Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ CZ.1.07/1.1.00/44.0005 1 Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek z OPVK 25. 11. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ CZ.1.07/1.1.00/44.0005 1 Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek z OPVK 25. 11. 2013."— Transkript prezentace:

1 „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ CZ.1.07/1.1.00/44.0005 1 Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek z OPVK 25. 11. 2013

2 „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ CZ.1.07/1.1.00/44.0005 2 Průzkum trhu a stanovení předpokládané hodnoty - Zadavatel je povinen doložit způsob ustanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky. - Při stanovení předpokládané hodnoty zadavatel vychází: - z údajů o zakázkách stejného či obdobného plnění, -z průzkumu trhu. - !!! Zadavatel nesmí snožovat předpokládanou hodnotu VZ a zadávat ji v nižším režimu!!!

3 „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ CZ.1.07/1.1.00/44.0005 3 Hodnoty s DPH / bez DPH Předpokládaná hodnota: Předpokládanou hodnotu zadavatel vždy stanovuje bez DPH!! Zákon i příručka pro příjemce stanovují předpokládanou hodnotu bez DPH – nutno dodržovat z důvodu správného zařazení VZ. x Hodnotící kritérium –cena: Zadavatel stanovuje hodnotící kritérium cenu s DPH / bez DPH v závislosti na tom, zda je plátcem / neplátcem DPH. Zadavatel je povinen hodnotit skutečnou cenu, kterou uhradí dodavateli – tj., pokud zadavatel je plátcem DPH je hodnotícím kritériem cena bez DPH, pokud zadavatel není plátcem DPH hodnotící nabídkovou cenu s DPH!! POVINOST – stanovit ve Výzvě, zda hodnotím cenu s DPH / či bez DPH

4 „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ CZ.1.07/1.1.00/44.0005 4 Hodnotící kritérium Cena – správně uvést, zda bude hodnocena ceny s DPH / bez DPH Ostatní hodnotící kritéria - tato hodnotící kritéria nejsou dostatečně přesně stanovena, což vede k nejasnostem, jak mají být kritéria hodnocena -př. termín dodání – kalendářní x pracovní dny, subjektovní kritéria – není uvedeno, co bude hodnoceno a jak,…..)

5 „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ CZ.1.07/1.1.00/44.0005 5 Chybné vymezení předmětu plnění - Stanovení předmětu plnění veřejné zakázky nejasně a logicky špatně. - Nekonzultování předmětu plnění s odborníkem v dané problematice, s tím související špatný průzkum trhu, který by odhalil a eliminoval některá pochybení. - Nedostatečná specifikace předmětu plnění x specifikace umožňující dodání pouze jednoho výrobku, dodání pouze jednou firmou…. - V předmětu plnění se objevují názvy výrobků, firem…..

6 „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ CZ.1.07/1.1.00/44.0005 6 Počítání lhůt -Nutnost dodržení minimálních lhůt stanovených zákonem nebo příručkou! -Lhůty vždy počítáme ode dne následujícího. -V případě počítání lhůt je potřeba dodržet celé dny (např. lhůta pro podání nabídek je 10 dnů, tzn., že je celých 10 dnů a proto termín pro odevzdání nabídek stanovuji nejdříve na 11 den). - Stanovení nereálného termínu plnění (nejčastěji nastává, že zadavatel udělá první verzi ZD a následně termíny neposouvá dle logické řady, případně nepočítá se schvalovacím procesem v rámci KÚ ÚK).

7 „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ CZ.1.07/1.1.00/44.0005 7 Seznam oslovených dodavatelů -Oslovení dodavatelé nejsou schopni realizovat předmět plnění veřejné zakázky – je mimo jejich rámec činnosti. -Oslovení uchazeči mají stejného jednatele, statutární orgán….

8 „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ CZ.1.07/1.1.00/44.0005 8 Chyby v publicitě –Při převzetí vzoru ze stránek MŠMT (zde není uvedeno logo Ústeckého kraje) –V rámci spisového materiálu není na některém z dokumentů uvedena publicita –Špatný formát – vliv formátování stránek, protíná text dokumentů …..

9 „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ CZ.1.07/1.1.00/44.0005 9 Další chyby při zadání VZ -Špatně uvedené zda se jedná o službu, dodávku nebo stavební práci: buď není uvedeno vůbec nebo se v rámci ZD objevují různé druhy tohoto označení, případě slovní spojení „dodávka služby“. -Rozdílné ustanovení v rámci výzvy, zadávací dokumentace nebo návrhu smlouvy (např. doby plnění, sankcí, apod…). -Nedostatečná kontrola nabídek (požadovaných náležitostí, smluv – zda je uchazeč neměnil, ….)

10 „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ CZ.1.07/1.1.00/44.0005 10 -Chybné názvy a číslování jednotlivých příloh zadávací dokumentace v zadávací dokumentaci, terminologické nejasnosti. -Změny ve smlouvách – návrh smlouvy se liší oproti podepsané smlouvě s vítězným uchazečem!! -Ve Výzvách uvedeno, že se jedná o zakázku, která není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ale na zákon jsou všude uváděny odkazy.

11 „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ CZ.1.07/1.1.00/44.0005 11 Technická novela - platnost od 01. 01. 2014 Schválené opatření vstoupí v účinnost 1. 1. 2014, zákonné opatření musí podle Ústavy ČR ještě potvrdit nově ustavená Poslanecká sněmovna (mělo by proběhnout dne 25.11. 2013) Navýšení limitů pro podlimitní veřejné zakázky: - 2 mil. Kč bez DPH – dodávky a služby - 6 mil. Kč bez DPH – stavebná práce Změny v případě, že zadavatel obdržel pouze jednu nabídku – u opakované VZ, u VZ na základě rámcové smlouvy Splnění kvalifikace - ruší původní podmínku, že skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musí nastat ve lhůtě pro podání nabídek a nově stanoví, že tyto skutečnosti mohou nastat po lhůtě pro podání nabídek V případě opakované zakázky – nemusí se zveřejňovat předběžné oznámení (urychlí proces)

12 „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ CZ.1.07/1.1.00/44.0005 12 Děkujeme Vám za pozornost a přejeme Vám pěkný zbytek dne.


Stáhnout ppt "„Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“ CZ.1.07/1.1.00/44.0005 1 Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek z OPVK 25. 11. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google