  Ministerstvo informatiky Vít Richter Národní knihovna ČR 15.3.2006

2 Integrovaný operační program  Příprava na Ministerstvu kultury  Nejsou k dispozici žádné oficiální výstupy  Odbor strukturálních fondů  Grof, Aleš Ing. - vrchní ředitel, tel. 257329520, ales.grof@mkcr.cz ales.grof@mkcr.cz  Vodičková, Libuše – sekretariát, tel. 257329520 libuse.vodickova@mkcr.cz libuse.vodickova@mkcr.cz

3 Inventarizace témat MK ČR pro IOP 1.Revitalizace objektů spravujících a představujících kulturní dědictví 2.Výzkum a dokumentace kulturního dědictví 3.Zpřístupnění informačního potenciálu movitého a nemovitého kulturního dědictví 4.Celoživotní vzdělávání 5.Podpora rozvoje tzv. živého umění

4 Inventarizace témat MK ČR pro IOP  Revitalizace objektů spravujících a představujících kulturní dědictví – záchrana památkových objektů, muzeí, galerií, divadel, hudebních sálů a knihoven; jejich rehabilitace, výstavba nových multifunkčních zařízení  Výzkum a dokumentace kulturního dědictví – posílení procesu záchrany a uchování kulturního dědictví efektivní formou dokumentace a prakticky nově definované role kulturního dědictví (včetně nehmotného) v případě výzkumu.  Zpřístupnění informačního potenciálu movitého a nemovitého kulturního dědictví – vybudování efektivní informační sítě paměťových a kulturních institucí (např. památkových objektů, muzeí, galerií, knihoven a archívů), využití moderních způsobů prezentace kulturního dědictví a vytváření informačních center v muzeích, galeriích a knihovnách.

5 Inventarizace témat MK ČR pro IOP  Celoživotní vzdělávání – zapojení kulturních a paměťových institucí do procesu celoživotního vzdělávání při využití jejich specifického informačního potenciálu, historické a estetické hodnoty kulturního dědictví a vznikající kreativity.  Podpora rozvoje tzv. živého umění – posílení role umění ve společnosti, a to podporou umělecké tvorby, kulturního průmyslu, vybudování a zajištění fungování kulturní infrastruktury a zajištění dostupnosti všem občanům.

6 Integrovaný operační program  Informace o přípravě IOP na Ministerstvu informatiky  Dobrá spolupráce – Ing. Martin Hiršal

7 Priorita 2 – Modernizace veřejné správy a rozvoj informační společnosti  Priorita vychází z prioritní osy NRP “Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti – Modernizace veřejné správy”.  Jedním ze základních předpokladů konkurenceschopnosti ČR je podpora informatizace, která bude v tomto operačním programu zaměřena na zvýšení dostupnosti a kvality informační infrastruktury a služeb informační společnosti (eGovernment, eTax, eHealth), podporu digitalizace, prevenci rizik a bezpečnost apod.  Priorita je dále zaměřena na posílení administrativní kapacity státní správy.

8 Návrh opatření 2.1 Podpora informatizace veřejné správy  Podpora procesů řízení kvality územní veřejné správy  Veřejné informační služby krajů, měst a obcí  Zvyšování efektivnosti veřejné správy 2.2 Podpora infrastruktury pro rozvoj LZ a pro spolupráci ve VS  Infrastruktura pro systémy vzdělávání pracovníků VS  Podpora meziobecní spolupráce 2.3 Infrastruktura a služby informační společnosti  Dostupné, bezpečné komunikační sítě  Služby informační společnosti  Služby poskytované VS, např. eGovernment, eTax, eHealth, eTransport, apod.  Podpora digitalizace - dokumenty, digitalizace kulturního dědictví  Geografické informační systémy,  Aplikace služeb datových sítí  Tvorba a integrace databází 2.4 Infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti a prevenci rizik  Integrovaný záchranný systém  Bezpečnost obyvatel, krizové plánování

9 Digitalizace a zpřístupnění informačního potenciálu kulturního dědictví  Cíle:  Zajištění trvalého uchování a on-line dostupnosti kulturního dědictví a zpřístupňování jeho informačního potenciálu.  Umožnění přístupu pro každého občana vždy a všude.  Podpora zaměřena na:  Digitalizaci sbírek paměťových institucí (archivy, knihovny, muzea) a 3D digitalizaci kulturních statků.  Výstavbu virtuálních archivů, knihoven, galerií a muzeí, systémy vzájemného sdílení dat, včetně řešení shromažďování, dlouhodobého uchování a zpřístupnění digitálních dokumentů jako významné složky kulturního dědictví.  Vybudování efektivní informační sítě paměťových a kulturních institucí (např. památkových objektů, muzeí, galerií, knihoven a archívů),  Využití IT pro moderní způsobyů prezentace kulturního dědictví a vytváření informačních center v muzeích, galeriích a knihovnách.  Využití IT pro dokumentaci kulturních statků a obnovu, pro evidenci a ochranu proti krádežím.

10 Vazba na strategické dokumenty  Kulturní politika – neexistuje  Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010  Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních i elektronických dokumentů v knihovnách ČR do roku 2010  Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003 - 2008 (koncepce rozvoje muzejnictví)

11 Hlavní směry v oblasti knihoven  Vybudování České digitální knihovny – vytváření centrálních, regionálních a oborových datových úložišť – standardy, integrace v národním a mezinárodním měřítku  Masivní digitalizace historických fondů do r. 1800 – návaznost na Manuscriptorium  Masivní digitalizace novodobých dokumentů pro roce 1800 – návaznost na Krameria  Sběr, trvalé uchování a zpřístupnění on-line dokumentů – návaznost na WebArchiv

12 Operační program „Výzkum, vývoj, inovace“  Řídící orgán OP – MŠMT  Podpora pro využívání vybavení pro VaV, administrativních prostor, informační a komunikační techniky, sítí, databází, knihoven a dalšího vybavení VŠ a výzkumných institucí

13 Informace o přípravě Integrovaného operačního programu  Ministerstvo kultury  Ministerstvo informatiky Vít Richter Národní knihovna ČR 15.3.2006


Stáhnout ppt "Informace o přípravě Integrovaného operačního programu  Ministerstvo kultury  Ministerstvo informatiky Vít Richter Národní knihovna ČR 15.3.2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google