Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce rozvoje knihoven v České republice 2004 – 2010 a knihovny paměťových institucí PhDr. Zdeňka Friedlová Krajská knihovna Františka Bartoše

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce rozvoje knihoven v České republice 2004 – 2010 a knihovny paměťových institucí PhDr. Zdeňka Friedlová Krajská knihovna Františka Bartoše"— Transkript prezentace:

1 Koncepce rozvoje knihoven v České republice 2004 – 2010 a knihovny paměťových institucí PhDr. Zdeňka Friedlová Krajská knihovna Františka Bartoše friedlova@kfbz.cz

2 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR 2004 - 2010 Usnesení vlády ČR ze 7. 7. 2004 č. 679 Úkoly státním orgánům Doporučení samosprávě Inspirace pro provozovatele paměťových institucí Podnět k zamyšlení nám všem

3 3 Cíle Koncepce Koordinace a zefektivnění výdajů z veřejných rozpočtů na veřejné knihovnické a informační služby /VKIS/ Definování priorit rozvoje VKIS a jejich podpora Účelné využití fondů EU na podporu veřejných služeb

4 4 Hlavní části Koncepce 1. Analýza současného stavu knihovnictví – hlavní problémové okruhy, silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 2. Stávající programy na podporu rozvoje knihoven financované státem 3. Hlavní směry rozvoje 4. Dílčí cíle Koncepce 5. Finanční nároky na státní rozpočet

5 5 Úloha knihoven v informační společnosti Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu Knihovny jsou nástrojem uskutečňování základního lidského práva na rovný přístup k informacím, jejich svobodnou výměnu, získávání znalostí a svobodné vytváření názorů

6 6 Charakteristické rysy současného vývoje Rostoucí podíl elektronické komunikace Zvyšující se podíl digitálních dokumentů Neklesající objem tištěné produkce Zvyšující se nároky na knihovníky, jejich znalosti a dovednosti

7 Osvojování a aplikace stále se vyvíjejících informačních technologií ve službách uživatelů – nekončící proces

8 8 Analýza současného stavu knihoven – knihovny muzeí, galerií a archivů Aneb - jak to vidí Koncepce Fondy zámeckých knihoven spravované Národním památkovým ústavem a Národním muzeem – národní kulturní památka – zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Fondy knihoven muzeí, galerií, archivů

9 9 Charakteristika knihoven muzeí, galerií a archivů v Koncepci - přednosti Velké knižní bohatství a ohromný informační potenciál Významná složka fondů – regionální literatura Ve fondech obsaženy vedle knih, rukopisů, historických fondů i jiné materiály – fotografie,plakáty, předlohy, výstavní katalogy apod.

10 10 Charakteristika knihoven muzeí, galerií a archivů v Koncepci - problémy Mnohdy nedostatečné vybavení informačními technologiemi Bohaté a často unikátní fondy nejsou dostatečně zpracované a zpřístupněné Personální obsazení neodpovídá potřebám Chybí finanční prostředky na nákup literatury

11 11 Programy MK ČR na podporu rozvoje knihoven - s ohledem na téma semináře VISK 4 - Digitální knihovna a archiv pro informační služby knihoven VISK 6 - Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica VISK 7- Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru - Kramerius

12 12 Program výzkumu a vývoje Příprava nového programu „Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů“

13 13 Dílčí cíle Koncepce Formování knihovního sytému Rovný přístup k VKIS Tvorba a zpracování knihovních fondů a informačních zdrojů Ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví Rozvoj lidských zdrojů

14 14 Ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví – bod 22 – 25 Koncepce Zkvalitnění bibliografické registrace, trvalé uchování a zpřístupnění dokumentů vydaných na území ČR Zpracování koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů v knihovnách ČR Pokračování digitalizace vybraných částí knihovních fondů jako součásti kulturního dědictví a jejich zpřístupnění veřejnosti Zlepšení připravenosti knihoven ke zvládnutí krizových situací

15 15 Ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví – bod 26 Koncepce Rozvinutí spolupráce knihoven s muzei, archivy a dalšími typy paměťových institucí při zpracování, ochraně a zpřístupnění kulturního dědictví Příprava nových programů podpory využívání informačních technologií orientované na různé typy paměťových institucí Důraz na kompatibilitu systémů, prezentaci společných výsledků

16 16 Ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví – bod 27 Koncepce Navržení systémového řešení ochrany historických knihovních fondů z hlediska nakládání s nimi a řešení způsobu jejich vývozu

17 17 Program „Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů “ Nový program Výzkumu a vývoje pro knihovny Předpokládané zahájení - 2005 Garant MK ČR

18 18 Cíle programu „Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů“ Vytváření virtuálního badatelského prostředí pro kooperaci knihoven, archivů, muzeí, vysokých škol, akademických pracovišť Posilování sbližování všech typů paměťových institucí a jejich vzájemné součinnosti Podpora koordinovaného otvírání jejich zdrojů uživatelům

19 19 Závěry Ještě než jsme znali Koncepci, začali jsme ji naplňovat Je třeba velmi pečlivě sledovat přípravu jednotlivých dotačních programů Pokusit se naplnit spolupráci konkrétními činy

20 Kontakt: PhDr. Zdeňka Friedlová Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace Tř. T. Bati 204, 761 60 Zlín Tel.: 577 437 117 Fax: 577 439 823 friedlova@kfbz.cz friedlova@kfbz.cz


Stáhnout ppt "Koncepce rozvoje knihoven v České republice 2004 – 2010 a knihovny paměťových institucí PhDr. Zdeňka Friedlová Krajská knihovna Františka Bartoše"

Podobné prezentace


Reklamy Google