Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ a IOP Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek ( Příloha OM OP LZZ D9) Závazné postupy pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ a IOP Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek ( Příloha OM OP LZZ D9) Závazné postupy pro."— Transkript prezentace:

1 www.osf-mvcr.cz Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ a IOP Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek ( Příloha OM OP LZZ D9) Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, … Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

2 Program semináře 1.Obecná část – teoretický úvod do problematiky zadávání veřejných zakázek, změny zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 2.Zvláštní část – OP LZZ 3.Zvláštní část – IOP 4.Praktická část – kontrola Výzvy 5.Praktická část – kontrola Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek www.osf-mvcr.cz

3 Program obecné části 1. Stanovení předpokládané hodnoty 2. Vytvoření zadávací dokumentace 3. Vyhlášení zadávacího řízení 4. Dodatečné informace 5. Hodnocení nabídek 6. Rozhodnutí o výběru 7. Uzavření smlouvy 8. Novelizace ZVZ www.osf-mvcr.cz

4 Stanovení předpokládané hodnoty zadavatel je povinen postupovat hospodárně a zboží a služby pořizovat za cenu obvyklou v místě plnění zakázky vycházet z ceny zakázek s obdobným plněním nebo na základě průzkumu cen v místě plnění zakázky Záznam o stanovení přepokládané hodnoty (kdy, jak, výsledek) www.osf-mvcr.cz

5 Vytvoření zadávací dokumentace 1 Výzva x Zadávací dokumentace Publicita Ustanovení do smluv Přehlednost Jedna kontaktní osoba zadavatele www.osf-mvcr.cz

6 Vytvoření zadávací dokumentace 2 Dostatečná specifikace předmětu Co Kdy Jaký má být výstup Předpokládaná náročnost Neuvádět obchodní názvy!!! www.osf-mvcr.cz

7 Vytvoření zadávací dokumentace 3 Přiměřené požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů Jednoduchost!!! Přímá souvislost s VŘ Technické kvalifikační předpoklady (referenční zakázky) – minimální úroveň, nediskriminace www.osf-mvcr.cz

8 Vytvoření zadávací dokumentace 4 Způsob hodnocení Jasný popis stanovení výsledného pořadí nabídek Dostatečný popis obsahu každého kriteria Přiměřené váhy pro subjektivní kriteria / nabídkovou cenu Nesměšovat s kvalifikací! Přímý vztah kritérií k předmětu a výstupu VŘ www.osf-mvcr.cz

9 Vytvoření zadávací dokumentace 5 Přiměřené lhůty Více je více Prodloužení v případě dodatečných informací Pro všechny uchazeče stejné www.osf-mvcr.cz

10 Vyhlášení zadávacího řízení Dle jednotlivých druhů VŘ různý počet vyzvaných a různé požadavky na formální náležitosti Nutnost uchovávat podací lístky, maily, potvrzení dodavatele o převzetí Doporučujeme vždy zveřejňovat! Lhůty musí být stanoveny s rezervou www.osf-mvcr.cz

11 Dodatečné informace Jedna kontaktní osoba Zveřejnění a odeslání všem známým uchazečům znění otázky i odpovědi ve stejný den Odpovědi nesmí měnit zadávací podmínky Rychlost a čas zbývající do konce lhůty www.osf-mvcr.cz

12 Hodnocení nabídek Podle kritérií uvedených v ZD Nutný podrobný slovní popis hodnocení u subjektivních kritérií V zápisu uvádět všechny události z průběhu hodnocení (př. vyřazení, námitky, atd.) Více je více www.osf-mvcr.cz

13 Rozhodnutí o výběru Kdo? Co? Kdy? Na základě čeho? Proč? Oznámení musí být zasláno všem www.osf-mvcr.cz

14 Uzavření smlouvy Předmět, objem, data, sankce, cena (a jiné podstatné náležitosti) musí být shodné s nabídkou Ustanovení o dodržování publicity, umožnění kontroly a archivaci Všechny hodnocené skutečnosti musí být součástí smlouvy Oznámení o uzavření smlouvy Oznámení o zadání zakázky (Centrální adresa) www.osf-mvcr.cz

15 Novela 15.9.2010 Vztahuje se na zadávací řízení vyhlášená od tohoto data Nejzásadnější změny: –Lhůty –Kvalifikace –Hodnotící kriteria –Otvírání obálek –Další změny týkající se jednotlivých druhů zadávacích řízení www.osf-mvcr.cz

16 Lhůty v zadávacím řízení Zahájení zadávacího řízení odesláním oznámení o zahájení / odesláním výzvy - § 26/1 – nikoli tedy až uveřejnění oznámení na centrální adrese. § 39/5 – lhůty začínají běžet den následující po odeslání oznámení / výzvy – zpřesnění formulace www.osf-mvcr.cz

17 Prokazování kvalifikace § 57/1 – jen prosté kopie dokladů prokazujících kvalifikaci. Zadavatel může v ZD požadovat, aby vybraný uchazeč před podpisem smlouvy předložil originály Samostatný protokol o posouzení kvalifikace - § 59/5 - 7 § 59/4 – kvalifikaci je možné na žádost zadavatel doplnit i v případě, že nebyla prokázána vůbec Změna základních kvalifikačních předpokladů - § 53/1, přidána písmena k, l, m. U základních kvalifikačních předpokladů v § 53/1, c), d) přidány časové limity – „v posledních 3 letech“ www.osf-mvcr.cz

18 Hodnotící kriteria Povinné čtení nabídkových cen při otevírání obálek Hodnotící kriteria – ekonomická výhodnost musí vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny. Pro zadavatele plátce DPH - nabídková cena bez DPH Pro zadavatele neplátce DPH – nabídková cena včetně DPH www.osf-mvcr.cz

19 Novela 30.12.2010 Základní kvalifikační předpoklady – náprava nesrovnalostí novely z 15.9.2010 www.osf-mvcr.cz

20 Prostor pro Vaše dotazy www.osf-mvcr.cz

21 Děkujeme za pozornost Mgr. Adriana Říhová, OSF MVČR, tel: 974 818 483, rihova@mvcr.czrihova@mvcr.cz Mgr. Barbora Cenková, OSF MVČR, tel: 974 818 526, barbora.cenkova@mvcr.cz barbora.cenkova@mvcr.cz www.osf-mvcr.cz


Stáhnout ppt "Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ a IOP Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek ( Příloha OM OP LZZ D9) Závazné postupy pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google